• پروپوزال های تصویب شده سال ۹۸

  ردیف نام و نام خانوادگی کد پروپوزال عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱

  مهشاد جوانبخت قهفرخی

  ۱۷۲۲۹۱۲۸۸۸۲۱۸۹۱۱

  ۳۹۸۱۶۲۲۷۵۸۵۱

  بررسی مقایسه­ای ترکیبات تشکیل دهنده، خواص آنتی­اکسیدانی و ضدپاتوژن­های گیاهیگانودرما لوسیدوم و پسماند کمپوست آن

  دکتر مریم محمدی سیچانی دکتر سیدحسین میردامادیان
  ۲ مریم احسن نیا

  ۱۷۲۲۹۱۲۸۸۸۲۱۸۹۱۱

  ۳۹۸۱۶۲۲۷۵۸۵۰

  بررسی فعالیت ضدباکتریایی و ضدبیوفیلمی عصاره قارچ گانودرما لوسیدوم علیه استرپتوکوکوس موتانس دکتر مریم محمدی سیچانی دکتر محبوبه مدنی
  ۳ رویا نوری

  ۱۷۲۲۹۱۲۸۸۸۲۱۸۹۱۱

  ۳۹۸۱۶۲۲۹۳۸۰۴

  بررسی فراوانی وژتوتایپینگ ویروس پاپیلومای انسانی در نمونه های بیماران مشکوک به سرطان دهانه ی رحم به روش Real Time PCR در اصفهان دکترمریم محمدی سیچانی دکتر متین شریعتی
  ۴ مهسا سلطانی

  ۱۷۲۲۹۰۰۵۴۸۱۶۶۹۶۱

  ۳۹۸۱۶۲۲۷۵۸۵۳

  بررسی اثرات ضد میکروبی و توانایی رنگرزی کاروتنوئید رودوسپوریدیوم بابجوا دکتر مژگان قیاسیان دکتر محبوبه مدنی
  ۵

  مینا

  نصر اصفهانی

  ۱۷۲۲۹۱۲۹۱۱۱۸۶۹۱۱

  ۳۹۸۱۶۲۲۷۵۷۸۷

  بررسی فعالیت ضدقارچی کارتنوئید رودوتورولا گلوتینیس و اثر آن بر برخی فاکتورهای بیماریزا در قارچ ها دکتر محبوبه مدنی دکتر مژگان قیاسیان
  ۶ رضوان میرزایی

  ۱۷۲۲۹۰۰۶۲۴۶۴۲۷۲۱

  ۳۹۸۱۶۲۲۸۶۵۲۶

  بررسی فراوانی اینتگرون کلاس I ، II و III در

  جدایه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا

  جدا شده از در بیماران بیمارستان طالقانی اهواز

  دکتر لاله هویدا دکتر فرشته قندهاری
  ۷

  مینا

  بختیاری

  ۱۷۲۲۹۱۲۹۱۰۹۷۸۷۲۱

  ۳۹۸۱۶۲۲۷۹۲۷۸

  بررسی اثر فتودینامیکی نانو امولسیون روغن کنجد حاوی الومینیوم کلراید فتالوسیانین بر سلول های ملانومای پوست موش در شرایط in vitro

  دکتر

  ملاحت رضایی

   

  دکتر رامش منجمی
  ۸

  زهرا

  جلا لی آدرگانی

  ۱۷۲۲۹۱۲۹۱۰۹۷۸۷۲۱

  ۳۹۸۱۶۲۲۷۹۲۸۰

  بررسی خاصیت ضد سرطانی نانوامولسیون روغن کنجد حاوی آلومینیوم کلراید فتالوسیانین بر سرطان پستان در شرایط in vitro

   

  دکتر

  ملاحت رضایی

   

  دکتر           مهرنوش         بهادرانی
  ۹ مرضیه            شفیعی دارافشانی

  ۱۷۲۲۹۱۲۸۷۹۱۰۸۲۳۱

  ۶۲۲۷۶۰۹۹

  بررسی تاثیر ترکیبات آنتی اکسیدانی ویتامینC، ال-کارنیتین و رسوراترول بر مدت زمان ذخیره ­کنستانتره پلاکتی

   

  دکترکهین شاهانی پور دکتر سید علی اصغر مشتاقی
  ۱۰

  فائزه

  سلطانی

  نجف آبادی

  ۱۷۲۲۹۱۲۸۷۹۷۳۷۳۶۱

  ۶۲۲۷۸۶۱۵

  آنالیز شیمیایی دود برگ های به لیمو (Lippia citriodora ) و زیتون (Olea europaea) و بررسی اثرات استنشاق دود آن ها بر پارامتر های فیزیولوژیکی رت های نر نژاد ویستار

   

  دکتر لیلا امجد دکتر کهین شاهانی پور
  ۱۱ نسترن بنی اوستایی

  ۱۷۲۲۹۱۲۸۵۷۰۱۴۴۵۱

  ۶۲۲۷۵۴۰۷

  مقایسه خواص آنتی اکسیدانی،میزان ترکیبات فنولی، کاروتنوئید ها، ویتامین E وA  و سلنیوم در چند گونه  بذر  گیاه آفتابگردان (Helianthus)

   

