• گروه معـارف اسـلامی

  دکتر مجتبی فیضی

   سوابق تحصیلی :  دکترای تخصصی معارف اسلامی

  مرتبه علمی : استادیار

  سوابق پژوهشی

  Research gate Link

  اطلاعات تماس :    تلفن: ۳۵-۳۷۴۲۰۱۳۴ –  ۰۳۱   داخلی ۱۲۹

  ایمیل: feyzi@iaufala.ac.ir