• آگهي مناقصه عمومی

   

  آگهي مناقصه عمومی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحدفلاورجان درنظردارد

  ۱- امورخدمات وفضاي سبز

  ۲- امورتعميرونگهداري تاسيسات

  را از طريق مناقصه عمومی به افراد حقيقی يا حقوقی واجد شرايط واگذار نمايد.

  مبلغ خريد اسناد: ۴۰۰۰۰۰ ريال به شماره حساب ۰۱۰۸۶۸۳۲۳۹۰۰۲ بانك ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان

  محل دريافت اسناد : فلاورجان بلوار دانشگاه- اموراداری دانشگاه

  مهلت تحويل اسناددريافت شده به دانشگاه : تاپايان ساعت اداری روزشنبه  ۱۵ / ۶ / ۱۳۹۹

  دانشگاه در رد يا قبول پيشنهاد مختار است وهزينه درج آگهی به عهده برنده مزايده ميباشد .

  شماره تماس ۰۳۱۳۷۴۳۴۰۸۲       سايت دانشگاه www.iaufala.ac.ir

  آدرس : فلاورجان بلوار دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

  روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحدفلاورجان

   

  یکشنبه, آگوست 23, 2020
  کلید واژه ها