  دکتر زهرا رضایتمند دکتر مسعود فولادگر
  ۱۲   سحرناز کریمی

  ۱۷۲۲۹۴۶۵۰۱۰۰۶۳۱۱

  ۳۹۸۱۶۲۲۸۵۴۷۰

  بررسی تاثير كيتوزان بر بيان ژن و فعاليت آنزيم فنيل آلانين آمونيالياز (PAL)  در گياه كلزا (Brassica napus L.) تحت تنش شوري دکترحمید رضا عکافی دکترنسرین یزدان پناهی
  ۱۳ زهره خسرویان ۱۷۲۲۹۱۳۷۹۹۵۴۴۹۵۱

  ۳۹۸۱۶۲۲۸۴۹۳۵

  تاثير كيتوزان بر بيان ژن و فعاليت آنزيم p5cs  دربخش هوايي گياه كلزا (Brassica napus L.) تحت تنش شوري دکتر منیره رنجبر دكتر علی محمد احدي
  ۱۴ محدثه کیوانیان

  ۱۷۲۲۹۱۳۷۹۹۵۴۴۹۵۱

  ۶۲۲۹۰۳۴۱

  تاثير كيتوزان بر بيان ژن و ففعاليت آنزيم اسکوربات پراکسیداز بخش هوايي و سنجش عناصردر بخش هوایی و ریشه گياه كلزا (Brassica napus L.) تحت تنش شوري دکتر منیره رنجبر دكتر علی محمد احدي
  ۱۵ حدیث مختاری

  ۱۷۲۲۹۱۳۷۹۹۵۴۴۹۵۱

  ۳۹۸۱۶۲۲۸۵۴۷۳

  بررسی تاثير كيتوزان بر بيان ژن ZmPIP  در گياه كلزا (Brassica napus L.) تحت تنش شوري دکتر منیره رنجبر دكتر علی محمد احدي
  ۱۶ پریسا السادات امین جواهری

  ۱۷۲۲۹۱۲۸۷۹۷۳۷۳۶۱۳۹۸۱

  ۶۲۲۸۸۶۳۶

  جداسازی ریزو باکترهای مقاوم به کادمیم و تاثیر ان بر رشد و جذب عناصر در گیاه رازیانه تحت تنش کادمیم دکتر لیلا امجد

   

  دکتر زرین دخت امامی

  ۱۷ خدیجه فرهنگی ۱۷۲۲۹۱۲۸۷۹۷۳۷۳۶۱۳۹۸۱۶۲۲۸۸۶۳۸ جداسازی ریزو باکترهای مقاوم به کادمیم و تاثیر ان بر رشد و جذب عناصر در گیاه ختمی تحت تنش کادمیم دکتر لیلا امجد

   

  دکتر زرین دخت امامی

  ۱۸ مهرو طوطیان

  ۱۷۲۲۹۱۲۸۵۷۰۱۴۴۵۱

  ۳۹۸۱۶۲۲۸۶۷۰۱

  تاثیر کیتوزان بر بیان ژن و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز، میزان قند و پروتئین در بخش هوایی گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش کادمیوم

   

  دکتر زهرا رضایتمند دکترنسرین یزدان پناهی
  ۱۹ مهشید طوطیان

  ۱۷۲۲۹۱۲۸۵۷۰۱۴۴۵۱

  ۳۹۸۱۶۲۲۸۶۷۰۲

  تاثير سالیسیلیک اسید بر بيان ژن و فعالیت آنزیم سوپر اکسید ديسموتاز، ميزان قند و پروتئين در بخش هوايي گياه گلرنگ (Carthamus Tinctorius L.) تحت تنش سرب دکتر زهرا رضایتمند دکترنسرین یزدان پناهی
  ۲۰ میلاد اسدی

  ۱۷۲۲۹۱۲۸۷۰۴۹۰۲۸۱

  ۳۹۸۱۸۹۷۰۱

  اثرتعدیلی ساختار هیات مدیره بررابطه کارایی مالیاتی و ارزش شرکت دکترناصرریاحی نسب ——
  ۲۱ مریم اسدی

  ۱۷۲۲۹۱۲۸۹۱۰۱۳۲۹۱

  ۳۹۸۱۸۹۷۰۵

  ساختار های مالکیت برمحافظه کاری شرطی و غیرشرطی دکترمحسن رحیمی ——
  ۲۲ فاطمه ایزدی

  ۱۷۲۲۹۱۲۸۷۴۰۴۹۷۹۱

  ۳۹۸۱۸۹۷۱۰

  بررسی تاثیر ساختار مالکیتی وقدرت رقابت برکیفیت حاکمیت شرکتی و کیفیت ترکیب هیات مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتررحمان ساعدی —–
  ۲۳ آرزو اعراب

  ۱۷۲۲۹۱۲۸۷۴۰۴۹۷۹۱

  ۳۹۸۱۸۹۷۰۶

  اثر ساختار حاکمیت بانک بر ریسک و عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتررحمان ساعدی ——-
  ۲۴ رویا حبیبی

  ۱۷۲۲۹۱۲۸۷۴۰۴۹۷۹۱

  ۳۹۸۱۸۹۷۰۷

  بررسی تاثیر ساختار مالکیت بررابطه بین نگهداشت وجه نقد و سیاست تقسیم سود دکتررحمان ساعدی ——
  ۲۵ محسن روزبخش

