• اطلاعيه شهريه واحدهاي كرونايي

  بسمه تعالی

  قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

  با توجه به بخشنامه فاصله گذاری اجتماعی، دانشجویانی که در نیمسال دوم ۹۹-۹۸ در کلاس مجازی شرکت کردند و در برخی دروس در دوره های کاردانی و کارشناسی نمرات کمتر از ۱۲ و در دوره های تحصیلات تکمیلی نمره کمتر از ۱۴ کسب نمودند، در صورتی که مجدداً درس را در نیمسال اول ۰۰ -۹۹ اخد نموده اند (۳ درس حداکثر ۶ واحد) به منظور حذف شهریه این دروس حداکثر تا تاریخ ۳۰ دی ماه به کارشناس آموزش مربوطه خود در دانشگاه مراجعه نمایند.

   

  اداره آموزش

  چهارشنبه, ژانویه 20, 2021
  کلید واژه ها