• فراخوان ارائه مقالات پژوهشی وسخنرانی های علمی در هفته پژوهش

    قابل توجه دانشجویان واساتید گرامی

    با توجه به نزدیک شدن به هفته پژوهش در صورت تمایل به ارائه مقاله ویا سخنرانی لطفابه آدرس https://b2n.ir/q65514  مراجعه و فرم مربوطه را پرکنیدو همچنین نسخه کامل مقاله یا سخنرانی را به آدرس ایمیل research@iaufala.ac.ir ارسال نمایید.

     

    دوشنبه, نوامبر 22, 2021
    کلید واژه ها