  ۱۷۲۲۹۱۲۸۷۰۴۹۰۲۸۱

  ۳۹۸۱۸۹۷۲۸

  تاثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی برکنترل داخلی :موردمطالعه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دکترناصر ریاحی نسب دکتربهاره ملکی
  ۲۶ محسن هادیان ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۸۲۰۰۷ رابطه محافظ کاری حسابداری با حساسیت عملکرد به پاداش مدیران اجرایی دکترسعید براتی ——
  ۲۷ فاطمه مرادی

  ۱۷۲۲۹۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶۱

  ۶۲۲۸۲۹۱۰

  تاثیر حاکمیت شرکتی داخلی برانتخاب حسابرس مستقل دکترسعید براتی

  ۲۸ مهدی حسن پور

  ۱۷۲۲۹۱۲۸۷۰۴۹۰۲۸۱

  ۳۹۸۱۸۹۷۲۷

  تاثیر اجتناب مالیاتی براعتبارهیات مدیره و مدیرعامل دکتر ناصرریاحی نسب  

   

  پروپوزال های دکتری تصویب شده

  ردیف نام و نام خانوادگی کد پروپوزال عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ عاطفه سعیدی

  ۱۷۲۴۸۱۲۸۱۸۱۶۸۰۹۱

  ۳۹۸۱۸۳۴۱۵

  طراحی وبهینه سازی فعالیت بیوکنسرسیوم باکتری های هتروتروف حذف کننده ی نیترات بر روی بسترهای مختلف جهت حذف نیترات از آب

  دکتر نفیسه سادات  نقوی

  دکتر عباس فرازمند

  دکتر داوود زارع

  دکتر سید محمد مجابی

  ردیف نام و نام خانوادگی کد پروپوزال شماره دانشجویی عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ یاسمن پناهی نژاد ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۸۲۰۰۱ ۹۷۰۱۲۲۳۰۳ بررسی اثرات محافظتی منگنز بر پارامترهای مرتبط بر فونکوسیون بافت کلیه و کبد در رت های تحت تیمار با نیکل

   

  دكتر مشتاقی

   

  دکتر فولادگر

  ۲ پروین نوروزی ۱۷۲۳۰۵۰۵۹۸۲۰۰۱ ۹۶۰۰۶۰۱۵۷ مقایسه برخی پارامترهای زیستی (گلوکز،کلسترول، TG ، HDL ، VLDL، LDL، قد، وزن، جنس، سن) در بیماران مبتلا به دیابت و تشخیص این بیماری با استفاده از رویکرد یادگیری ماشین

  دکترشاهاني پور

   

  دکتررستگاری
  ۳ فرشته نقی زاده ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۸۲۰۰۳ ۹۶۰۰۷۳۱۱۷ بررسی اثر سایتوتوکسیک عصاره ی هیدروالکلی گیاه قاصدک (Taraxacum Officinale)  بر رده سلولی SK-Br-3 در مقایسه با مشتقات پیرازول و آنالیز بیان ژنهای آپوپتوتیک کاسپاز ۳ و۹ با استفاده از روش Real time PCR دکتر منجمی دکترشاهاني پور
  ۴ عاطفه ابوطالبی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۸۲۰۰۳ ۹۷۰۱۵۳۹۳۳ بررسی فراوانی عفونت بروسلوز در اصفهان براساس روش های سرولوژیک و مولکولی دکتر مریم محمدی     سیچانی دکتر نفیسه سادات نقوی
  ۵ زهرا خالقی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۸۲۰۰۱ ۹۴۰۰۸۶۳۰۱ تولید رنگدانه کاروتنوئید توسط مخمر رودوتورولا گلوتنیس و بررسی مکانیسم ضد میکروبی آن برعلیه کاندیدا آلبیکنس دکتر محبوبه مدنی دکتر لاله هویدا
  ۶ سالار ابراهیمی ورزنه ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۸۲۰۰۶ ۹۷۰۲۲۲۹۵۱ بررسی تاثیر کیفت سود بر مسولیت پذیری اجنماعی و نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی رحمان ساعدی ——–
  ۷ سعید توکلی افجدی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۸۲۰۰۵ ۹۷۰۲۵۵۴۳۴ بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه مالکیت نهادی و گزارشگری مسولیت اجتماعی رحمان ساعدی ——–
  ۸ اکرم هادیان ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۸۲۰۰۴ ۹۷۰۱۱۹۶۹۸ اثر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مالکیت مدیریت و مکانیزم نظارتی دکتر رحمان ساعدی ——–
  ۹ سارا اسلامیان ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۸۲۰۰۳ ۹۷۰۱۵۳۷۲۷ برسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر تاثیر اهرام بر مدیریت سود شرکتهای پذ یرفته شده بورس اوراق بهادار تهران دکترخلیفه سلطانی دکتر محسن رحیمی
  ۱۰ علی نصر اصغهانی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۸۲۰۰۲ ۹۷۰۱۹۱۵۶۷ برسی تاثیر نقدینگی سهام بر مازاد اهرم مالی با در نظر گرفتن نقش مالکیت نهادی دکتر رحمان ساعدی ——–
  ۱۱ محمد احمدی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۸۲۰۰۱ ۹۷۰۱۶۶۸۲۰ بررسی تاثیر تعدیلی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی با اجتناب مالیاتی و شکاف مالیاتی دکترخلیفه سلطانی دکتر محسن رحیمی
  ۱۲ معصومه امینی ۱۷۲۲۰۳۱۲۹۸۲۰۰۱ ۹۷۰۱۸۶۱۲۴ بررسی غنای تمرین های لغوی در کتابهای ایرانی آموزش زبان انگلیسی: با تمرکز بر مجموعه پراسپکت و ویژن دکتر حسین پور یوسفیان

