1397/10/29 تعداد بازدید: 501
اطلاعیه تخفیف شهریه
New Page 3

اطلاعیه تخفیف شهریه

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی استفاده از تخفیف شهریه می رساند فرم مربوطه را از تاریخ
20بهمن ماه 97 لغایت 20 اسفندماه 97 بابت نیمسال دوم98-97 از سایت اصلی دانشگاه دانلود نمایید.
با توجه به زمان بندی فرم تخفیف دانشجو موظف است در موعد مقرر نسبت به تکمیل فرم مربوطه و چاپ آن اقدام نماید و حداکثر تا پایان وقت اداری
20 اسفندماه همراه با مدارک لازم آن را به مسئول دفتر ریاست واحد واقع در طبقه 4 ساختمان بوعلی سینا تحویل دهد.
لازم به تذکر است که به فرمهای ناقص و یا فرمهایی که مدارک لازم را ضمیمه نکرده اند تخفیف تعلق نمی گیرد.
 

شرایط تخفیف دانشجویی:

1- ممتازین علمی: لیست این دسته از دانشجویان از طریق حوزه معاونت آموزشی و پس از تایید ریاست جهت اقدامات بعدی به کمیته تخفیفات ارسال می شود.
2- نفرات برترآزمون سراسری: لیست این دانشجویان از طریق مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به واحد دانشگاهی ارسال و در کمیته تخفیفات مطرح می گردد.
3- ممتازین ورزشی : لیست این دانشجویان پس از تایید سازمان مرکزی و اداره تربیت بدنی به کمیته تخفیفات ارجاع می شود.
4- نفرات برتر مسابقات قرآنی ،فرهنگی و هنری:پس از تایید معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی و تایید ریاست به کمیته تخفیفات ارجاع می شود.
5- عناوین علمی: از طریق حوزه معاونت محترم پژوهشی به کمیته تخفیفات ارجاع می گردد.
6- باشگاه پژوهشگران جوان: از طریق حوزه معاونت محترم پژوهشی به کمیته تخفیفات ارجاع می گردد .
7- طرح کارآفرینی و اشتغال زایی: این مورد از طریق حوزه معاونت محترم پژوهشی به کمیته تخفیفات ارجاع می گردد.
8- خانواده هایی که بیش از یک فرزند در دانشگاه آزاد اسلامی دارند : این دانشجویان از تاریخ 20/11/97لغایت20/12/97 در نیمسال دوم با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل سایر اعضاء خانواده و کپی شناسنامه فرد دانشجو و عضو دیگر دانشجو در صورت تحت تکفل بودن از تخفیف مربوط به این بند برخوردار می شوند.(همراه داشتن اصل شناسنامه هنگام تحویل مدارک ضروری است)
9- تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی: پیرو تفاهم نامه منعقد شده با نهادهای ذیربط انجام می گردد
10- بیماران خاص: با ارائه مدارک و مستندات پزشکی و یا معلولیت از سازمانهای مرتبط و ذیصلاح اقدام می گردد
11- دانشجویان کم درآمدیا بی سرپرست : با ارائه مستندات کافی و احراز واجدین توسط کمیته تخفیفات انجام می شود.
 

تذکر : به دانشجویان مهمان ، مشروط آموزشی و یا دارای سابقه انضباطی تخفیف تعلق نمی گیرد.
فرم تخفیف را چاپ و به همراه مستندات پس از تایید آموزش تحویل اتاق 401 فرمایید.
 

>>دانلود فرم تخفیف شهریه<<

 

Powered by DorsaPortal