• گروه بیوتکنولوژی

  دکتر رامش منجمی

   سوابق تحصیلی : دکترای فیزيولوژی جانوری

  مرتبه علمی : استادیار

  سوابق پژوهشی

  Research gate Link

  اطلاعات تماس :    تلفن: ۳۵-۳۷۴۲۰۱۳۴  –  ۰۳۱  داخلی ۲۲۱

  ایمیل: monajemi@iaufala.ac.ir

  کارشناس آموزشی گروه بیوتکنولوژی

  خانم اکرم شریعتی

  تلفن تماس : ۵-۳۷۴۲۰۱۳۴    ۰۳۱      داخلی ۱۸۸

  ساعات حضور : همه روزه بجز پنجشنبه و جمعه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۱۰

  تاریخچه رشته بیوتکنولوژی

  رشته زیستفناوری یا بيوتکنولوژي يکي از شاخههای تازه تاسیس زيستشناسی میباشد که سرفصلهای آن با توجه به لزوم درک مکانیسم عمل در موجودات زنده و ميكروارگانيسمها طراحی شده است و یک رشته کاربردي و ميان رشته اي مهندسي علوم است كه قلمرو آن حداقل ۳۳ حوزه تخصصي علوم را در برمي گيرد. اين رشته در اين واحد دانشگاهي  از سال۱۳۸۹در مقطع كارشناسي  دانشجو مي پذيرد.
  در این گروه علاوه بردانشجویان دوره کارشناسي ، در مقطع کارشناسی ارشد نیز از سال ۱۳۹۴ در رشته بیوتکنولوژی ميکروبي دانشجو مي پذيرد.