   

  پروپوزال های دکتری تصویب شده

  ردیف نام و نام خانوادگی کد پروپوزال شماره دانشجویی عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ سامان شالی بیک ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۸۲۰۰۶ ۹۵۰۵۱۹۷۸۷ توالی یابی، مطالعه ساختاری و آنالیز مقایسه­ای خوشه ژنی پیش­ساز میکروسین جداشده از برخی از اعضاء خانواده انتروباکتریاسه و بررسی اثرات آن بر روی مورفولوژی و بیان ژنهای کنترل رشد سلولی در رده سلولی سرطان سینه (MCF-7)

  دکتر فرشته قندهاری

  دکتر علی­محمد احدی

  دکتر علی­اصغر رستگاری

  دکتر مژگان قیاسیان

  ۲ فروهه کیانی در سامانه پژوهشیار کدگیری صورت می گیرد. ۹۵۰۳۱۵۴۵۰ فتودینامیک تراپی عفونت سوختگی با ایزوله­ی سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به چند دارو (MDR)  با استفاده از نانوامولسیون روغن فندق حاوی پتالوسیانین روی در شرایط In vitro و In vitro

  دکتر فرشته قندهاری

  دکتر مهنوش فاطمی

  دکتر ملاحت رضایی

  دکتر علی­محمد احدی

  ۳ سپیده مهربخش ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۸۲۰۰۲ ۹۵۰۳۳۰۲۸۴

  بررسی اثرات ضدبیوفیلمی و ضدمیکروبی نانوامولسیون روغن کنجد حامل داروی پتالوسیانین کلراید آلومینیوم علیه استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به چند دارو   در  شرایط

  In vitro و  In vivo

  دکتر ملاحت رضایی

  دکتر فرشته قندهاری

  دکتر مهنوش فاطمی

  دکتر علی­محمد احدی

  ۴ سارا سادات موسوی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۸۲۰۰۵ ۹۴۰۵۲۰۴۱۷ طراحی مهارکننده متالوبتالاکتاماز نوع  VIM-2باکتری سودوموناس آئروژینوزا با استفاده از روشهای بیولوژی محاسباتی و آزمایشگاهی

  دکتر محبوبه مدنی

  دکتر ساکومیرزایی

  دکتر نیما حسین جزینی
  ۵ آزاده ذوالفقاری ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۸۲۰۰۴ ۹۶۰۰۰۱۲۵۸ توالی یابی و مطالعه ساختاری ژن های مولد سموم  K2  و K.lactis toxin در مخمرهای ساکارومیسس سرویزیه  و  کلویی­ورومایسس لاکتیس وارزیابی اثر کشندگی مخمرهای حامل مایکوفاژ برروی انگل لیشمانیا

  دکتر کیوان بهشتی مال

  دکتر علی محمد احدی

  دکتر رامش منجمی
  ۶ پیمانه شفایی ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۸۲۰۰۲ ۹۴۰۵۲۱۱۳۰ مقایسه برهمکنش  اسیدهای چرب و سرم آلبومین انسانی  با استفاده از روشهای اسپکتروسکوپی

  دكتر رستگاری

  دکتر مسعود فولادگر

  دکتر اصغر طاهری

  دكتر مشتاقي

   

  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پروپوزال عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ امید ناصح ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۸۱۰۰۳ بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و اطلاعات نامتقارن شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران دکتر سعید براتی
  ۲ زهرا اسمعیلی نصرآبادی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۸۱۰۰۵ جداسازی و شناسایی قارچ­های عامل تخریب زیستی برخی نسخ تاریخی موجود در دانشگاه هنر اصفهان و بررسی اثر ضد قارچی شیتاکه بر این قارچ­ها دکتر محبوبه مدنی دکتر حسین احمدی
  ۳ نیلوفر نجارزادگان ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۸۱۰۰۴ پاسخ ایمنولوژیک موش آلوده به کاندیدا آلبیکنس حین مصرف داروی فینگولیمود دکتر محبوبه مدنی دکتر مسعود اعتمادی فر

   

   

   

  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پروپوزال عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ نرجس کلاهی ۱۷۲۲۰۲۰۲۹۸۱۰۰۲ نقش زبان عربی در پیشرفت صنعت توریسم در ایران با رویکرد ادبیات رستورانی دکتر پرستگاری دکتر نجاریان
  ۲ پریا باقرترک رحیمی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۸۱۰۰۳ بررسی شرایط تولید سوسیس تخمیری گوشت مرغ همراه با فراورده های گیاهی با استفاده از لاکتوباسیلوس پلانتاروم دکتر نفیسه سادات نقوی دکتر ملاحت رضایی
  ۳ سایه جمدی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۸۱۰۰۲ بررسی فعالیت ضد میکروبی و پیگمان زدایی قارچ گانودرما لوسیدوم بر برخی قارچ های بیماری زا و بررسی آسیب وارده توسط میکروسکوپ الکترونی رویشی دکتر مدنی دکتر سید مسعود هاشمی کروئی

   

   

   

