• پرداخت بدهی شهریه

    قابل توجه دانشجویان گرامی

    لطفا هرچه سریعتر نسبت به پرداخت بدهی شهریه و همچنین قسط مورخ ۱۵ / ۹ خود اقدام نمایید. بدیهی است عواقب ناشی از عدم پرداخت بدهی برعهده دانشجو می باشد.

    جمعه, دسامبر 25, 2020
    کلید واژه ها