• گروه زبان و ادبیات عرب

  دکتر ماجد نجاریان

   سوابق تحصیلی :  دکترای تخصصی زبان و ادبیات عرب

  مرتبه علمی : استادیار

  سوابق پژوهشی

  Research gate Link

  اطلاعات تماس :    تلفن: ۳۵-۳۷۴۲۰۱۳۴ –  ۰۳۱   داخلی ۱۲۵

  ایمیل: xxx@iaufala.ac.ir

  کارشناس آموزشی گروه زبان و ادبیات عرب

   خانم مهناز فرحانی

  تلفن تماس :۳۵ – ۳۷۴۲۰۱۳۴  – ۰۳۱       داخلی   ۱۴۶

  ساعات حضور : همه روزه بجز پنجشنبه و جمعه از ساعت ۷:۳۰  الی ۱۴:۳۰

  معرفی رشته