  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پروپوزال عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ نگین پور محمدی ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۸۱۰۰۴ اثر حفاظتی عصاره هیدرو الکلی گیاه خارخاسک Tribulus terrestris و برگ بو Laurus nobilis بر فاکتورهای کبدی و گلوتاتیون پراکسیداز موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین دکتر مشتاقی دکتر منیره رنجبر
  ۲

  مریم باقری

  محمد قلی پور

  ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۸۱۰۰۱ بررسی مقایسه ای میانکنش نانو ذرات اکسید روی سنتز شده به روش شیمیایی و سبز بر زوائد باکتری اوروپاتوژنیک به روش سنجش شیفت حرکتی (Mobility Shift Assay)

  دکتر منیر دودی

  دکتر علی محمد احدی

  دکتر غلامرضا امیری

   

   

   

  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پروپوزال عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱

  آمنه ثابت راسخ

  ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۸۱۰۰۲ بررسی اثرمالکیت دولتی برشفافیت گزارشگری مالی وانتخاب حسابرسان مستقل دکتربهاره ملکی دکترمحسن رحیمی
  ۲ مائده عبادی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۸۱۰۰۱ اثر تعدیلی بدهی و سود سهام بر رابطه بین سرمایه گذلری بیش از حدو عملکرد شرکت دکتر مصطفی حبیبی دکتر محسن رحیمی
  ۳ زهرا فداء ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۸۱۰۰۱ بررسی تاثیر عصاره آبی و الکلی گیاه کلم بروکلی بر آنزیم های کبد رت دکتر سید علی اصغر  مشتاقی دکتر منیره رنجبر
  ۴ کتایون شیبث زاده ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۸۱۰۰۲ بررسي اثرضد سرطانی عصاره زنجبیل(zingiberofficinale) وسیر (allium sativum ) وتاموکسیفن (Tamoxifen) برمهار رشد تومور درسرطان پستان درموش Balbc و میزان بیان ژنهایHER2 PTEN ABCG2 CUL3 وSPACR, بااستفاده ازروشReal time PCRوفعالیت آنزیمهای گلوتاتیون پراکسیداز،گلوتاتیون ردوکتازوگلوتاتیونS- ترانسفرازومیزان فاکتورنکروزتومورTNFα

  دكتر سیدعلی اصغر مشتاقي

  دكتر فرشته گلاب

  دکتر کهین شاهانی پور
  ۵ لیلا رجالی ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۸۱۰۰۳ بررسي تاثیر لیکوپن بر سطح بیان Mir-210 ، فاکتورهای آنتی اکسیدانی و آپولیپوپروتئین ها در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی ایسکمیک مراجعه کننده به بیمارستان چمران اصفهان در سال ۱۳۹۸

  دکتر هاشم نیری

  دکتر معصومه صادقی

  دکتر صدیقه عسگری

  دکتر لاله شریعتی

  ۶ مهناز بکرانی بالانی ۱۷۲۲۰۲۰۲۹۸۱۰۰۱ ارزشهای اخلاقی و ویژگی های ادبی در اشعار شعرای پیامبر اکرم (ص) (مطالعه موردی حسان بن ثابت وکعب بنمالک ) دکتر ماجد نجاریان دکتر سهیلا پرستگاری

   

   

   

  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پروپوزال عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ شیوا نجفی ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۷۲۰۱۶ سنتز مشتقات جدید داروی آتورواستاتین و بررسی اثر مهاری این  ترکیبات بر آنزیم  HMG-COA ردوکتاز در شرایط  invivo , invitro

  علی اصغر مشتاقی

  فرشید حسن زاده

  هاشم نیری  

  الهام جعفری

  ۲ سمانه سالمی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۲۰۱۹ بررسی تأثیرنانوذرات کیتوزان، ZnO گزنه و ZnO برتغییر بیان چند ژن ویرولانس و مهار رشد باکتری های غالب و مقاوم به آنتی بیوتیک جداسازی شده از زخم دیابتی

  منیر دودی

  آرزو طهمورث پور

  غلامرضا امیری

  زهرا رضایتمند

  ۳ فاطمه صفری ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۲۰۱۸ ارزیابی یک روشReal time PCR حساس و ویژه، به منظور ردیابی اپیدمیولوژیک Candida auris در نمونه های بالینی مشکوک به عفونت های مخمری

  محبوبه مدنی

  سید حسین میرهندی

  مجید خیراللهی
  ۴ مژگان فروزان ۱۷۲۳۰۵۶۰۹۷۲۰۰۶ تولید بیوگاز از پساب کشتارگاه و ساخت دستگاه کنترل فرآورده زرین دخت امامی مریم خادمی
  ۵ مریم حاجی بابائی ۱۷۲۳۰۵۶۰۹۷۲۰۰۷ مشخصات بیوشیمیایی محصولات شیر خام در فرآوری لبنیات ریونیز علی اصغررستگاری  محبوبه مدنی
  ۶ نرگس میرخلف زاده ۱۷۲۳۰۵۴۸۹۷۲۰۰۹ بررسی مقایسه ای اثر ژل رویال و آمفوتریسینB  بر کاندیدا آلبیکنس فرشته قندهاری محبوبه مدنی
  ۷ فاطمه محمودی ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۷۲۰۱۷ بررسی اثر مهاری عصاره شوید در مراحل مختلف رشد گیاه بر فعالیت آنزیم آلفا گلوکوزیداز و آنزیم آلفا آمیلاز علی اصغر مشتاقی منیره رنجبر

   

   

   

