• مراحل ترجمه مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

  مراحل ترجمه مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

  قبل ازترجمه:

  ۱-مراجعه حضوری شخص فارغ التحصیل به سازمان مرکزی – اداره فارغ التحصيلان

  ۲-تحویل دادن مدارک فارغ التحصیلی به اداره فارغ التحصيلان جهت تاييد

  ۳-مهر و امضاء و تایید مدارک توسط اداره فارغ التحصیلان براي بلا مانع بودن ترجمه

  ۴-مراجعه به یکی ازدارالترجمه های رسمي کشور در تهران يا شهرستان ها

  پس از ترجمه:

  ۵-تائید دادگستری

  ۶-تائید وزارت امور خارجه

  گرفتن تائید دادگستری و وزارت امور خارجه به عهده دارالترجمه ها می باشد.