• پروپوزال های تصویب شده سال ۹۶

   

  تاریخ جلسه ۸ / ۳ / ۹۶

  ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی کد پایان نامه عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ فخر السادات ارشی ۹۳۰۴۶۰۱۲۶ ۱۷۲۰۲۰۲۹۵۲۰۰۱ بررسی آیات مرتبط با سلامت رواني در قرآن کريم از منظر دلالي(معناشناسي) دکتر ماجد نجاریان دکتر سهیلا پرستگاری
  ۲ زهره مومنی ۹۴۰۳۰۷۰۷۹ ۱۷۲۲۰۲۰۲۹۵۲۰۰۲ مقایسه ی آرايه هاي ادبي قرآن کريم در معرفي هنجارهاي بهشتيان و ناهنجارهاي جهنميان اکرم السادات میرممتاز دکتر سهیلا پرستگاری
  ۳  لیلا ابراهیمي ۹۳۰۴۲۶۷۹۵ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۵۲۰۱۹  بررسی اثرات ساکارومایسس سرويزيه غني شده با نانواکسيد سلنيوم بر سلول هاي سرطان پوست الفاء شده توسط DMBAدر رت دکتر مهنوش فاطمی دکتر فرشته فندهاری
  ۴ سمیرا زمانی ۹۳۰۲۸۶۵۱۰ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۵۲۰۲۰  بررسی اثرات ساکارومایسس بولاردي غني شده با نانواکسيد سلنيوم بر سلول هاي سرطان سينه الفاء شده توسط DMBAدر رت  دکتر مهنوش فاطمی  دکتر فرشته فندهاری
  ۵ سارا فرزام فر ۹۳۰۵۰۷۷۸۴ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۵۲۰۲۱ بررسی اثر سینرژيمي نانوذرات مغناطيسي اکسيد آهن و اکسيد روي با آب مغناطيسي بر روي باكتري هاي استافيلوكوكوس آرئوس و سودوموناس آئروجينوزا دکتر مژکان قیاسیان دکتر مریم خادمی دهکردي
  ۶ آناهیتا اسدالهی مشهديان ۹۲۰۰۸۱۷۷۵ ۱۷۲۳۰۵۲۰۹۵۲۰۱۳ بررسی سطحNGAL بعنوان یک بيومارکر در تشخيص زودهنگام بيماران مبتلا به بيماري نارسايي قلبي بدون سابقه بيماري كليوي دکتر هاشم نیری
  ۷ فرشته عنایتی منش ۹۴۰۰۷۰۲۷۵ ۱۷۲۳۰۵۲۰۹۵۲۰۱۴ بررسی اثر سالیسيليک اسيد و جاسمونيک اسيد بر مواد موثره گياه خرفه PORTULACA OLERACEA L دکتر منیره رنجبر دکتر سید علی اصغر مشتاقي

   

   

  تاریخ جلسه ۳ / ۵ / ۹۶

  ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی کد پایان نامه عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ سیما مالکی ۹۴۰۴۶۰۸۷۴ ۱۷۲۲۳۰۱۹۵۲۰۱۴ برونسپاری جهانی ، نواوري اکتشافي و عملکرد مالي شركت چشم انداز بر اساس دانش تبادل دکتر صارمی
  ۲ مهرنوش ریشهری ۹۴۰۲۳۵۹۰۷ ۱۷۲۳۰۵۲۰۹۵۲۰۱۵ تاثیر عصاره آبی برگ استويا (Stevia rebaudiana Bertoni) بر گليکوزيلاسيون غير آنزيمي پروتئين هاي هموگلوبين و آلبومين سرم انسان در شرايط آزمايشگاهي (in vitro) دکتر رامش منجمی دکتر کهین شاهانی پور
  ۳ فلورا پنجه فولادگران ۹۴۰۲۵۶۵۴۷ ۱۷۲۳۰۵۲۰۹۵۲۰۱۶ تاثیر عصاره استونی و آبي سرشاخه گلدار گياه کنگرفرنگي (Cynara scolymus) بر فاکتورهاي كبدي رت هاي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين دکتر منیره رنجبر پروفسور سید علی اصغر مشتاقي
  ۴ ندا خدادادی کریم وند ۹۴۰۱۶۳۲۱۷ ۱۷۲۳۰۵۲۰۹۵۲۰۱۷ تاثیر عصاره ی استوني و آبي سرشاخه ي گلدار گياه کنگرفرنگي (Cynara scolymus) بر تعدادي از فاکتورهاي كليه در رت هاي نر ديابتي شده با استريتوزوتوسين دکتر منیره  رنجبر پروفسور سید علی اصغر مشتاقي
  ۵ مریم سلیماني ۹۴۰۰۰۱۶۳۸ ۱۷۲۳۰۵۲۰۹۵۲۰۱۸ بررسی تاثیر نيکل و سرب بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان و تركيبات موثر گياه خرفه دکتر منیره رنجبر پروفسور سید علی اصغر مشتاقي
  ۶ سمیرا سادات طاهریان ۹۳۰۴۱۳۱۰۸ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۵۲۰۲۲ بررسی اثر آلفا لیپوئيک اسيد بر روي تحرک و حيات اسپرم و خاصيت ضدميكروبي آن در افراد نرموزواسپرمي و لكوسيتواسپرمي

   

  دکتر زرین دخت امامی دکتر محمدحسین نصر اصفهانی
  ۷ سیمین خسروي ۹۳۰۴۰۹۳۸۵ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۵۲۰۲۳ بررسی اثرات ضد باکتریايي عصاره ي آبي و الکلي مجموعه ي گياهي )حنا، پوست انار، پوست گردو، مورد( بر روي بخشي از

