• گروه آمـوزش زبان انگلیسـی

  نفیسه حسین پور اصفهانی

   سوابق تحصیلی :  کارشناس ارشد زبان انگلیسی

  مرتبه علمی : مربی

  سوابق پژوهشی

  Research gate Link

  اطلاعات تماس :    تلفن: ۳۵-۳۷۴۲۰۱۳۴ –  ۰۳۱   داخلی  ۲۱۵

  ایمیل: hosseinpour@iaufala.ac.ir

  کارشناس آموزشی گروه آموزش زبان انگلیسی

   خانم عاطفه کیانی

  تلفن تماس : ۳۷۴۲۰۱۳۴-۰۳۱      داخلی   ۱۳۰

  ساعات حضور : همه روزه بجز پنجشنبه و جمعه از ساعت ۷:۳۰  الی ۱۶:۱۰

  معرفی رشته آموزش زبان انگليسي

  گروه زبان انگلیسی درسال ۱۳۸۳ بعنوان يک گروه مستقل تاسيس گرديد. اين گروه هم اکنون در دو مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته بصورت بدون آزمون و كارشناسي ارشد با آزمون رشته آموزش زبان انگليسي دانشجو مي پذيرد. نوع آموزش اين دانشجويان بصورت طرح معلمان و در ۵ نيمسال تحصيلي در مقطع كارداني و كارشناسي مي باشد. اولين سال پذيرش دانشجو در مقطع كارداني سال تحصيلي ۸۴-۸۳ و در مقطع كارشناسي ناپيوسته ۸۸-۸۷ بوده است. كارشناسي ارشد نيز در بهمن ۱۳۹۴ به تصويب رسيده است.اهداف آموزشي كه اين گروه دنبال مي كند شامل تربيت مدرس زبان مي باشد. گروه زبان انگليسي داراي چهار عضو هيئت علمي تمام وقت و بطور متوسط چهار همكار حق التدريس است كه از اين چهار عضو تمام وقت يك نفر داراي مدرك دكتري تخصصي، دو نفر دانشجوي دكتري تخصصي و يك نفر كارشناسي ارشد مي باشند.