• تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰و دروس ارائه شده در واحد

  دروس ارائه شده در واحد در نیمسال دوم به تفکیک رشته

   

  فایل دروس ارائه شده با کد دروس گروه آموزشی 

  فایل دروس ارائه شده با کد دروس

  دروس عمومی کد دروس عمومی نهایی
   علوم زیستی کد دروس علوم زیستی ۹۹۲
  پرستاری و مامایی کد دروس پرستاری مامایی ۹۹۲
  حسابداری کد دروس حسابداری ۹۹۲
  کامپیوتر کد دروس کامپیوتر ۹۹۲
  آمورش زبان انگلیسی کد دروس زبان ۹۹۲

   

  تقویم  انتخاب واحد نیمسال اول  سال تحصیلی  ۱۴۰۱-۱۴۰۰

  برنامه انتخاب واحدجدید وتکمیلی

  قابل توجه دانشجویان عزیز (تذکرات مهم)

  1. ثبت نام فقط به صورت اینترنتی در روزها و ساعات اعلام شده انجام می گیرد لذا از مراجعه به اداره آموزش جدا خودداری نمایید . لازم به ذکر است پس از تاریخ مذکور سایت مربوطه مسدود گردیده و به هیچ عنوان اداره آموزش قادر به ثبت نام نمی باشد و ترم جاری برای این دسته از دانشجویان که افدام به ثبت نام ننموده اند مرخصی با احتساب سنوات اخذ می گردد. ضمنا برنامه زمانبندي طبق جدول فوق وبرای رشته های علوم زیستی نیز انتخاب واحد براساس سال ورود مي باشد .
  2.  دانشجويان موظف به رعايت قوانين آموزشي ( پیشنیاز ، هم نیاز ، سقف واحد واخذ فقط یک درس از دروس معارف … ) مي باشند . حتی درصورت ثبت نرم افزار آموزش دروس مربوطه در آخر ترم حذف وشهریه مسترد نمی گردد .
  3. جابجایی و تغییر دروس فقط در زمان حذف واضافه صورت می پذیرد .
  4. اطلاع از  دروس به حد نصاب نرسیده و حذف گردیده و یا تغییر احتمالی نام استاد وساعت کلاس وتغییر تاریخ وساعت امتحان ، قبل از حذف واضافه الزامی می باشد لذا دانشجویان گرامی در صورت وجود هرگونه مشکلی می بایستی با مراجعه به گروه مربوطه خویش موضوع را مرتفع سازند  .بنابراین برای این دسته از دانشجویان  شركت در برنامه حذف و اضافه اينترنتي الزامي است .بدیهی است پس از زمان حذف واضافه هیچگونه ترتیب اثری نسبت به تقاضای دانشجو در موارد مذکور نگردیده وعواقب آن ناشی بر خود دانشجوی گرامی می باشد .
  5. دانشجویان ارشد برای پایان نامه و یا تمدید آن  ودانشجویان دکتری برای امتحان جامع و همچنین یرای اخذ پایان نامه ویا تمدید آن موظف  هستند در تاریخ مذکور اقدام فرمایند بدیهی است پس از تاریخ مقرر به هیچ عنوان امکان ثبت نام میسر نبوده و برای آندسته از دانشجویانیکه اقدام ننموده اند مرخصی با احتساب سنوات  اخذ می گردد .

  اداره آموزش