  باکتری های گرم مثبت و گرم منفي

  دکتر زهرا زضایتمند دکتر مژگان قیاسیان
  ۸ زهره عسگری کاج ۹۳۰۳۱۲۳۰۷ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۵۲۰۲۴ بررسی تاثیر زهر زنبورعسل بر باکتري­هاي عامل عفونت­هاي پوستي بيماران بيمارستان الزهرا اصفهان و تاثير آن بر رده ي سلولي A-۳۷۵(سرطان ملانوما) مژگان قیاسیان مهرنوش بهادرانی
  ۹ راضیه  رحمانی خواجوئي ۹۳۰۳۷۹۱۹۶ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۵۲۰۲۵ بررسی تاثیر ضد باکتريايي زهرزنبورعسل روي برخي باکتري­هاي عامل عفونت مجاري ادراري وتاثيرضدسرطاني آن روي سلول سرطاني T۲۹۳ مژگان قیاسیان مهرنوش بهادرانی
  ۱۰ مینا غزایي مطلق ۹۳۰۲۹۶۴۹۴ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۵۲۰۲۶ بررسی اثر ضد میکروبي اسانس نعناع بر باکتري هاي باسيلوس سرئوس، استافيلوكوكوس ارئوس و سالمونلا تيقي در شرايط مختلف دما و pH دکتر مژگان قیاسیان دکتر زهرا رضایتمند
  ۱۱ زهرا افضلی ۹۱۰۵۷۵۴۰۷ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۵۲۰۲۷ بررسی اثر آپوپتوتیک ساکارومايسس سرويزيه كشته شده غني شده با سلنيوم در سرطان سينه القا شده در رت  دکتر فرشته قندهاری دکتر مهنوش فاطمی
  ۱۲ زینب عبدالهی ۹۳۰۳۹۳۲۳۳ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۵۲۰۲۸ ارزیابی اثر آپوپتوتيک ساکارومايسس بولاردي غني شده با سلنيوم بر روي سرطان پوست تجربي در رت ها  دکتر فرشته قندهاری دکتر مهنوش فاطمی
  ۱۳ فیروزه نصرآزادانی ۹۴۰۲۰۷۱۳۶ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۵۲۰۲۹ سنتز قارچی نانوذرات نقره بوسیله قارچ فوزاريوم اگزيسپوروم و عملکرد آن بر عليه قارچهاي آسپرژيلوس و فوزاريوم دکتر محبوبه مدنی دکتر جواد کریمی
  ۱۴ اعظم دادخواه تهرانی ۹۴۰۰۲۲۵۶۱ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۵۲۰۳۰ اثرات­آنتی اکسیداني ساکارومايسس بولاردي غني شده با سلنيوم بر عليه استرس اكسيداتيو حاصله ازعفونت  استافيلوكوكوس آرئوس

   

  دکتر مهنوش فاطمی دکتر فرشته قندهاری
  ۱۵ فاطمه یزدانی ۹۴۰۲۴۵۰۹۷ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۵۲۰۳۶ بررسی اثرات ضد التهابی لاکتوباسيلوس روتري غني شده با سلنيوم بر
  علیه سالمونلا تیفي موريوم
  دکتر مهنوش فاطمی دکتر فرشته قندهاری
  ۱۶ خدیجه منصوری حبيب آبادي ۹۴۰۰۹۵۰۴۱ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۵۲۰۳۱ بررسی اثرات آنتی اکسيداني ساکارومايسس سرويزيه غني شده با سلنيوم بر عليه استرس اكسيداتيو القا شده توسط سودوموناس آئروجينوزا دکترمهنوش فاطمی  دکترفرشته قندهاری
  ۱۷ رضوان افتخاری ۹۳۰۳۱۱۵۳۷ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۵۲۰۳۲ بیوسنتز و مشخصه یابي نانوذره مس به کمک قارچ هاي جداسازي شده از خاك و پساب هاي آلوده به مس  چندين مركز صنعتي در اصفهان دکتر منیر دودی دکترغلامرضا امیری
  ۱۸ سحر حیدری ۹۴۰۰۴۵۰۴۴ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۵۲۰۳۳ جذب فلزات سنگین از پساب های صنعتي به وسيله زيست جاذب تهيه شده از قارچ کامبوچا در اصفهان دکتر منیر دودی دکتر غلامرضا امیری
  ۱۹ فاطمه زنگنه ۹۴۰۰۲۱۲۸۴ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۵۲۰۳۴ برسی اثرات ضد التهابی لاکتوباسيلوس پاراکازيي غني شده با سلنيوم عليه استافيلوكوكوس آريوس دکتر لاله هویدا دکتر فرشته قندهاری

   

   

  تاریخ جلسه ۹۶/۵/۹

  ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی کد پایان نامه عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ ام البنین عابدی ۹۱۰۸۵۶۰۹۵ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۵۲۰۳۵ جداسازی و شناسایي مولکولي باکتري هاي اسيد لاكتيك از دستگاه گوارش ماهي قزل آلا رنگين كمان دکتر علیرضا نظری دکتر کیوان بهشتی مآل
  ۲ لیدا باباخواه ۹۲۰۱۵۱۹۶۹ ۱۷۲۳۰۵۱۹۹۵۲۰۰۴ بررسی تاثیر سن و مواجهات شغلي بر روي پارامترهاي اسپرمي و آسيب DNAاسپرم دکتر مهرنوش بهادرانی دکتر محمدحسین نصر اصفهانی

   

   

