• لیست شماره های تماس مستقیم و داخلی

  دفتر اداری مسئول مربوطه شماره داخلی شماره مستقیم
  اداره حراست عباس شکوری ۱۷۲ ۰۳۱-۳۷۴۲۰۱۴۱
  اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
  رضا ارجمند ۱۶۷ ۰۳۱-۳۷۴۲۷۰۴۴
  مسئول دفتر ریاست ۱۵۰ ۰۳۱-۳۷۴۲۰۱۳۶
  امور شاهد و ایثارگران احمد براتی ۱۳۳ ————
  اداره روابط عمومی مائده مقدس ۱۵۴ ۰۳۱-۳۷۴۲۰۱۳۹
  دفتر  اداری
  مسئول مربوطه شماره داخلی شماره مستقیم
  معاونت علمی نفیسه حسین پور ۱۵۵ ۰۳۱-۳۷۴۲۰۱۴۳
  مدیر خدمات پژوهشی مریم ولی وند ۱۱۳ ۰۳۱-۳۷۴۳۵۲۵۸
  مدیر خدمات آموزشی سید مجتبی پورسیدرضایی ۱۳۱ ۰۳۱-۳۷۴۲۵۲۶۲
  مسئول امور دانش آموختگان علیرضا توکلی ۲۲۰
  مسئول آزمایشگاه ها فرزانه کریمی ۱۴۰
  کارشناس پژوهش ۱۵۹
  کارشناس پژوهش بهارک براتی نژاد ۲۰۹
  کارشناس امور آموزشی –  مسئول دایره امتحانات
  احمد براتی
  ۱۶۰
  کارشناس امور آموزشی ناصر لطیفی ۱۳۹
  کارشناس امور آموزشی اکرم شریعتی ۱۸۸
  کارشناس امور آموزشی لیلا آقاداوودی ۱۴۶
  کارشناس امور آموزشی (تحصیلات تکمیلی) اکرم شریعتی ۱۴۶
  کارشناس امور آموزشی عاطفه کیانی ۱۳۰
  بایگانی آموزش مهدی رهنما
  ۱۳۳
  مدیرگروه زیست شناسی – بیوتکنولوژی رامش منجمی ۲۲۱
  مدیرگروه فارسی آسیه کازرونی ۲۱۰
  مدیرگروه معارف مجتبی فیضی ۱۲۹
  مدیرگروه میکروبیولوژی فرشته قندهاری ۱۴۸
  مدیرگروه بیوشیمی کهین شاهانی پور ۱۳۸
  مدیرگروه حسابداری ناصر ریاحی
  مدیرگروه کامپیوتر زهرا عسگری ۱۷۹
  مدیرگروه مامایی اله دادیان ۱۸۳
  مدیرگروه پرستاری معصومه مکی ۱۸۲
  مدیر گروه زبان انگلیسی نفیسه حسین پور ۲۱۵
  مدیر گروه زبان و ادبیات عرب ماجد نجاریان ۱۲۵
  مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی
  شادی شاهسار
  ۲۰۰
  کتابخانه مرکزی
  محسن کیانی
  ۱۹۲
  باشگاه پژوهشگران جوان
  محبوبه خطابخش
  ۱۷۶
  دفتر اداری مسئول مربوطه شماره داخلی شماره مستقیم
  معاونت دانشجویی و فرهنگی مجتبی فیضی ۱۳۷ ۰۳۱-۳۷۴۳۵۲۵۶
  اداره خدمات دانشجویی و ورزشی محمد تقی فاضلی ۱۲۵ ۰۳۱-۳۷۴۲۳۴۷۰
  کارشناس امور دانشجویی ۱۲۳
  کارشناس راهنمایی و مشاوره مائده مقدس ۱۸۰ ۰۳۱-۳۷۴۳۵۲۶۱
  اداره امور فرهنگی و اجتماعی ۱۲۲ ۰۳۱-۳۷۴۲۰۱۳۸
  تربیت بدنی ۱۷۰
  دفتر اداری مسئول مربوطه شماره داخلی شماره مستقیم
  معاونت توسعه مدیریت و منابع مصطفی حبیبی ۱۵۳ ۰۳۱-۳۷۴۲۰۱۳۷
  اداره امور اداری و پشتیبانی- امور فنی و عمرانی – اداره طرح و برنامه و بودجه جواد کاغذچی ۱۵۸ ۰۳۱-۳۷۴۳۴۰۸۱
  کارگزینی (هیات علمی) مرضیه سادات جعفری ۱۶۶
  کارگزینی (کارکنان) محمد کیانی ۱۸۹
  دبیرخانه محمد کیانی ۱۶۵ ۰۳۱-۳۷۴۳۲۶۰۱
   اداره امور مالی حمیدرضا نظری ۲۱۹ ۰۳۱-۳۷۴۳۵۲۶۰
  امور مالی دانشجویان (امور شهریه) مدینه حسینی ۱۹۵
  حسابداری بهوندی ۱۶۳
  صندوق رفاه دانشجویی حسینعلی بزرگیان / زهرا قاسمی ۱۷۴ ۰۳۱-۳۷۴۳۵۲۶۴