• اولین دانشجوی دکترای میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان در شرف دفاع از پایان نامه دکترای خود

    اولین دانشجوی دکترای میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان بنام خانم الهام اکبری  در شرف دفاع از پایان نامه دکترای خود با عنوان “ارزیابی تاثیر بیوسورفاکتانت های حاصل از باکتری های جداشده از مخازن ذخیره نفت پالایشگاهی در حذف لجن نفتی و بررسی جمعیت باکتری های قابل کشت در این مخازن به روش NGS” به راهنمایی اساتید راهنما دکتر کیوان بهشتی مآل و دکتر بهنام راسخ  و مشاوره دکتر زرین دخت امامی و دکتر میثم امیدی در روز چهارشنبه مورخ ۲۷ آذرماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۰ می باشد.

    دوشنبه, دسامبر 16, 2019
    کلید واژه ها