• قابل توجه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد ودکتری

    قابل توجه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد ودکتری

    بدینوسیله به اطلاع میرساند کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد ودکتری که از تاریخ ۰۱ / ۰۲ / ۹۸  به بعد پایان نامه اخذ نموده اند لازم است در سامانه پایش آزاد به آدرس irn.iau.ac.ir و سامانه پژوهشیار به آدرس ris.iau.ac.ir  ثبت نام نمایند. (معاونت علمی دانشگاه)

    یکشنبه, دسامبر 15, 2019
    کلید واژه ها