• گروه شیمی (فناوری اسانس)

  http://iaufala.ac.ir/wp-content/uploads/2019/07/monajemi-2.jpg

  دکتر کهین شاهانی پور

   سوابق تحصیلی : دکتری تخصصی بیوشیمی

  مرتبه علمی : استادیار

  سوابق پژوهشی

  Research gate Link

  اطلاعات تماس :    تلفن: ۳۵-۳۷۴۲۰۱۳۴ –  ۰۳۱    داخلی ۱۳۸

  ایمیل: shahani@iaufala.ac.ir

  کارشناس آموزشی گروه

   خانم مهناز فرحانی

  تلفن تماس :۳۵ – ۳۷۴۲۰۱۳۴  – ۰۳۱       داخلی   ۱۴۶

  ساعات حضور : همه روزه بجز پنجشنبه و جمعه از ساعت ۷:۳۰  الی ۱۴:۳۰

  معرفی رشته