  تاریخ جلسه ۹۶/۵/۳۰

  ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی کد پایان نامه عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ پریسا براتی ۹۴۰۴۵۶۱۶۷ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۵۲۰۱۵ بررسی تاثیر بهروري نقدينگي و سود آوري و اهرم مالي بر بازده سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس دکتر فتاح بهزادیان
  ۲ فاطمه یکتا ۹۴۰۴۹۹۲۴۴ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۵۲۰۱۶ بررسی احتمال تغیير موسسه حسابرسي و طول دوره جستجوي حسابرس در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس دکتر رسول موسی رضایي دکتر فتاح بهزادیان
  ۳ الهه بیگی ۹۴۰۵۰۴۸۹۹۰۴ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۵۲۰۲۶ تحلیل ارتباط حسابداری محافظه کارانه حالکيت شركتي و ارتباطات سياسي دکتر خلیفه سلطانی دکتر آقایی
  ۴ شقایق صالحی ۹۴۰۴۹۷۹۰۷ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۵۲۰۱۷ مدلسازی ارتباط بین ويژگي هاي هيئت مديره ، هزينه هاي تحقيق و توسعه و بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر خلیفه سلطانی دکتر رسول موسی رضایي
  ۵ فرحناز باقری ۹۴۰۴۷۵۸۲۶ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۵۲۰۱۸ تاثیر عوامل ریسک مالي و عملکرد مالي شركتهاي سرمايه گذاري در سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان دکتر سید محمد جوادی دکتر سید محمد جوادی
  ۶ فرشته نصر ی ۹۴۰۵۰۳۴۱۱ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۵۲۰۱۹ بررسی رابطه بین تخصص حسابرس ،کيفيت اطلاعات حسابداري و کارايي سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر بهاره ملکی دکتر سید محمد جوادی
  ۷ مرضیه مهدوی زاده ۹۴۰۴۸۶۲۹۹ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۵۲۰۲۷ بررسی تاثیر تنوع جنسيتي هيات مديره بر عدم تقارن اطلاعاتي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر بهاره ملکی
  ۸ صغری رضایي دوتويي ۹۴۰۴۶۳۹۰۳ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۵۲۰۲۰ تحلیل تاثیر رتبه ي مکانيزم هاي راهبري شرکتي بر وضعيت مالي ارزش فعلي و رشد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر سید محمد جوادی
  ۹ سارا نصوحی ۹۴۰۴۷۵۵۸۲ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۵۲۰۲۴ تاثیر مدیريت سود واقعي بر محتواي اطلاعاتي ،سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر خلیفه سلطانی
  ۱۰ مینا ثالثی ۹۴۰۴۹۸۵۸۷ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۵۲۰۲۲ بررسی تاثیر محافظه کاري مشروط بر ويژگي کيفي اطلاعات مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر سید محمد جوادی
  ۱۱ سعیده امیني تهراني ۹۴۰۴۵۹۲۱۲ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۵۲۰۲۳ بررسی رابطه بین گردش حسابرس و دوره تصدي گري حسابرسي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر سید محمد جوادی
  ۱۲ الهه حاجیان ۹۴۰۴۸۷۵۴۸ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۵۲۰۲۱ اثر تمرکز و ترکیب مالكیت بر سود تقسيمي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر سید محمد جوادی
  ۱۳ مرضیه معتمد ۹۴۰۴۸۴۸۱۱ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۵۲۰۲۸ تاثیر بحران نقدینگي بر حساسيت جريان هاي نقدي خانم دکتر ملکی دکتر سید محمد جوادی
  ۱۴ نسیم سلمانی ۹۴۰۴۷۱۶۰۴ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۵۲۰۲۵ بررسی تاثیر مالکيت بر رابطه اعضاي غير موظف هيئت مديره بر عملکرد مالي شركت هاي  پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر حبیبی دکتر بابک صارمی
  ۱۵ مریم سادات موسوی ۹۳۰۶۲۶۰۹۱ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۵۲۰۳۷ بررسی مقایسه اي اثرات ضد قارچي عصاره مغناطيسي هيدرواتانولي جوش شيرين،اکاليپتوس و اسپند و تاثيرات سينرژيک آنها بر آپوپتوزا كانديدا آلبيكنس دکتر نوشین نقش دکتر محبوبه مدنی
  ۱۶ فهیمه ثابتی پور ۹۴۰۱۰۱۸۴۱ ۱۷۲۳۰۵۲۰۹۵۲۰۱۹ بررسی تاثیر کيتوازان بر برخي از فاکتورهاي بيوشيميايي گياه هميشه بهار تحت تنش شوري دکتر زهرا رضایتمند دکتر علی اصغر رستگاری

   

   

  تاریخ جلسه ۹۶/۶/۱۳

  ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی کد پایان نامه عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ فاطمه خدابخشی ۹۴۰۱۳۵۷۲۴ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۵۲۰۳۸ بررسی تاثیر کفير به عنوان مکمل غذايي بر رشد و فلور ميكروبي گوارشي ماهي كپور دکتر مریم محمدی سيچاني دکتر علیرضا نظری
  ۲ فرشته پودینه ۹۴۰۴۹۹۴۹۲ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۵۲۰۲۹ بررسی ارتباط بین استرس شغلي و فرسودگي شغلي حسابرسان بر کيفيت حسابرسي دکتر رسول موسی الرضایي دکتر بهزادیان
  ۳ الهام شریف النسبی ۹۴۰۴۶۸۲۵۴ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۵۲۰۳۰ بررسی تاثیر مديريت ريسک برنامه ريزي منابع سازماني، فن آوري اطلاعات و نرم افزارهاي حسابرسي بر عملکرد حسابرسي داخلي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر علی گرامی

   

   

  تاریخ جلسه ۹۶/۷/۱۰

  ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی کد پایان نامه عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ روزیتا حسین عباسي ۹۳۰۲۸۱۶۷۵   ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۵۲۰۳۹ بررسی اثر نانوذره TiO۲ بر سویه هاي باليني و استاندارد سودوموناس آئروژينوزا، انتروکوکوس فاسيوم، آسينتوباكتر بوماني و استافيلوكوكوس آرئوسهاي مقاوم به چندين آنتي بيوتيك (MDR) و تاثير آن بر روي موش هاي Balb/C دکتر علی نوری دکتر منیر دودی
  ۲ کوثر عسگری سوادجانی ۹۴۰۱۹۷۲۹۸   ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۵۲۰۴۰ اثر ضد میکروبی محصول کفير به عنوان مكمل غذايي بر روي بيماري ناشي از آئروموناس هيدروفيلا در ماهي كپور دکتر مریم محمدی دکتر علیرضا نظری

