• قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد مهلت ثبت نام تا ۱۰ آبان تمدید شد

  ضمن خیر مقدم وتبریک به عزیزان پذیرفته شده کارشناسی ارشد در این واحد،خواهشمند است  جهت ثبت نام از روز ۱ آبان ساعت ۱۰ به سامانه  http://edu.iau.ac.ir مراجعه نمایید.

  فیلم آموزشی ثبت نام ویژه ورودی ها جدید  https://www.aparat.com/v/h2vIT/

  فرم معدل کارشناسی جهت افرادی که مدرکشان آماده نشده است

  تعهدنامه پذیرفته شدگان مشغول خدمت وظیفه عمومی که قبل از اعلام اسامی پذیرفته شدگان به خدمت اعزام شده اند-پیوست ۴

  تعهدنامه -پیوست- ۶-

  خلاصه مقررات و ضوابط آموزشی و اجتماعی و اخلاقی دانشگاه آزاد اسلامی -پیوست۹

  دستورالعمل پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته

  فرم تقاضاي معادل سازي قبول شدگان آزمون -پیوست ۵

  فرم درخواست ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی -پیوست ۲

  فرم مشخصات داوطلبین افغانی و عراقی و سایر اتباع غیر ایرانی شرکت کننده در دوره دانشگاه آزاد اسلامی-پیوست ۸

  کلیه مقررات و آئین نامه هاي آموزشی و انضباطی- پیوست-۱۱

  گواهی مربوط به دانش آموختگان دانشگاههاي دولتی و یا مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت، علوم، تحقیقات وفناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -پیوست -۷

  مغایرت اطلاعات شناسنامه- پیوست ۳

  چهارشنبه, اکتبر 20, 2021
  کلید واژه ها