• گروه ژنتیک

  دکتر رامش منجمی

   سوابق تحصیلی :  دکترای فیزيولوژی جانوری

  مرتبه علمی : استادیار

  سوابق پژوهشی

  Research gate Link

  اطلاعات تماس :    تلفن: ۳۵-۳۷۴۲۰۱۳۴ –  ۰۳۱   داخلی ۲۲۱

  ایمیل: monajemi@iaufala.ac.ir

  کارشناس آموزشی گروه زیست شناسی – ژنتیک

  آقای ناصر لطیفی

  تلفن تماس ۵-۳۷۴۲۰۱۳۴ ۰۳۱ داخلی ۱۳۹

  ساعات حضور : همه روزه بجز پنجشنبه و جمعه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۱۰