• اطلاعیه زمانبندی مرحله دوم انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹

  قابل توجه دانشجویان گرامی :

  با عنایت به مصوبه مورخ ۲۸ / ۶ / ۹۹ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی،مرحله دوم انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال اول ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ بصورت زیر خواهد بود.

  روز تاریخ ورودی نوبت اول نوبت دوم
  دوشنبه
  ۳۱ / ۶ / ۹۹ ورودی های ۹۶ و ماقبل ساعت ۱۵ الی ۲۱ ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد

  دانشجویانی که در نوبت اول موفق به انتخاب واحد نشده اند

  سه شنبه ۱ / ۷ / ۹۹ ورودی های ۹۷ و ۹۸  ساعت ۱۵ الی ۲۱ ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد

  دانشجویانی که در نوبت اول موفق به انتخاب واحد نشده اند

  اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی

  شنبه, سپتامبر 19, 2020
  کلید واژه ها