• آگهی مزایده عمومی

  دانشگاه آزاد اسلامي واحدفلاورجان درنظردارد

  ۱_بوفه (سوپري)

  ۲- محل انتشارات (تايپ وتكثير)

  ۳-محل تاكسي سرويس

  را جهت اجاره وازطريق مزايده وتهيه ،طبخ وتوزيع غذارا ازطريق مناقصه به افراد حقيقي ياحقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

  مبلغ خريد اسناد: ۴۰۰۰۰۰ ريال به شماره حساب ۰۱۰۸۶۸۳۲۳۹۰۰۲ بانك ملي به نام دانشگاه آزاد اسلامي فلاورجان

  محل دريافت اسناد : فلاورجان بلوار دانشگاه- اموراداري دانشگاه

  مهلت تحويل اسناددريافت شده به دانشگاه : تاپايان ساعت اداري روزشنبه ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۹

  دانشگاه در رد يا قبول پيشنهاد مختار است وهزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده ومناقصه ميباشد .

  شماره تماس ۰۳۱۳۷۴۳۴۰۸۲       سايت دانشگاه www.iaufala.ac.ir

  آدرس : فلاورجان بلوار دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان

  روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحدفلاورجان

   

  شنبه, می 30, 2020
  کلید واژه ها