   

   

  تاریخ جلسه ۹۶/۷/۲۴

  ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی کد پایان نامه عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ بهناز حقایق زاده ۹۴۰۲۷۷۷۹۱ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۵۲۰۴۱ پاسخ های ایمونولوژيک اساسي القا شده توسط لاکتوباسيلوس كازئي به عفونت شديد كانديدا آلبيكنس در مدل رت دکتر محبوبه مدنی دکتر فرشته قندهاری
  ۲ فاطمه غیاث ۹۴۰۰۳۰۴۰۹ ۱۷۲۳۰۵۲۰۹۵۲۰۲۰ ارزیابی ميزان فلاونوئيد عصاره هيدرواتانولي پوست ليموترش و پوست موز در آب مغناطيسي و تعيين اثر حفاظتي آن بر قندخون و پروفايل ليپيد (LDL, HDL,VLDL,Chol,TG) درموش نر صحرایی نژاد ويستار متعاقب با تزريق تيواستاميد دکتر    نوشین نقش دکتر کهین شاهانی پور
  ۳ بهناز شیرانی بيدآبادي ۹۳۰۴۱۵۳۵۷ ۱۷۲۳۰۵۲۰۹۵۲۰۲۱ بررسی خاصیت  آنتي اکسيداني و سيتوتوکسيك  عصاره هاي آبي و الكلي گال گياه Spinacia turkestanica  بر رده سلولي MCF-۷ دکتر رامش منجمی دکترکهین شاهانی پور

   

   

  تاریخ جلسه ۹۶/۸/۸

  ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی کد پایان نامه عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ فاطمه راهب ۹۳۰۴۱۱۱۰۸ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۶۱۰۰۱ بهینه سازی غلظت نگهدارنده نيسين در فرآورده گوشتي تخميري گاو به منظور کاهش غلظت نيتريت سديم در فرآورده نهايي دکتر نفیسه سادات نقوی دکتر زرین دخت امامی
  ۲ غزاله سادات عمرانی ۹۴۰۱۳۸۴۲۵ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۶۱۰۰۲ شناسایی گونه هاي مختلف استافيلوکوکوس هاي جدا شده از مواد غذايي با استفاده از روش مولكولي تعيين توالي ژن rpoB دکتر لاله هویدا دکتر سودابه رستمی

   

   

  تاریخ جلسه ۹۶/۸/۲۲

  ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی کد پایان نامه عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ پریسا جلایي ۹۴۰۴۶۸۹۱۰ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۱۰۰۱ تحلیل تاثیرمديريت سود بر ارتباط ارزشي سود بر اساس عملکرد عملياتي  در شرکت هاي منتخب پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر یحیي آبادي دکتر محسن رحیمی
  ۲ شهریار سپهوند ۹۳۰۵۴۷۶۳۴ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۶۱۰۰۴ بررسی پاسخ های ايمنولوژيک در برابر سويه هاي اسينتو باکتر بوماني مقاوم به كليستين و تعيين تنوع ژنتيكي با روش rep-pcr در استان فارس ۱-دکتر محبوبه مدنی،۲-دکتر محمد علی داور پناه دکتر فرشته قندهاری
  ۳ ریحانه جعفری ۹۳۰۵۵۱۲۰۴ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۶۱۰۰۳ تهیه آغاز گر میکروبي کامبوچا با با خواص تقويت شده براي توليد آنزيم اينورتاز و تركيبات ضد اكسيداني ۱-دکتر نفیسه سادات نقوی۲-دکتر كيانوش خسروي داراني ۱-دکتر منیر دودی۲-دکتر كهين شاهاني پور

   

   

  تاریخ جلسه ۹۶/۹/۲۰

  ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی کد پایان نامه عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ پریسا  زوداشنا ۹۴۰۰۲۴۴۲۷ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۶۱۰۰۹ بررسی مقایسه‌اي حضورHPV ساب تايپ ۱۶ در ضايعات ليکن‌پلان و ليکنوئيدي مخاط دهان با استفاده از تكنيك PCR دکتر   لاله هویدا     دکترآتوسا امین زاده
  ۲ پریسا زراعتی ۹۴۰۰۴۳۶۱۸ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۶۱۰۱۰ تعیین فراواني حضور EBV در کيست پري اپيکال و دنتال­گرانولوم دندان با استفاده از تكنيك PCR دکتر لاله هویدا دکتراتوسا امین زاده
  ۳ فرشته حسینی ۹۲۰۱۶۶۸۴۰ ۱۷۲۳۰۵۲۰۹۶۱۰۰۱ بررسی اثر عصاره فلفل سیاه و قرمز بر روي ميزان اسيد گاما آمينوبوتيريک اسيد در هيپو تالاموس موش صحرايي دکتر علی اصغر رستگاری دکتر محمد حسن قربانی

   

  ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی کد پایان نامه عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ شکرانه قلی زاده طهرانی ۹۴۰۰۴۰۷۳۶ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۶۱۰۱۱ اثر تار عنکبوت خانگی لوکسوسلیز گاجو بر پاسخ ايمني در موش عفوني شده با كانديدا گلابراتا دکتر محبوبه مدنی دکتر شهلا روزبهانی
  ۲ سمیرا فتحی ۹۴۰۰۷۶۵۹۵ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۶۱۰۱۲ پاسخ های ایمني بر عليه کانديدا آلبيکنيس در موش تيمار شده با تار عنكبوت خانگي لوكسوسليز گاجو دکتر محبوبه مدنی دکتر شهلا روزبهانی
  ۳ گلرخ  جواهری کوپانی ۹۳۰۳۲۱۱۰۰ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۶۱۰۱۳ مقایسه بین  دو آفت کش طبيعي  بر عليه تعدادي از باکتري ها و قارچ هاي  پاتوژن گياه گوجه فرنگي تحت شرايط In vitro و In vivo دکتر منیر دودی دکتر نفیسه زمیندار