  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پروپوزال عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ سحر رئیسی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۲۰۲۷ بررسی تاثیر تجدید ارائه صورتهای مالی ناشی از اصلاح اشتباه بر اجتناب از پرداخت مالیات،با تکیه بر نقش مالکیت کنترلی
  غیر دولتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
  سید محسن خلیفه سلطانی فتاح بهزادیان
  ۲ نسرین السادات سیدقلعه جوزدانی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۲۰۱۶ بررسی اثر سایتوتوکسیک باکتری‌های پروبیوتیک جدا شده از منابع لبنی بر روی رده سلولی SW48 سرطان روده بزرگ و مطالعه خصوصیات مورفولوژیک و تغییرات بیان ژن‌های BCL2 و TWIST1

  کیوان بهشتی مآل

  رامش منجمی

  علی محمد احدی
  ۳ هاجر سادات میرصفائی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۲۰۱۷ تولید و بهینه سازی آنزیم فیتاز در مقیاس پایلوت توسط سویه های مولد قارچی و مطالعه تأثیر آن بر روی غذای طیور و فاکتورهای سلامت کبدی جوجه های نر گوشتی

  زرین دخت امامی کرونی

  کیانوش خسروی

  نفیسه سادات نقوی

  نوشین نقش

   

   

   

  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پروپوزال عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ سامره محمودی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۲۰۲۶ تاثیر تمرکز مشتری عمده بر سودآوری شرکت با در نظر گرفتن نقش مدت ارتباط بین شرکت و مشتریان عمده مصطفی حبیبی محسن رحیمی
  ۲ مژگان مولایی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۲۰۲۳ مدیریت سود توسط دستکاری طبقه بندی درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی ناصر ریاحی نسب
  ۳ شیما صادق زاده ۱۷۲۳۰۵۴۸۹۷۲۰۰۸ آنالیز مقایسه ای پروتئومیکس باسیلوس های تولید کننده آنزیم فیتاز زرین دخت امامی اصغر رستگاری
  ۴ نوشین مرادیان تهرانی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۲۰۲۴ اثر اظهار نظر حسابرس مستقل درباره تداوم فعالیت شرکت بر واکنش سهامداران ناصر ریاحی نسب
  ۵ رضوان الماسی جزی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۲۰۲۵ اثر نوسان بازده سهام بر سنجه های ساختار سرمایۀ شرکت های غیر مالی ناصر ریاحی نسب

   

   

   

  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پروپوزال عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ عاطفه رهنما فلاورجانی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۲۰۱۸ اثر حسابداری محافظه کارانه بر تعدیل ساختار سرمایه علیرضا زارعی
  ۲ مژگان دلسوز هفشجانی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۲۰۲۱ نقش حاکمیت شرکتی ونوسانات دارایی های ثابت مشهود ونامشهود در رابطه بین تحقیق وتوسعه ورشد شرکت بهاره ملکی علیرضا زارعی
  ۳ الناز قدیریان ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۲۰۲۰ اثر تغیرات نرخ تورم و نرخ حق الزحمه بر کیفیت حسابررسی ناصر ریاحی نسب
  ۴ عاطفه دری ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۷۲۰۱۴ اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی گیاه خارخاسک (Tribulus terrestris) و برگ بو (Laurus nobilis L) بر فاکتورهای کلیوی و مالون دی الدئید موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین دکتر رنجبر دکتر مشتاقی
  ۵ مرضیه دهقانی حبیب آبادی ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۷۲۰۱۵ بررسی برهمکنش پروتئین تائو با نمک های فلزی به روش شبیه سازی کامپیوتری و تایید آن به روش تجربی به منظور کاهش بروز بیماری آلزایمر دکتر شاهانی پور دکتر پروانه شفیعیون
  ۶ اعظم سادات میر لوحی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۲۰۱۹ اثر نقد شوندگی سهام و وضعیت پذیرش در بورس بر اجتناب مالیاتی شرکت مصطفی حبیبی دکتر علیرضا زارعی
  ۷ فاطمه اسمعیلی نصرآبادی ۱۷۲۳۰۵۰۵۹۷۲۰۰۲ بررسی اثر آنتی اکسیدانی و اثر سیتوتوکسیک قارچ شیتاکه(Lentinula edodes)و   گانودرما(Ganoderma Lucidum) بر روی رده ی سلولی HT-۲۹ دکتر رامش منجمی دکتر محبوبه مدنی
  ۸ اعظم حاجیان ۱۷۲۳۰۵۶۰۹۷۲۰۰۵ خالص سازی ریزوباکترهای مقاوم به سرب و تاثیرآنها بر رشد و جذب عناصر درگیاه مریم گلی( Salvia officinalis )تحت شرایط تنش سرب دکتر منیره رنجبر دکتر زرین دخت امامی
  ۹ محبوبه لشنی زند ۱۷۲۳۰۵۶۰۹۷۲۰۰۴ خالص سازی ریزوباکترهای مقاوم به سرب و تاثیرآنها بر رشد و جذب عناصر درگیاه رزماری( rosmarinus officinalis L,)تحت شرایط تنش سرب دکتر منیره رنجبر دکتر زرین دخت امامی
  ۱۰

  زهرا کریمی ریزی

   

  ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۲۰۲۲ اثر راهبرد پاسخ خواهی خیرین بر پاسخ گویی سازمان بهزیستی دکتر علیرضا زارعی

