• تماس با ما

   آدرس دانشگاه:

  فلاورجان – بلوار بسیج – بلوار دانشگاه


    تلفن تماس:

  ۰۳۱-۳۷۴۲۰۱۳۴

  ۰۳۱-۳۷۴۲۰۱۳۵

  ۰۳۱-۳۷۴۲۰۱۴۰


   صندوق پستی:

  ۱۵۵/۸۴۵۱۵


    دورنگار:

  ۰۳۱-۳۷۴۳۲۶۰۱


  شبکه های اجتماعی

  پست الکترونیک :info@iaufala.ac.ir