• مدیریت خدمات پژوهشی

  مریم ولی وند

  سوابق تحصیلی : دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهی

  شماره تماس مستقیم : ۳۷۴۳۵۲۵۸ – ۰۳۱

  همراه : ——

  پست الکترونیک : valivand@iaufala.ac.ir

  ساعات حضور : همه روزه بجز پنجشنبه و جمعه ، ۷:۳۰ الی ۱۶:۱۰