• نحوه ارتباط با مدیران گروه های آموزشی

   دانشجویان گرامی جهت ارتباط با مدیران گروه های آموزشی می توانید با آدرس های زیر از طریق ایمیل در ارتباط باشید:

  نام گروه آموزشی نام مدیر گروه آموزشی آدرس پست الکترونیک
  گروه فیزیک خانم دکتر خادمی  khademi@iaufala.ac.ir
  گروه بیوشیمی خانم دکتر شاهانی  shahani@iaufala.ac.ir
  گروه زیست شناسی خانم دکتر منجمی  monajemi@iaufala.ac.ir
  گروه میکروبیولوژی خانم دکتر محمدی mohamadi_m@iaufala.ac.ir
  گروه ادبیات عرب آقای دکتر نجاریان  najjarian@iaufala.ac.ir
  گروه پرستاری خانم دکتر مکی  maki@iaufala.ac.ir
  گروه مامایی خانم پامناری  pamenari@iaufala.ac.ir
  گروه حسابداری آقای دکتر ریاحی نسب riahinasab@iaufala.ac.ir
  گروه ادبیات فارسی خانم دکتر کازرونی kazerooni@iaufala.ac.ir
  گروه کامپیوتر خانم عسگری  Z_asgari@iaufala.ac.ir
  گروه معارف اسلامی آقای دکتر فیضی feyzi@iaufala.ac.ir

   

   

   

   

  یکشنبه, نوامبر 22, 2020
  کلید واژه ها