• معرفی دفتر EDO

  بر اساس مصوبه  شورای آموزشی دانشکده پرستاري مامايي  در تاريخ ۲/۱۲/۱۳۹۳ نياز به تشکيل دفتر EDO (توسعه آموزش)تایید و تصويب شد  واين دفتر بنا بر حکم رياست دانشگاه از تاريخ ۱/۴/۱۳۹۴ با ترکيب اعضا و مسئولين شروع به کار کرد.

  مأموریت و اهداف تشکیل (EDO)

  ماموریت دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی به عنوان يکي از مجموعه هاي دانشكده پرستاري و مامايي ارتقاي كمي و كيفي فرآيند آموزش مي باشد. دفتر توسعه آموزش با همكاري اعضاء هيات علمي و كارشناسان دانشكده و دانشگاه و با استفاده از يافته‌هاي پژوهش‌هاي آموزشي در باره چگونگي بهبود كيفيت آموزشي و به كار بردن برنامه ريزي در نظام آموزشي، به بازانديشي، بازسازي و بازآفريني اين نظام مي پردازد. لذا براي نيل به اين اهداف فعاليت‌هاي خود را عمدتا در محورهاي زير متمركز نموده است:

  • توسعه فلسفه های نوین در حيطه هاي آموزش پزشکي
  • توانمندسازی اعضاء هیأت علمي در حيطه آموزش علوم پزشکي منطبق بر استانداردهاي موجود
  • تدوین و بازنگری برنامه هاي آموزشي براساس نيازهاي جامعه
  • سازماندهی، هدایت، نظارت و انجام پژوهش هاي مرتبط با آموزش پزشکي
  • سازماندهی، هدایت، نظارت و اجراي سنجش دانشجويان و برنامه هاي آموزشي

  محورهای کلی وظايف EDO

  ۱.ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه ريزي آموزشي از قبيل: تدوين برنامه آموزشي (curriculum)، طرح دوره (course plan)، طرح درس، log book و . . .).

  ۲. ارتقا توانمندی اعضاء هیات علمي دانشکده در زمينه هاي مختلف آموزش علوم پزشکي.

  ۳. ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابي فراگيران، اعضاء هيات علمي و فرآيندهاي آموزش در دانشکده.

  ۴. ارائه مشاوره به دانشجویان در زمینه روش‌هاي نوين ياددهي و يادگيري، برنامه ريزي آموزشي و پژوهش هاي مرتبط.

  ۵. مشارکت در تدوین و بازبیني برنامه‌هاي آموزشي براي راه اندازي رشته‌هاي جديد در دانشکده.

  ۶. هدایت پروژه اعتبار بخشی برنامه هاي آموزشي (مورد تاکيد وزارت متبوع) و مشارکت در تدوين و اجراي فرآيند ارزشيابي دروني و بيروني گروه ها

  ۷. ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح هاي پژوهش (انجام مطالعات کاربردي در زمينه ارتقا و توسعه روشهاي نوين آموزش و ارزشيابي و موضوعات کاربردي در آموزش نظير تئوريهاي نوين يادگيري- مهارت هاي ارتباطي- نياز سنجي آموزشي و . . .).

  ۸. – مشارکت در انجام نیاز سنجی اعضاي هيئت علمي و جذب نظرات آنها

  ۹. تقویت و تجهیز کتابخانه دانشکده و دفتر توسعه با هدف برطرف كردن نياز اعضاء هيأت علمي علاقه مند به منابع معتبر و جديد در زمينه آموزش پزشكي

  ۱۰. برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان مستعد و علاقه مند به مباحث آموزش پژشکي و درگير کردن آنها در فعاليت هاي واحد.

  ۱۱. ارائه مشاوره در زمینه اجرای روشهاي نوين آموزشي و مشاوره مطالعه براي توسعه آموزش.

  ۱۲ . شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده برقراري ارتباط مداوم با مديران گروه هاي آموزشي.

