13:37 1396/05/03 تعداد بازدید: 160
كتابخانه
New Page 3
 

كتابخانه واحد درسال 1370تاسيس شد.اين كتبخانه فضايي بالغ بر 485مترمربع مساحت دارد كه 150مترمربع آن اختصاص به سالن مطالعه دارد. كتابخانه در دوقسمت مجزا به رشته هاي پزشكي  وعلوم پايه تقسيم شده است .اين دوكتابخانه بالغ بر48500جلد كتاب و27500عنوان كتاب را در برمي گيرد .نر م ا افزار مورداستفاده پارس آذرخش بوده وجستجوي كتاب از طريق سيستم كامپيوتري وبرنامه تحت وب صورت مي گيرد .همچنين كتابخانه مجهز به پايگاههاي اطلاعاتي وكتابخانه ديجيتال بوده وكتابهاي الكترونيكي برخي از رشته ها ازجمله ميكروبيولوژي وپزشكي  را مي توان از طريق انتشاراتي معتبرجستجو كرد .  كتابهاي كتابخانه علاوه بررشته هاي موجود در دانشگاه رشته هاي ديگر رانيز پوشش مي دهد وطي قراردادي كه باوزارت فرهنگ وارشاد شهرستان صورت گرفت قرار بر اين شد كه كتابخانه به اعضاي خارج از دانشگاه سرويس دهي داشته باشد . علاوه بر كتاب موادديگري از قبيل مجلات ونشريات ومجموعه مقالات وهمايش ها وفصلنامه هاوپايان نامه ها وطرح هاي پژوهشي نيز در كتابخانه موجود مي باشند . كتابهاي مرجع سه زبان عربي وفارسي وانگليسي را تحت پوشش قرار مي دهند .كتابخانه داراي آيين نامه اي مدون مي باشد كه طبق آن ضوابط كتاب امانت داده مي شود كه عبارتند از :
1- داشتن كارت عضويت براي دانشجويان وكاركنان واساتيد الزامي وبراي افراد خارج از سيستم كارت شناسايي معتبرلازم مي باشد .
2- درصورت مفقودشدن كارت عضويت سريعا بايستي به مسئول كتابخانه اطلاع داده شود تا درصورت پيدا نشدن كارت المثني صادر شود .
3-امانت كتاب براي مقطع كارداني وكارشناسي به مدت يك هفته و2جلدوبراي مقاطع كارشناسي ارشد ودكترا به مدت 2هفته و4جلد وبراي اساتيد وكاركنان 5كتاب ببه مدت 30روز مي باشد .
4- تمديد كتاب منحصرا با مراجعه شخص صورت گرفته ود صورتيكه كتابي متقاضي ديگري داشته باشد تمديد صورت نمي گيرد .
5- شخص امانت گيرنده ملزم است كتاب را در تاريخ معين ومقرر به كتابخانه برگرداند در غير اين صورت مستحق پرداخت جريمه به مبلغ روزي 1000ريال مي باشد .
6-اگر فردي كتابي را گم كند ويا اسيبي به آن واردسازد عين همان كتاب را بايستي خريداري كرده ويا صحافي كند وبه كتابخانه برگرداند .
7- كتابهاي مرجع اعم ازدائره المعارفها- فرهنگ هاولغت نامه ها - مجلات - پايان نامه هاوطرح هاي پژوهشي به هيچ عنوان امانت داده نمي شوند وبايستي در كتابخانه مورداستفاده قرارگيرند .
8- كتابخانه هرروز از ساعت 8لغايت 16بعد ازظهر جوابگو ي مراجعين واستفاده از سالن مطالعه براي عموم آزاد وتا ساعت 18باز مي باشد .

علاقمندان مي توانند با مراجعه به سايت دانشگاه به آدرس www.iaufala.ac.ir در قسمت سامانه ها عناوين كتابهاي فارسي ، لاتين و پايان نامه هاي موجود در اين كتابخانه را مشاهده نمايند.

 

كتابخانه
Powered by DorsaPortal