واحد هاي آموزشي
1395/09/14
 • آموزش پانسمانآموزش پانسمان
  آموزش پانسمان
 • آموزش بررسي سلامتآموزش بررسي سلامت
  آموزش بررسي سلامت
 • آموزش تامين بهداشت فرديآموزش تامين بهداشت فردي
  آموزش تامين بهداشت فردي
 • آموزش تزريقات وريديآموزش تزريقات وريدي
  آموزش تزريقات وريدي
 • آموزش اتاق عملآموزش اتاق عمل
  آموزش اتاق عمل

Powered by DorsaPortal