• اطلاعیه تخفیف شهریه

  اطلاعیه تخفیف شهریه

  به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی استفاده از تخفیف شهریه می رساند فرم مربوطه را از تاریخ ۲۰بهمن ماه ۹۷ لغایت ۲۰ اسفندماه ۹۷ بابت نیمسال دوم۹۸-۹۷ از سایت اصلی دانشگاه دانلود نمایید.
  با توجه به زمان بندی فرم تخفیف دانشجو موظف است در موعد مقرر نسبت به تکمیل فرم مربوطه و چاپ آن اقدام نماید و حداکثر تا پایان وقت اداری ۲۰ اسفندماه همراه با مدارک لازم آن را به مسئول دفتر ریاست واحد واقع در طبقه ۴ ساختمان بوعلی سینا تحویل دهد.
  لازم به تذکر است که به فرمهای ناقص و یا فرمهایی که مدارک لازم را ضمیمه نکرده اند تخفیف تعلق نمی گیرد.

  شرایط تخفیف دانشجویی:

  ۱- ممتازین علمی: لیست این دسته از دانشجویان از طریق حوزه معاونت آموزشی و پس از تایید ریاست جهت اقدامات بعدی به کمیته تخفیفات ارسال می شود.
  ۲- نفرات برترآزمون سراسری: لیست این دانشجویان از طریق مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به واحد دانشگاهی ارسال و در کمیته تخفیفات مطرح می گردد.
  ۳- ممتازین ورزشی : لیست این دانشجویان پس از تایید سازمان مرکزی و اداره تربیت بدنی به کمیته تخفیفات ارجاع می شود.
  ۴- نفرات برتر مسابقات قرآنی ،فرهنگی و هنری:پس از تایید معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی و تایید ریاست به کمیته تخفیفات ارجاع می شود.
  ۵- عناوین علمی: از طریق حوزه معاونت محترم پژوهشی به کمیته تخفیفات ارجاع می گردد.
  ۶- باشگاه پژوهشگران جوان: از طریق حوزه معاونت محترم پژوهشی به کمیته تخفیفات ارجاع می گردد .
  ۷- طرح کارآفرینی و اشتغال زایی: این مورد از طریق حوزه معاونت محترم پژوهشی به کمیته تخفیفات ارجاع می گردد.
  ۸- خانواده هایی که بیش از یک فرزند در دانشگاه آزاد اسلامی دارند : این دانشجویان از تاریخ ۲۰/۱۱/۹۷لغایت۲۰/۱۲/۹۷ در نیمسال دوم با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل سایر اعضاء خانواده و کپی شناسنامه فرد دانشجو و عضو دیگر دانشجو در صورت تحت تکفل بودن از تخفیف مربوط به این بند برخوردار می شوند.(همراه داشتن اصل شناسنامه هنگام تحویل مدارک ضروری است)
  ۹- تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی: پیرو تفاهم نامه منعقد شده با نهادهای ذیربط انجام می گردد
  ۱۰- بیماران خاص: با ارائه مدارک و مستندات پزشکی و یا معلولیت از سازمانهای مرتبط و ذیصلاح اقدام می گردد
  ۱۱- دانشجویان کم درآمدیا بی سرپرست : با ارائه مستندات کافی و احراز واجدین توسط کمیته تخفیفات انجام می شود.

  تذکر : به دانشجویان مهمان ، مشروط آموزشی و یا دارای سابقه انضباطی تخفیف تعلق نمی گیرد.
  فرم تخفیف را چاپ و به همراه مستندات پس از تایید آموزش تحویل اتاق ۴۰۱ فرمایید.

  دوشنبه, فوریه 4, 2019
  کلید واژه ها