1397/04/26 تعداد بازدید: 405
قابل توجه دانشجویان گرامی
New Page 3


باتوجه به اینکه کارت ورود به جلسه امتحانات تابستان 97-96 ازروزشنبه مورخ 27 مردادماه97 ازطریق سایت اینترنتی دانشگاه به نشانی  http://reg.iaufala.ac.ir قابل مشاهده ودریافت می باشد، از دانشجویان گرامی درخواست می شود قبل از زمان فوق نسبت به تسویه حساب مالی خود وهمچنین انجام تعهدات به سایرقسمتها (آموزش، صندوق رفاه و...) اقدام نمایند تا فایل دریافت کارت ورود به جلسه آنها درزمان مقررباز باشد درغیراینصورت دریافت کارت امکان پذیر نبوده و برابر مقررات مربوط نمی توانند در جلسات امتحانی حضور یابند.

اداره امتحانات دانشگاه

Powered by DorsaPortal