   

   

  ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی کد پایان نامه عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ فاطمه زارع بهرام آبادی ۹۴۰۴۷۶۰۴۲ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۱۰۰۳ بررسی تأثیر مالکيت خانوادگي و ويژگي هاي شرکت بر سطح نگهداشت وجه نقد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مصطفی حبیبي دکتر جواد فروزنده
  ۲ اشرف ماندگاری ۹۴۰۴۷۷۷۸۸ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۱۰۰۴ بررسی تأثیر مديريت سود و ميزان افشا بر عملکرد واقعي در شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران دکتر سید محسن خلیفه سلطاني دکتر ناصر ریاحی نسب
  ۳ فرشته براهیمی ۹۴۰۴۶۸۷۸۵ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۶۱۰۱۴ بررسی تحلیل تأثير پايداري سود و مالکيت بلوکي بر سود تقسيمي دکتر سید محسن خلیفه سلطاني دکتر ناصر ریاحی نسب

   

  ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی کد پایان نامه عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ مهشید نصوحیان  ۹۵۰۰۶۰۴۲۶ ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۶۱۰۰۳ تعیین ارتباط بين ميزان فعاليت پاراکسوناز و آريل استراز و کاتالاز و سطح مالون دي آلدهيد و فعاليت آنتي اكسيداني تام با فاكتورهاي آناليز اسپرم در بيماران مرد نابارور استان اصفهان هاشم   نیری مریم   اله دادیان فلاورجاني
  ۲ مهزاد ایراندوست  ۹۵۰۱۹۳۵۰۴ ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۶۱۰۰۲ تاثیر سطوح کوله کلسیفرول جيره غذايي مرغ هاي – تخمگذار بر ميزان فرم فعال ويتامين D زرده تخم مرغ و فعاليت آنزيم هاي پاراكسوناز و آريل استراز و ميزان مالون دي آلدهيد سرم هاشم   نیری حسین  ایراندوست

   

  ردیف نام و نام خانوادگی شماره

  دانشجویی

  کدپایان نامه عنوان پایان نامه اساتید راهنما اساتید مشاور
  ۱ محبوبه لطیفی مهر ۹۳۰۵۵۰۳۶۵ ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۶۲۰۰۱ آنالیزمتابونومیکسي، بيوشيميايي و ‍نتيکي پروتئين غني از هيستيدين در بيماران سقط مكرر دکتر علی اصغر رستگاری۲. دکتر زهرا زماني دکتر پ‍‍‍ژمان فرد اصفهانی

   

   

  ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی کد پایان نامه عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ زهرا حمیدیا ۹۳۰۵۵۰۱۸۸ ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۶۱۰۰۱   اصلاح سطحی نانوذرات PLGA بارگذاری شده با کليدونين با استفاده از  PEG و E TPGS: اثر سيتوتوکسيك بر رده¬هاي سلولي HT-۲۹ و MDA-MB۲۳۱ دکتر کهین   شاهانی پور

  دکتر نسرین   طالبیان

  دکتررامش   منجمی

   

  ردیف نام و نام خانوادگی
  کد پایان نامه عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ فرینوش مهره ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۰۶ تاثیرآگاهی حسابرس برکشف هاي  تقلب پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران دکترناصر ریاحی نسب ——-
  ۲ سودابه حیدری لايي بيدي ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۰۱ سعی وکوشش کمیته حسابرسي پيرامون تعامل حسابرسي اوليه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آقای مصطفی حبيبي خانم آرزو آقایی
  ۳ مهدیس صلواتی ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۶۲۰۰۶ بررسی تاثیر اسيد فوليک و بيوتين بر حرکت ، بقا و دزوكسي ريبونوكلئيك اسيد اسپرم مردان ناباور در طي فرآيند انجماد دکتر غلامرضا دشتی دکتر شاهانی پور
  ۴ تهمینه تشکری ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۲۰۰۵ بررسی میزان خاصيت آنتي اکسيداني عصاره مغناطيسي هيدرواتانولي پوست ليمو ترش و  پوست موز به روش  DPPH     و تعيين اثر حفاظتي آن برپارامترهاي قلبي ( لاکتات دهيدروژ‍ناز، كراتين كيناز و تروپونين) سرم خون در موش صحرايي نر نژاد ويستار متعاقب تزريق تيواستاميد دکتر نقش دکتر شاهانی پور
  ۵ راضیه شکرنسا ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۶۲۰۰۳ بررسی اثرکیتوزان و نانوذره نقره بر برخي خصوصيات فيزيولو‍ژيکي و بيوشيميايي  گياه مريم گلي .

  (salvia officinalis)

