1397/09/03 تعداد بازدید: 95
ثبت نام ازدواج دانشجویی
New Page 1
 

توجه توجه: سایت ثبت نام ازدواج دانشجویی باز شد .

 شرایط ثبت نام ازدواج دانشجویی

•یکی از زوجین یا هر دو دانشجو باشند.

•برای زوجهایی که هر دو دانشجو هستند فقط یکی از زوجین به عنوان داوطلب اصلی ثبت نام نماید.

•تاریخ عقد قابل قبول 1/7/96 تا کنون می باشد.

•ویرایش اطلاعات ثبت نام شده توسط خود داوطلب و صرفاً قبل از تائید ثبت نام مقدور می باشد.

 

**مراحل ثبت نام:

1.ثبت نام در سایت ازدواج دانشجویی نهاد رهبری  www.ezdevaj.nahad.ir/97

2.تهیه سه نسخه پرینت از فایل ثبت نام

3.تکمیل مدارک لازم برای ثبت نام

4.تحویل پرینت ثبت نام همراه مدارک لازم به اداره فرهنگی و اجتماعی

5.نگهداری یک نسخه از پرینت نزد دانشجو جهت انجام مراحل بعدی

 

**مدارک لازم که باید به اداره فرهنگی اجتماعی دانشگاه تحویل گردد:

1.دو سری پرینت فرم ثبت نام اینترنتی که توسط دانشجوی داوطلب تکمیل و امضاء گردیده است.

2.اصل و کپی عقدنامه از صفحه 1 تا 6 ( صفحات شماره سریال، ثبت تاریخ عقد، مشخصات زوجین و مهریه)

3.اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه زوجین

4.اصل و کپی کارت دانشجویی زوجین ( در صورت نداشتن کارت دانشجویی تهیه گواهی اشتغال به تحصیل از امور دانشجویی دانشگاه و ارائه آن الزامی است.)

5.اصل و کپی کارت ملی زوجین

6.اصل و کپی کارت شاهد و ایثارگران

 

**تذکر: اصل مدارک بعد از برابر با اصل کپی ها عودت می گردد.

 

 

Powered by DorsaPortal