• لیست شماره های تماس مستقیم و داخلی

  دفتر اداری مسئول مربوطه شماره داخلی شماره مستقیم
  اداره حراست عباس شکوری ۱۷۲ ۰۳۱-۳۷۴۲۰۱۴۱
  اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
  رضا ارجمند ۱۶۷ ۰۳۱-۳۷۴۲۷۰۴۴
  مسئول دفتر ریاست امراله ملکی ۱۵۰ ۰۳۱-۳۷۴۲۰۱۳۶
  امور شاهد و ایثارگران احمد براتی ۱۳۳ ————
  اداره روابط عمومی وحید عینی ۱۵۴ ۰۳۱-۳۷۴۲۰۱۳۹
  دفتر  اداری
  مسئول مربوطه شماره داخلی شماره مستقیم
  معاونت علمی زهرا رضایتمند ۱۵۵ ۰۳۱-۳۷۴۲۰۱۴۳
  مدیر خدمات پژوهشی مریم ولی وند ۱۱۳ ۰۳۱-۳۷۴۳۵۲۵۸
  مدیر خدمات آموزشی سید مجتبی پورسیدرضایی ۱۳۱ ۰۳۱-۳۷۴۲۵۲۶۲
  مسئول امور دانش آموختگان ملیحه آقاجانی ۲۲۰
  مسئول آزمایشگاه ها فرزانه کریمی ۱۴۰
  کارشناس پژوهش ۱۵۹
  کارشناس پژوهش بهارک براتی نژاد ۲۰۹
  کارشناس امور آموزشی (کامپیوتر) – مسئول دایره امتحانات
  مهری جمشیدی
  ۱۶۰
  کارشناس امور آموزشی (میکروبیولوژی – معماری –  ژنتیک) ناصر لطیفی ۱۳۹
  کارشناس امور آموزشی (حسابداری –  بیوتکنولوژی) اکرم شریعتی ۱۸۸
  کارشناس امور آموزشی (بیوشیمی – سلولی و مولکولی ) لیلا آقاداوودی ۱۴۶
  کارشناس امور آموزشی (تحصیلات تکمیلی) مهناز فرحانی ۱۴۶
  کارشناس امور آموزشی (پرستاری – مامایی – زبان انگلیسی) عاطفه کیانی ۱۳۰
  بایگانی آموزش ناصر بوند / احمد براتی
  ۱۳۳
  مدیرگروه زیست شناسی – بیوتکنولوژی رامش منجمی ۲۲۱
  مدیرگروه فارسی آسیه کازرونی ۲۱۰
  مدیرگروه معارف مجتبی فیضی ۱۲۹
  مدیرگروه میکروبیولوژی فرشته قندهاری ۱۴۸
  مدیرگروه بیوشیمی کهین شاهانی پور ۱۳۸
  مدیرگروه حسابداری ناصر ریاحی
  مدیرگروه کامپیوتر زهرا عسگری ۱۷۹
  مدیرگروه مامایی اله دادیان ۱۸۳
  مدیرگروه پرستاری معصومه مکی ۱۸۲
  مدیر گروه زبان انگلیسی نفیسه حسین پور ۲۱۵
  مدیر گروه زبان و ادبیات عرب ماجد نجاریان ۱۲۵
  مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی
  شادی شاهسار
  ۲۰۰
  کتابخانه مرکزی
  محسن کیانی
  ۱۹۲
  باشگاه پژوهشگران جوان
  محبوبه خطابخش
  ۱۷۶
  دفتر اداری مسئول مربوطه شماره داخلی شماره مستقیم
  معاونت دانشجویی و فرهنگی مجتبی فیضی ۱۳۷ ۰۳۱-۳۷۴۳۵۲۵۶
  اداره خدمات دانشجویی و ورزشی محمد تقی فاضلی ۱۲۵ ۰۳۱-۳۷۴۲۳۴۷۰
  کارشناس امور دانشجویی  مرضیه عبدالهی / فاطمه فرزان فرد ۱۲۳
  کارشناس راهنمایی و مشاوره مائده مقدس ۱۸۰ ۰۳۱-۳۷۴۳۵۲۶۱
  اداره امور فرهنگی و اجتماعی سحر غفاریان / سهیلا حکیمی ۱۲۲ ۰۳۱-۳۷۴۲۰۱۳۸
  تربیت بدنی فاطمه فرزان فرد ۱۷۰
  دفتر اداری مسئول مربوطه شماره داخلی شماره مستقیم
  معاونت توسعه مدیریت و منابع مصطفی حبیبی ۱۵۳ ۰۳۱-۳۷۴۲۰۱۳۷
  اداره امور اداری و پشتیبانی شهرزاد کبیری ۱۱۷
  امور فنی و عمرانی – اداره طرح و برنامه و بودجه جواد کاغذچی ۱۵۸ ۰۳۱-۳۷۴۳۴۰۸۱
  کارگزینی (هیات علمی) مرضیه سادات جعفری ۱۶۶
  کارگزینی (کارکنان) محمد کیانی ۱۸۹
  دبیرخانه علیرضا توکلی ۱۶۵ ۰۳۱-۳۷۴۳۲۶۰۱
   اداره امور مالی حمیدرضا نظری ۲۱۹ ۰۳۱-۳۷۴۳۵۲۶۰
  امور مالی دانشجویان (امور شهریه) مدینه حسینی ۱۹۵
  حسابداری مهناز موسوی ۱۶۳
  حسابداری مرضیه امینی ۱۷۳
  صندوق رفاه دانشجویی حسینعلی بزرگیان / زهرا قاسمی ۱۷۴ ۰۳۱-۳۷۴۳۵۲۶۴