  دکتر رضایتمند دکتر شاهانی پور
  ۶ هدی یکتا منش ۱۷۲۳۰۵۵۴۹۶۲۰۰۱ جداسازی وشناسایي مولکولي باکتري هاي مقاوم به كروم از پساب هاي آلوده و بررسي زيست پالايي كروم توسط آن ها دکتر دودی دکتر امامی
  ۷ معصومه کیان منش ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۰۲ کنترل خانوادگی ، تحریفات حسابداري و واکنشهاي بازار به اصلاحيه ها آقای ابوالفضل یحيي آبادي آقای مهدی فيل سرايي
  ۸ فریبا کاظمی ظرفیت تکمیل است بررسی تاثیر تنوع جنسيتي هيات مديره ومديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر رحمان ساعدی ——–
  ۹ سمیه نصری ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۰۴ بررسی وضعیت سلامت جسمي ورواني حسابداران و حسابرسان يک مطالعه موردي در اصفهان آقای ابوالفضل یحيي آبادي خانم آرزو آقایی
  ۱۰ محبوبه رحمانی ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۰۷ تاثیر عملکرد شرکت های همسان برسياسيت هاي سرمايه گذاري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکترخلیفه سلطانی دکترفتاح بهزادیان
  ۱۱ مژگان مظفری ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۰۵ بررسی ارتباط بین افشا اطلاعات مالي شرکت و عملکرد شركت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکترناصر ریاحی نسب ———
  ۱۲ لیلی سيدي ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۰۳ بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی ، اهرم مالي برارزش شرکتهاي پذيرفته شده در بورس آقای مصطفی حبيبي آقای ناصر ریاحي نسب
  ۱۳ نیره صادقیان   ۱۷۲۳۰۵۶۰۹۶۲۰۰۱ جداسازی وشناسایي قارچ هاي موجود در خاکهاي آلوده به هيدروکربن هاي نفتي وبررسي توان زيست پالايي آن ها دکتر محمدی
  ۱۴ زیبا امیني ۱۷۲۲۰۳۱۲۹۶۲۰۰۳ بررسی مقابله ای کنش گفتار خواهش در رمان هاي انگليسي و فارسي: رويکرد فرازبان معنايي طبيعي خانم لعیا حیدري
  ۱۵ افسانه محمدی کمندانی ۱۷۲۲۰۳۱۲۹۶۲۰۰۱ رابطه بین نگرش به سویيچ کد، مهارت زبان انگليسي و توانايي صحبت کردن زبان آموزان ايراني خانم لعیا حیدري
  ۱۶ لیلا نیلچيان ۱۷۲۲۰۳۱۰۹۶۲۰۰۱ بررسی مقابله ای عبارات احتياطي (ترديدنماها)وتاکيدها(يقين نماها) در مقالات پژوهشي انگليسي حقوق دکتر نفیسه حسن پور ——–
  ۱۷ راضیه جزیني درچه ۱۷۲۲۰۳۱۲۹۶۲۰۰۲ بررسی مقابله ای کنش گفتار تشکر در فيلم هاي درام انگليسي و فارسي: رويكرد فرازبان معنايي طبيعي خانم لعیا حیدري
  ۱۸ مریم کاظمی نافچي ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۶۲۰۰۴ دکتر شاهانی پور

  دکتر محمود رفیعیان

  دکتر حسین امیني خويي

   

   

  ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی کد پروپوزال عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ فاطمه    خسروی ۹۵۰۰۳۶۱۹۰ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۰۸ نقش کیفیت حسابرسي در ارزيابي شرکت ، شواهدي از يك بازار سرمايه در حال ظهور با يك نياز حسابرسي مشترك دکتر سید محسن خلیفه سلطاني دکتر محسن رحیمی
  ۲ صبا وفادار ۹۵۰۲۷۶۲۸۱ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۱۴ بررسی ارتباط تجربه مالی اعضاي کميته حسابرسي و کيفيت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر ابوالفضل یحیي آبادي  

  دکتر مهدی فیل سرايي

  ۳ آذین حاتمی ۹۴۰۴۸۶۹۵۸ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۰۹ بررسی تاثیر عملکرد افشاي اجتماعي بر پيچيدگي گزارش مسئوليت اجتماعي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار دکتر مصطفی حبیبي دکتر ناصر ریاحی نسب
  ۴ زهره رادمان ۹۵۰۲۱۶۴۶۸ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۱۰ بررسی نقش تعدیلي محدوديتهاي مالي و حاکميت شرکتي بر ارتباط بين توانايي مديران و ارزش حاشيه اي وجه نقد دکتر سید محسن خلیفه سلطاني  

  دکتر مهدی فیل سرايي

   

  ۵ مریم روحی ۹۵۰۰۰۷۰۸۰ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۱۱ بررسی رابطه بین ارزش نقدي و محافظه کاري حسابداري با درنظرگرفتن نقش سهامداران کنترلي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران دکتر خانم بهاره ملکی دکتر ناصر ریاحی نسب
  ۶ فهیمه ح  حاجی صادقي ن  نجف آبادي ۹۵۰۱۰۶۵۴۴ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۱۲ بررسی ارتباط بین روش هاي عرضه اوليه حراج و ثبت سفارش با بازده سرمايه گذاري دکتر خانم خدیجه ابراهیمي ____
  ۷ آزاده طریقی ۹۴۰۴۷۱۵۸۸ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۱۵ بررسی ارتباط بین سن شرکت و عوامل موثر در حاکميت شركتي و نحوه تعيين ساختار سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران دکتر محسن امینی خوزاني دکتر حسین بدیعي
  ۸ پریما زردکوهی ۹۴۰۴۷۶۰۲۸ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۱۳ بررسی اثر محافظه کاری پيش بيني شده و واقعي بر هزينه سرمايه دکتر ابوالفضل یحیي آبادي دکتر محسن رحیمی
  ۹ مژگان جعفرپور ۹۳۰۳۹۳۸۹۳ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۶۲۰۰۳ تاثیر لاکتوباسیلوس کازئي

  و ونکومایسین بر استئوميليت ناشي از عفونـت اسـتافيلوکوكوس آرئـوس

  در موش های صحرایي

  دکتر مهنوش فاطمی   دکتر فرشته قندهاری
  ۱۰ زهرا فرح ۹۴۰۱۹۰۱۱۰ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۶۲۰۰۲ بررسی تاثیر نانوذرات اکسيد منگنز بر باکتري هاي مقاوم به چندين آنتي بيوتيك   (MDR)

