• قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی

    بدینوسیله به اطلاع می رساند یکی از مستندات ضروری جهت انجام امور فارغ التحصیلی ثبت پایان نامه دانشجو در پایگاه داده ایران داک می باشد. لذا خواهشمند است پس از دفاع و انجام اصلاحات مربوطه، پایان نامه خود را در پایگاه ثبت ایران داک به نشانیsabt.irandoc.ac.ir  ثبت نموده و پس از اخذ تاییدیه گواهی ثبت از مدیر محترم پژوهش دانشگاه نسبت به انجام بقیه مراحل فراغت از تحصیل خود اقدام فرمائید.

    حوزه پژوهش – معاونت علمی دانشگاه

    چهارشنبه, آگوست 12, 2020
    کلید واژه ها