   

   

  تصویب پروپوزال های دانشجویان دکتری

  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پروپوزال عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ آرزو زینلی ۱۷۲۳۰۵۰۹۹۷۲۰۰۲ پیش‌گویی مدل ریسک فاکتورهای بیماری های عروق کرونر و فیبریلاسیون دهلیزی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی

  دکتر علی رستگاری

  دکتر رامش منجمی

  دکتر حامدخدادادی
  ۲ الهه تاجدینی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۲۰۱۵ بهینه سازی روغن تک یاخته میکروبی، و بررسی اثرروغن تک یاخته بر برخی فاکتورهای ایمنولوژیک و پروفایل چربی در موش

  دکتر محبوبه مدنی

  دکتر مسعود فولادگر

  دکتر علی زارعی محمود آبادی  

  دکتر رسول محمدی

  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پروپوزال عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ سارا سلیمیان ۱۷۲۳۰۵۰۶۹۷۲۰۰۱ بررسی اثر تلقیح باکتری Bacillus بر روی شاخص های فیزیولوژیکی وبیوشیمیایی و بیان برخی از ژن های کلیدی دخیل در مسیر بیوسنتزی آرتمیزینین در گیاه افسنطین Artemisia absinthium تحت تنش شوری

  خانم دکتر رضایتمند

  خانم دکتر رنجبر

  خانم دکتر یزدان پناهی

  خانم دکتر زرین دخت امامی

  ۲ شبنم حیدرزاده خوئی ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۷۲۰۱۱ بررسی اثرات برخی از پلی فنل ها بر آپوپتوز سلولی، بیان ژن ها و پروتئین های GLUT۳ ,GLUT۱, NIS در سلول های رده K-۱۱۹ سرطان آناپلاستیک تیروئید

  دکتر مشتاقی

  دکتر مهدی هدایتی

  دکتر مریم السادات دانشپور
  ۳ نوشین آذری ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۷۲۰۱۳ بررسی تأثیر ایمنومتابولیت ایتاکونیک اسید بر بیان ژن‌های فاکتورهای نوروتروف و گیرنده‌های آن‌ها در سلول‌های آستروسیت جداسازی شده از مغز موش دکتر ملاحت رضایی

  دکتر محمدرضا تابنده

  دکتر دیان دایر

  ۴ الهام هادی ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۷۲۰۱۲ سنجش پروفایل لیپیدی و بررسی پلی مورفیسم rs۱۷۴۶۶۶۱ در ژن FNDC۵ در بیماران دارای افزایش سطح کلسترول دکتر احدی دکتر نیری
  ۵ زهرا متولی امامی ۱۷۲۳۰۵۴۸۹۷۲۰۰۶ بررسی اثرات ضد میکروبی و ضد بیوفیلمی نانو امولسیون حاوی فتالوسیانین روی بر علیه سویه های استاندارد استرپتوکوکوس موتانس و استرپتوکوکوس سنگوئیس دکتر فرشته قندهاری دکتر ملاحت رضایی
  ۶ نازنین دل روشن ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۲۰۱۴ بررسی تایپینگ مولکولی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران بیمارستان طالقانی اهواز دکتر لاله هویدا دکتر فرشته قندهاری
  ۷ اکرم جعفری ۱۷۲۳۰۵۴۸۹۷۲۰۰۷ جداسازی و شناسایی آلودگی های سالمونلایی و ویبریویی میگوهای عرضه شده در شهر اصفهان دکتر علی رضا نظری دکتر مریم محمدی

   

  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پروپوزال عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱

  مرضیه سرکوب

  ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۲۰۱۷

  تحلیل اثرات شگفتی های مالیاتی قابل توضیح و غیرقابل توضیح بربازده سهام شرکت های بورس اوراق بهادارتهران

  ابوالفضل قدیری

  ۲

  مریم مختاری

  ۱۷۲۳۰۵۶۰۹۷۲۰۰۳

  جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم‌های تولید کننده کاروتنوئید و شرایط بهینه تولید کاروتنوئید توسط سویههای منتخب

  مریم محمدی

  محبوبه مدنی

  ۳

  زهرا یقینی

  ۱۷۲۳۰۵۰۵۹۷۲۰۰۱

  تاثیر کیتوزان بر بیان ژن، فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز، میزان قند و پروتئین در گیاه کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش شوری

  منیره رنجبر

  علی محمد احدی

  ۴

  بهناز کاظمی

  ۱۷۲۳۰۵۰۶۹۷۲۰۰۲

  تاثیر نانوذرات تیتانیوم و اسید جاسمونیک بر بیان برخی از ژنهای مسیر بیوسنتز مونوترپن ها و تعدادی از ویژگیهای رشدی و بیوشیمیایی گیاه مرزه دنایی(Satureja hortensis

  منیره رنجبر

  زهرا رضایتمند

  علی محمد احدی

  ۵

  عاطفه بیات

  ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۲۰۱۳

  بررسی اپیدمیولوژی باکتری های شاخص موجود در ترشحات واژن زنان دچار سقط جنین با روش های بیوشیمیایی و مولکولی در اصفهان  