  و تاثیر آن بر روی موش هاي

  Balb/C

  دکترعلی نوری   دکتر منیر دودی
  ۱۱ فاطمه داوری ۹۵۰۳۰۱۲۳۳ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۶۲۰۰۱ شناسایی پروفايل ميکروبي پنير شهري پگاه گلپايگان و کاهش طعم تلخ آن از طريق افزودن باكتري هاي جداسازي شده و تقويت رشد آن ها با تركيبات پري بيوتيك دکتر نفیسه سادات نقوی دکتر هاشم نیری
  ۱۲ فریبا کارون کیاني ۹۵۰۰۲۲۵۸۰ ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۶۲۰۰۸ بررسی رابطه کاهش شنوایي با فاکتورهاي انتي اكسيداني و پراكسيداسيون ليپيدي در افراد در معرض الودگي صوتي و محيطي صنايع و كارخانه ها دکتر هاشم نیری ——
  ۱۳ فرزانه عمرا  نپور ۹۳۰۴۰۲۳۹۴ مشکل آموزشی بررسی خاصیت انتي اکسيداني و اثر عصاره الکلي و آبي جوانه گياه  Medicago sativa l. بر فعالیت انزیمهاي کبدي، ميزان انسولين و شاخص مقاومت به انسولين در موشهاي صحرايي ديابتي شده با استروپتوزوتوسين درمقايسه با متفورمين دکتر زهرا رضایتمند دکتر سید علی اصغر مشتاقي
  ۱۴ مرضیه شلتوکی ريزي ۹۵۰۱۹۵۶۳۳ ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۶۲۰۰۹ سنجش پارامترهای بیوشيميايي و l-selectin

  در بیماران مبتلا به سرطان کولون بعد از شیمي درماني در اصفهان

  دکتر علی اصغر رستگاری دکتر ملاحت رضایی
  ۱۵ سیما رعنایي ۹۳۰۲۸۶۹۱۳ ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۶۲۰۰۷ بررسی مهار آنزیمهاي گلوکوزيداز و آميلاز تحت اثر عصاره هاي گياه مريم گلي ((saliva officinalتیمار شده با سالیسيليک اسيد و جاسمونيک اسيد دکتر منیره رنجبر دکتر  مشتاقی
  ۱۶ مرضیه اکبری ۹۵۰۲۳۰۶۴۵ ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۶۲۰۱۰ تعیین ارتباط بين غلظت فتوئين ا با فاکتورهاي بيوشيميايي و دموگرافيک دربيماران با نارسايي مزمن و پيشرفته كليه تحت همو دياليز منظم در بيمارستان امين اصفهان ۱۳۹۷ دکترهاشم نیری دکترحمید نصری
  ۱۷ اسما مصلحی ۹۵۰۰۱۳۳۰۴ ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۶۲۰۱۱ تاثیر غلظت های مختلف کادميوم بر فعاليت

  انزیم گاماگلوتامیل ترانسفراز کبد رت واثرات محافظتي عصاره سير

  دکتر سید علی اصغر مشتاقي دکتر منیره رنجبر
  ۱۸ پریسا کاظمی ۹۴۰۲۳۲۳۴۲ ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۶۲۰۱۴ استخراج ترکیبات فنولی کنجاله و تاثير آن بر پايداري پنير پرچرب دکتر علی اصغر رستگاری دکترهاشم نیری
  ۱۹ الهه محمدی ۹۳۰۳۴۶۵۸۲ ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۶۲۰۱۲ تاثیر اسانس رازیانه و هورمون اواپريم بر هورمون هاي جنسي و فاکتورهاي خوني ماهي کوهي دکتر علی رضا نظری دکتر هاشم نیری
  ۲۰ زهرا تمنایی ۹۵۰۰۱۱۸۷۸ ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۶۲۰۱۳ بررسی خاصیت آنتي اکسيداني و ترکيبات شيميايي عصاره آبي و الكلي برخي گونه هاي كلم دکتر زهرا رضایتمند دکتر ملاحت رضایی
  ۲۱ مریم سعید بخش ۹۴۰۱۹۳۸۹۶ ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۶۲۰۱۵ مقایسه اثر دی اکسيد تيتانيوم و نانو اکسيد تيتانيوم بر شاخص هاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي فلفل تند سبز Capiscum annum L. دکتر زهرا رضایتمند دکتر علی اصغر رستگاری
  ۲۲ هدی یکتا منش ۹۳۰۲۸۲۰۲۹ ۱۷۲۳۰۵۵۴۹۶۲۰۰۱ جداسازی و شناسایي مولکولي باکتري هاي مقاوم به كروم از پساب هاي آلوده و بررسي زيست پالايي كروم توسط آن ها خانم دکتر دودی خانم دکتر امامی
  ۲۳ نیره صادقیان ۹۴۰۵۲۴۴۴۹ ۱۷۲۳۰۵۶۰۹۶۲۰۰۱ جداسازی و شناسایي قارچ هاي موجود در خاکهاي آلوده به هيدروکربن هاي نفتي و بررسي توان زيست پالايي آن ها خانم دکتر محمدی
  ۲۴ سیده محبوبه موسوی ۹۵۰۲۳۶۰۵۳ ۱۷۲۳۰۵۶۰۹۶۲۰۰۲ تولید کاروتوئید توسط مخمر رودوتورولاگلوتينيس و کاربرد آن در صنايع غذايي و بررسي سميت كبدي آن در موش هاي سوري نر   دکتر نوشین نقش دکتر محبوبه مدنی

   

   

  تاریخ جلسه ۱۹ / ۱۲ /۹۶

  ردیف نام و نام خانوادگی
  شماره دانشجویی کد پروپوزال عنوان پروپوزال نام و نام خانودگی استاد راهنما نام و نام خانودگی استاد مشاور
  ۱ ناهید مزروعی ۱۷۲۳۰۵۰۹۹۶۲۰۰۱ اثر حشره کشی برگهای گياه Cupressus arizonica بر روی سوسری الماني Blatella germanica اقای دکتر نوری خانم دکتر

