• رییس اداره حراست

  عباس شکوری

  سوابق تحصیلی : کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

  تلفن تماس : ۰۳۱۳۷۴۲۰۱۴۱

  ساعات حضور : همه روزه بجز پنجشنبه و جمعه – از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۶:۱۰

  محل دفتر : طبقه پنجم ساختمان بوعلی سینا – اتاق ۴۲۴

  پست الکترونیک :   herasat@iaufala.ac.ir