• بخشنامه های نشریات دانشجویی

  ردیف بخشنامه لینک دانلود
  ۱  اعلام موارد اجرایی دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد دریافت 
  ۲ آیین نامه حمایت از نشریات دانشجویی دریافت
  ۳ بخشنامه جشنواره نشریات دریافت
  ۴ تشکیل کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دریافت
  ۵ دستورالعمل جشنواره تیتر ۱۰ دریافت
  ۶ شیوه نامه برگزاری انتخابات مدیران دریافت
  ۷ کتاب قوانین و مقررات نشریات دانشجویی دریافت
  ۸ شیوه نامه جشنواره سراسری نشریات دانشجویی قلم دریافت
  ۹ بخشنامه انتشار نشریات صرفا بصورت مجازی دریافت