• نشریات دانشجویی

  ردیف بخشنامه لینک دانلود
  ۱  اعلام موارد اجرایی دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد دریافت 
  ۲ آیین نامه حمایت از نشریات دانشجویی دریافت
  ۳ بخشنامه جشنواره نشریات دریافت
  ۴ تشکیل کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دریافت
  ۵ دستورالعمل جشنواره تیتر ۱۰ دریافت
  ۶ شیوه نامه برگزاری انتخابات مدیران دریافت
  ۷ کتاب قوانین و مقررات نشریات دانشجویی دریافت
  ۸ شیوه نامه جشنواره سراسری نشریات دانشجویی قلم دریافت
  ۹ بخشنامه انتشار نشریات صرفا بصورت مجازی دریافت
  ردیف نام نشریه زمینه انتشار دوره انتشار وضعیت مجوز نام و نام خانوادگی مدیر مسئول نام و نام خانوادگی سردبیر مدیر مسئول قبلی تعداد منتشر شده افتخارات
  ۱ فراز علمی علوم پایه گاهنامه تمدید ۱۳ / ۸ / ۹۸ رضوان مفیدی مرضیه حیدری فاطمه گودرزی ۳ کسب رتبه کشوری جلد در دومین دوره کسب رتبه کشوری  نشریه قابل تقدیر در سومین دوره جشنواره نشریات دانشجویی
  ۲ دنیای بیوتکنولوژی علمی علوم پایه گاهنامه تمدید ۱۳ / ۸ / ۹۸ غزاله سلیمی پور غزاله سلیمی پور ساناز مهاجرانی ۴ کسب رتبه سوم در سطح واحد در اولین و  دومین دوره جشنواره  در سطح واحد
  ۳ ظهیر سیاسی گاهنامه تمدید ۱۳ / ۸ / ۹۸ محبوبه موذنی مهدیه صرامی ۳ کسب رتبه سوم در سطح واحد در اولین و  دومین دوره جشنواره
  ۴ روهینا مذهبی گاهنامه صدور ۱۳ / ۸ / ۹۸ سعیده رضاقلیان زهرا شاه نظری
  ۵ ماهور هنری گاهنامه منقضی ۲۳ / ۱۱ / ۹۸ فاطمه زهرا طاهری فاطمه زهرا طاهری ۱ کسب رتبه اول کشوری جشنواره تیتر ۱۱ توسط مقاله بناهای شهر شما چه موسیقی می نوازند؟
  ۶ آهنگ زندگی علمی علوم پزشکی گاهنامه تمدید ۱۳ / ۸ / ۹۸ نجمه میرحاج زهرا انصاری ۲ کسب رتبه سوم در سطح واحد در  دومین دوره جشنواره
  ۷ طپش علمی علوم پزشکی گاهنامه منقضی۲۳ /۱۱ /۹۸ ساراسپهری راد مهدیه اله دادیان ۲
  ۸ تنسیم فرهنگی دانشجویی گاهنامه منقضی۲۴/ ۹/ ۹۵ سارا مرادپور زهرا سعیدی ۱۶ کسب رتبه سوم در سطح واحد در اولین و  دومین دوره جشنواره
  ۹ باران فرهنگی گاهنامه منقضی۲۴/ ۹/ ۹۵ زهرا رحمانی ۱ کسب رتبه سوم در سطح واحد در دومین دوره جشنواره
  نام نشریه دریافت فایل شماره های منتشر شده
  طپش شماره۱      شماره ۲
  ظهیر شماره ۳
  نشریه علمی علوم پایه دنیای بیوتکنولوژی شماره۱     شماره۲     شماره۳     شماره۴
  فراز شماره۱     شماره۲     شماره۳
  آهنگ زندگی شماره۱     شماره۲
  باران شماره۱
  تنسیم شماره۱۴     شماره۱۵
  ماهور شماره۱