   

  اهداف دفترتوسعه آموزش دانشکده :

  • بازنگری وطراحی برنامه هاي درسي متناسب با نيازجامعه
  • ارزشیابی دروني
  • زمینه سازی به منظورنهادينه شدن تغييرات آموزشي وگسترش تجارب مفيد درزمينه آموزشي
  • ارتقاء سطح دانش ، نگرش ومهارتهای اساتیددرزمينه هاي آموزشي – پژوهشي ومشاوره اي
  • سنجش و ارزشیابی عملکرد اساتید دانشکده

  تحلیل آزمونها:

  • ارائه ژورنال کلاب اساتیدودانشجویان
  • تهیه دفترچه وپفلتهای آموزشي اساتيد
  • ترغیب اساتیدودانشجويان ومشارکت علاقمندان به اجراي طرحهاي پژوهشي درزمينه آموزش
  • ارتقاء سطح دانش ومهارتهای چندگانه دردانشجویان بخصوص Gifted- students

  طراحی ، اجراء وارزشیابي دوره هاي آموزشي ومهارتهاي باليني وکارگاهها براي اساتيد ودانشجويان ازطريق نظرسنجي واعلام نيازاساتيدودانشجويان

   

  اهداف جزئی

  Ø      پیگیري ارائه طرح درس

  Ø      پیگیري تدوين برنامه هاي  دوره هاي آموزشي

  Ø      مشارکت در برنامه ریزی و ايجاد تسهيلات لازم براي اجراي شيوه هاي نوين آموزشي

  Ø      پیگیري تدوين  و بازنگري برنامه راهبردي دانشکده

  Ø      پیگیري تدوين و همکاري در ارزشيابي برنامه راهبردي

  کمیته آموزش اساتید و آموزش مداوم

  Ø      نیاز سنجی  در ارتباط با موضوعات تخصصي،همکاري با آموزش مداوم دانشکده

  Ø      شناسایی روز آمد نيازهاي آموزشي

  Ø      تعیین اولويت برنامه هاي آموزشي- تهيه فهرست موضوعات آموزشي

  Ø      نیاز سنجی آموزشي اعضاء هيئت علمي همکاري در طرح  و برنامه ريزيکارگاههاي آموزشي

  Ø      توسعه توانائیهای اساتيددر گسترش  روشهاي بهينه و نوين آموزش

  کمیته ارزشیابي

  اهداف  و فعالیت های کميته ارزشيابي:

  Ø      پیگیري و همکاري در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان با توجه به شاخصهاي ارزشيابي

  Ø      پیگیري و همکاري در ارزشيابي  مدرسين و ارزشيابي سيستم و برنامه هاي آموزشي

  Ø      پیگیري و تهيه و تدوين برنامه  هاي ارزشيابي درون گروه هاي اموزشي

  Ø      پیگیري و تهيه و بازنگري   log book دانشجویان پرستاری و مامايي

   کمیته تکنولوژی  آموزشي

  اهداف:

  Ø      اطلاع رسانی در زمینه سايت و ارتباط آموزشي پيگيري  و تهيه امکانات  و وسايل آموزشي مناسب

    کمیته پژوهش در آموزش اهداف و فعالیتها

  Ø      تشویق اعضاءهیات علمي به انجام تحقيقات آموزشي

  Ø      تعیین اولوتهاي پژوهش در حوزه آموزشي خود

  Ø      تهیه آرشیو مقالات و تحقيقات آموزشي

  Ø      تدارک برنامه های ژورنال کلاب در زمینه مسائل آموزشي

    کمیته استعداد درخشان

  Ø      پیگیري تقاضاها  و نيازهاي  دانشجويان استعداد درخشان تدارک و تشويق و ترغيب دانشجويان

  Ø      استفاده بهینه از توانایي دانشجويان در بخشهاي مختلف EDO

  Ø      گزارش دانشجویان برتر

   

  دفتر  توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی در تاريخ        با استفاده از مشارکت گروهي اعضاء هيئت  علمي در پنج محور توسعه آموزشي  متشكل از پژوهش در آموزش ، برنامه ريزي،ارزشيابي و مشاوره دانشجويان شروع به كار كرد

  اقدامات انجام شده:

  Ø      سازمان دهی مکان دفتر

  Ø      فعال سازی فضای دانشکده

  Ø      فعال سازی منوی  دفتر توسعه در صفحه دانشکده

  Ø      تدوین  لاگ بوک جهت دانشجویان مامايي

  Ø      هماهنگ شدن  دفتر  با انجمنهای علمی دانشکده

  Ø      تهیه وتدون فرم طرح درس در دروس نظری

  Ø      تهیه  و تدوین و باز نويسي طرح درس دروس بالين به تفکيک در ورشته با همكاري اعضاء گروههاي آموزشي

  Ø      جمع آوری  و بررسی طرح  درس آعضاء محترم هيئت علمي

  Ø      نیاز سنجی کارگاهاي مورد نياز اعضاء هيات علمي و دانشجويان

  Ø      تهیه  و تدوین  فرم ارزشيابي دانشجويان در دروس باليني به تفکيک  درس  ورشته تحصيلي با همكاري آعضاء گروهها