• مدیرخدمات آموزشی

  مژگان قیاسیان

  سوابق تحصیلی : دکترای میکروبیولوژی

  شماره تماس مستقیم : ۳۷۴۳۵۲۶۲ – ۰۳۱

  همراه :

  پست الکترونیک : ghiasian@iaufala.ac.ir

  ساعات حضور : همه روزه بجز پنجشنبه و جمعه ،  ۷:۳۰ الی ۱۴:۴۵