  منیر دودی

  علی محمد احدی 

  هتاو قاسمی طهرانی

  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پروپوزال عنوان پروپوزال نام و نام خانودگی استاد راهنما نام و نام خانودگی استاد مشاور
  ۱ آرزو دهقانی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۲۰۱۱ جداسازی و شناسایی باکتریهای اسید لاکتیک از خمیر ترش نان و بررسی میزان فعالیت آنها در زمان ورآمدن خمیر نان و تآثیرات ضد کپکی آنها دکتر سید حسین میردامادیان دکتر رسول شفیعی
  ۲ سهیلا فدایی ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۷۲۰۱۲ تولید بیوکمپوست و چای کمپوست از منابع پسماندی مختلف و بررسی اثر مهاری آنها بر روی برخی از عوامل بیماریزای گوجه فرنگی دکتر سید حسین میردامادیان دکتر حمید رضا عکافی
  ۳ مرضیه گماری ۱۷۲۳۰۵۲۲۹۷۲۰۰۱ اثرات محافظتی عنصر مس بر فعالیت آنزیم های گاما گلوتامیل ترانسفراز، اسپارتیک ترانس آمیناز، آلانین ترانس آمیناز و الکالن فسفاتاز در سرم رتهای مسموم شده با آلومینیوم دکتر سید علی اصغر مشتاقی دکتر پدرام ملک پوری
  ۴ سارا دقیقی اصلی ۱۷۲۳۰۵۰۹۹۷۲۰۰۱ تولید، کشت و نگهداری پیش ساز های دوپامینرژیک مشتق شده از سلول های بنیادی جنینی انسانی دکتر رامش منجمی احسان احسانی

   

   

   

   

  پروپوزال های دکتری تصویب شده جهت اخذ کد

  ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو کد پایان نامه عنوان پروپوزال نام و نام خانودگی استاد راهنما نام و نام خانودگی استاد مشاور
  ۱ آذر صمدی طاقانکی ۱۷۲۲۰۲۰۴۹۷۲۰۰۲

  حقوق زن در شعر معاصر عراق و مصر (مطالعه موردی: لمیعه عباس عماره و فاطمه ناعوت)

   

  دکتر ماجد نجاریان

  دکتر سهیلا پرستگاری

  دکتر سید رضا سلیمان زاده نجفی

   

  ۲

  عالیه عبدالرضایی دستجردی

   

  ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۷۲۰۱۰

  فرمولاسیون نوشیدنی حاوی پروتئین آب پنیر و تاثیر آن بر فاکتورهای آنتی اکسیدانی موجود در سرم به همراه تغییر بیان ژن های فعال در مسیر های متاثر از ایریزین پس از تمرینات ورزشی

   

  هاشم   نیری- علی محمد   احدی

   

  احمد  باقری مقدم

  علی   نصیرپور

  ردیف

  نام و نام خانوادگی دانشجو

  کد پروپوزال

  عنوان پروپوزال

  نام و نام خانودگی استاد راهنما

  نام و نام خانودگی استاد مشاور

  ۱

  نیلوفرمطیعی

  ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۷۲۰۰۹

  بررسی اثر غلظتهای مختلف عصاره ی گیاهان گل گاو زبان و کاسنی بر فعالیت آنزیمهای کبد رت

  دکتر منیره رنجبر

  دکتر سید علی اصغر مشتاقی

  ۲

  هدی سلمانی زاده

  ۱۷۲۳۰۵۶۰۹۷۲۰۰۲

  جداسازی وشناسایی مخمر های مولد آنزیم گزیلاناز، بهینه سازی تولید و تخلیص نسبی آنزیم 

  دکترکیوان بهشتی مآل 

  دکتر هاشم نیری

  ۳

  زهره میرزایی

  ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۷۲۰۱۶

  نقش سرمایه نامشهود شرکت ها در انتقال آثار شوک مالی

  دکتربهاره ملکی

  دکتر علیرضا زارعی

  ۴

  خدا رحم سلیمانی نژاد

  ۱۷۲۲۰۲۰۴۹۷۲۰۰۱

  سیمای انقلاب اسلامی در شعر عربی معاصر با تکیه بر (دیوان فرائد القصائد فی الخمینی القائد)

  دکتر سهیلا پرستگاری

  دکتر ماجد نجاریان

  ۵

  علی حسین مهرابی

  ۱۷۲۲۰۲۰۲۹۷۲۰۰۳

  نقش جمله های خبری وانشایی در تبیین داستان حضرت موسی (ع) در آیات قرآن کریم

  دکتر ماجد نجاریان

  اکرم السادات میر ممتاز

  ۶

  امین رضایی صدر

  ۱۷۲۲۰۲۰۲۹۷۲۰۰۴

  بررسی اسالیب ادبی در آیات واجد واژه (الارض) در قرآن کریم با عنایت به مبانی علم زمین شناسی

  دکتر عبد الحسین کنگازیان

  اکرم السادات میر ممتاز

  ۷

  زهرا سمندری نجف ابادی

  ۱۷۲۲۰۲۰۲۹۷۲۰۰۲

  نقش تمثیل در تبیین مضامین خطبه های نهج البلاغه مطالعه موردی از خطبه ۱ تا ۱۶

  دکتر ماجد نجاریان

  دکتر سهیلا پرستگاری

  ۸

  علیرضا قاسمی

  ۱۷۲۲۰۲۰۲۹۷۲۰۰۵

  روایت شناسی داستان حضرت ابراهیم (ع) در آیات قرآن کریم با عنایت به اسالیب ادبی

  اکرم السادات میر ممتاز

  دکتر سهیلا پرستگاری