  امجد

  ۲ فرشته شعبانزاده ۱۷۲۳۰۵۰۹۹۶۲۰۰۲ اثر تزریق نانو ذرات اکسید منگنز پس از دوره شيردهي بر کبد در رتهاي بالغ اقای دکتر نوری
  ۳ نرگس شیری ۱۷۲۳۰۵۰۹۹۶۲۰۰۳ سمیت کلیوي نانوذرات اکسيد مس در رتهاي نر اقای دکتر نوری
  ۴ نازیلا کلانتری ۱۷۲۳۰۵۰۹۹۶۲۰۰۴ فتودینامیک تراپي سرطان پوست با استفاده از نانوامولسيون حاوي حساسگر

  نوری و اررزیابي سطح آنزيم هاي آنتي اکسيداني در شرايطin-vivo

   

  خانم دکتر فاطمی خانم دکتر رضایی
  ۵ ملوک السادات سیرانی ۱۷۲۳۰۵۱۹۹۶۲۰۰۱ بررسی تاثیر آب مغناطيسي بر فاکتورهاي رشد، آنزيم هاي کبدي، هورمون هاي جنسي

  و بافت¬های تخمدان و کلیه و فاکتورهاي خوني در ماهي كوي ماده

  خانم دکتر روزبهانی آقای دکتر نظری
  ۶ ساغر کشانی ۱۷۲۳۰۵۱۹۹۶۲۰۰۲ بررسی تاثیر آب مغناطيسي بر فاکتورهاي رشد، آنزيم هاي کبدي، هورمون هاي جنسي

  و بافت¬های بیضه و کبد و فاکتورهاي خوني در ماهي كوي نر

  آقای دکتر نظری خانم دکتر روزبهانی
  ۷ فلورا داودی فر ۹۳۰۳۲۰۷۴۰ ۱۷۲۳۰۵۰۷۹۶۲۰۰۴ امکان سنجی تولید روغن ميکروبي و زايليتول با استفاده از مواد ليگنوسلوزي و كارخانه هاي سلولي مخمري دکتر محبوبه مدنی
  ۸ عاطفه سلیمیان ريزي ۹۵۰۲۱۵۸۷۸ ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۶۲۰۱۶ آنالیز فاکتورهای بيوشيميايي و L-Selectin در مبتلايان به سرطان روده بزرگ قبل از شيمي درماني در اصفهان ۱۳۹۷ دکتر علی اصغر رستگاری دکتر علی اصغر مشتاقی
  ۹ یاسمن صابریان ۹۵۰۲۶۷۲۶ ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۶۲۰۱۷ سنجش غلظت پلاسمایی عناصر کمياب روي و آهن همراه باپارامترهاي بيوشيميايي در خون و تعيين ميزان فعاليت آنزيم کربنيك انهيدراز در زنان مبتلا به سرطان سينه اصفهان ۱۳۹۷ دکتر علی اصغر رستگاری دکتر علی اصغر مشتاقی
  ۱۰ فریناز ملکوتی خواه ۹۵۰۲۲۰۳۸۵ ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۶۲۰۱۸ بررسی میزان فعاليت آنزيم سوپراکسيداز ديسموتاز (SOD)و پارامترهاي بيوشيميايي خون همراه با آناليز شبکه¬ي ژني در زنان مبتلا به سرطان سينه اصفهان ۱۳۹۷ دکتر علی اصغر رستگاری دکتر کهین شاهانی پور
  ۱۱ مرضیه رجایي ۹۵۰۰۸۳۳۰۸ ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۶۲۰۱۹ مقابسه اثر آنتی اسکلروتیک عصاره هيدروالكلي گياه پونه،گل خرگوشك و ليمو ترش با داروي كيناكرين از طريق مهار آنزيم فسفوليپاز ۲ در رت هاي نر نژاد ويستار دکتر کهین شاهانی پور دکتررامش منجمی
  ۱۲ مهسا هفت تن ۹۵۰۱۱۹۶۵۹ ۱۷۲۳۰۵۲۸۹۶۲۰۲۰ تعیین فعا ليت آنزيم هاي گلوتاتيون پراکسيداز(GPX) و کاتالاز (CAT)  و فاکتورهای بیوشيميايي در خون زنان مبتلا به سرطان سينه در استان اصفهان دکتر سید علی اصغر مشتاقي دکتر علی اصغر رستگاری
  ۱۳ زهرا     کیانی ۹۵۰۲۵۶۸۳۷ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۱۷ بررسی تاثیر اعتماد اجتماعي بر اجتناب از ماليات در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر علی تقوی مقدم

   

  ۱۴ محبوبه دواشی جمالویي ۹۵۰۲۰۰۶۵۲ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۱۶ تاثیر سیستم اطلاعاتي حسابداري و مديريت دانش بر رضايت شغلي کارکنان و مديران دانشگاه¬ها و موسسات آموزش عالي دکتر علی تقوی مقدم

   

  ۱۵ فاطمه شیرزادی ۹۵۰۰۴۴۹۶۶ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۱۸ بررسی رابطه ی بين توانايي مديريت ، ارتباطات سياسي و گزارشگري مالي متقلبانه در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر سید محسن خلیفه سلطاني دکتر مهدی فیل سرايي
  ۱۶ زهره پورصباح ۹۴۰۴۶۸۹۰۴ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۲۰۱۹ بررسی رابطه بین چرخه عمر و مسئوليت اجتماعي با در نظر گرفتن منابع مالي شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر رسول موسی رضایي دکتر مهدی فیل سرايي
  ۱۷ فریبا کاظمی ۹۴۰۴۹۹۶۹۴ ۱۷۲۲۱۳۰۱۹۶۰۲۰ بررسی ارتباط بین تنوع جنسيتي هيات مديره ومديريت سود درشرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر خدیجه ابراهیمي کهريزسنگي