• مدیرخدمات آموزشی

  سید مجتبی پورسیدرضایی

  سوابق تحصیلی : کارشناس ارشد الهیات ومعارف اسلامی (فقه ومباني حقوق اسلامي )

  شماره تماس مستقیم : ۳۷۴۳۵۲۶۲ – ۰۳۱

  همراه : ۰۹۰۲۲۰۱۰۸۱۳

  پست الکترونیک : poorsayed@gmail .com

  ساعات حضور : همه روزه بجز پنجشنبه و جمعه ،  ۷:۳۰ الی ۱۶:۱۰