• اعضای هیات علمی گروه شیمی (فناوری اسانس)

  محمد ادیب نژاد

  دکتری تخصصی شیمی

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : adibnejad@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  محمدحسن قربانی

  دکتری تخصصی شیمی آلی

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : ghorbani@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  مسعود فولادگر

  دکتری تخصصی شیمی

  مرتبه علمی : دانشیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  پست الکترونیک : fouladgar@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link

  لیلا امجد

  دکتری تخصصی علوم  گیاهی

  مرتبه علمی : استادیار

  دانلود سوابق پژوهشی

  English Curriculum Vitae

  پست الکترونیک : amjad@iaufala.ac.ir

  ResearchGate Link

  Google Scholar Link