از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 105    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
تاریخ اجرای بخش نامه آئین نامه تکمیلی انتشار وتشویق کتابهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی 1387/06/16
سایت های اطلاعاتی رایگان در دسترس علاقه مندان ومحققان 1387/06/17
آئین نامه تکمیلی انتشاروتشویق کتابهای علمی دانشگاه آزاداسلامی 1387/06/17
اعزام اعضاءهیات علمی به خارج ازکشوربه منظور استفاده از فرصت مطالعاتی 1387/06/17
مجلات مصوب کمیسیون بررسی وتایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 1387/06/17
لیست زمینه ها وعرصه های پژوهشی موردنظرصندوق حمایت از پژوهشگران جوان 1387/06/17
آئین نامه شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در سمینارهای علمی خارج ازکشور 1387/06/17
حفظ حقوق مادی ومعنوی دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه تولیدات علمی وارائه نتایج طرحهای تحقیقاتی و... 1387/06/17
دریافت شابک وشرکت درنمایشگاههای بین المللی کتاب 1387/06/17
آئین نامه ثبت وحمایت ازاختراعات ،اکتشافات وسایر نوآوریهای علمی ،فنی وهنری دردانشگاه آزاداسلامی 1387/06/17
راهکارهایی جهت بهبود وتکمیل مراحل اولیه چاپ 1387/06/17
دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه داوری طرحهای پژوهشی 1387/06/18
توزیع مجلات تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی بر حسب رشته های تحصیلی 1387/06/18
بخشنامه تجديد نظر حق الزحمه تاليف ، ترجمه و داوري كتابها 1387/07/22
بخشنامه نحوه محاسبه ماليات فعاليتهاي پژوهشي 1387/07/27
تعداد مجاز همكاري اعضاي هيئت علمي در پايان نامه ها 1387/07/27
دریافت شابک از دفتر گسترش تولید علم 1388/03/12
ارسال آیین نامه طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی 1388/03/12
تامین کمک هزینه پایان نامه ها و رساله های دکتری تخصصی 1388/04/07
بخشنامه بهبود و تکمیل مراحل اولیه چاپ کتاب 1388/04/10
1 2 3 4 5 6 
Powered by DorsaPortal