• دسته: مقالات
    تغییر تاریخ امتحانات پایان دوره تابستان ۹۹ – ۹۸

    به اطلاع دانشجویان و اساتید گرامی میرساند بر اساس دستورالعمل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به