• مدیریت خدمات پژوهشی

  حمیدرضا عکافی

  سوابق تحصیلی : دکتری تخصصی زیست شناسی علوم گیاهی (اکولوژی -سیستماتیک)

  شماره تماس مستقیم : ۳۷۴۳۵۲۵۸ – ۰۳۱

  همراه : ——

  پست الکترونیک : hrakkafi@yahoo.com

  ساعات حضور : همه روزه بجز پنجشنبه و جمعه ، ۸ الی ۱۵