• آگهي مناقصه عمومی

     آگهي مناقصه عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحدفلاورجان درنظردارد 1- امورخدمات وفضاي سبز 2- امورتعميرونگهداري تاسيسات را از طريق مناقصه عمومی به افراد حقيقی يا حقوقی واجد شرايط واگذار نمايد. مبلغ خريد اسناد: 400000 ريال به ...

   یکشنبه آگوست 23, 2020
  • آگهی مزایده عمومی

   دانشگاه آزاد اسلامي واحدفلاورجان درنظردارد 1_بوفه (سوپري) 2- محل انتشارات (تايپ وتكثير) 3-محل تاكسي سرويس را جهت اجاره وازطريق مزايده وتهيه ،طبخ وتوزيع غذارا ازطريق مناقصه به افراد حقيقي ياحقوقي واجد شرايط ...

   شنبه می 30, 2020