• پروپوزالهای تصویب شده ۱۴۰۰

  تصویب عنوان رساله های دانشجویان دکتری گروه بیوشیمی جهت اخذ کد  
  ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور

   

  داور

  ۱ مهشیسد نصوحیان

  ۱۷۲۴۸۱۲۸۳۵۸۱۰۶۱۱

  ۴۰۰۱۶۲۴۲۵۱۶۵

  خصوصیات سم عقرب ایرانی در کشت لنفوسیت های انسانی و تجزیه و تحلیل ترانسکریپتومتریک دکتر رستگاری دکتر شاهانی دکتر محمد رضا شیخ سجادیه  
  ۲ زهرا احمدزاده چالشتری

  ۱۷۲۴۸۱۲۸۳۵۸۱۰۶۱۱

  ۴۰۰۱۶۲۴۲۸۵۵۵

  بررسی پاسخ های بیوشیمیایی و ایمنی شناختی در موش های واکسینه شده با واکسن ژنی بیان کننده آپولیپوپروتئین  N و LeoA هلیکوباکتر پیلوری

  دکتر رستگاری

  دکتر نیری

  دکتر عباس دوستی  
  پروپوزال ارشد تصویب شده گروه بیوشیمی
  ۲ سمیه جمالی ۹۷۲۴۷۷۷۵ مدل بهبودی سمیت کلیوی ناشی از استرس اکسیداتیو دوکسوروبیسین و سیس پلاتین در موش توسط اسید کافنیک و اسید گالیک دکتر رستگاری دکتر مشتاقی  
  تصویب نهایی پروپوزل دانشجویان دکتری گروه میکروبیولوژی
  ۱ سحر سلطانی فر

  ۱۷۲۲۹۲۲۹۶۷۶۵۴۹۱۱

  ۴۰۰۱۶۲۴۲۰۷۵۸

  بررسی اثر بيان ژن آزورین باکتری سودوموناس آئروژینوزا بر رده سلولی KLP-1 از سلول های سرطانی پستان دكتر سعيدعابدی    
  ۲ گلنوش رضایی زاده

  ۱۷۲۲۹۲۲۹۶۷۶۵۴۹۱۱

  ۴۰۰۱۶۲۴۲۰۷۵۹

  بررسی اثرات بیان ژن انتروتوکسین کلستریدیوم پرفرنجنس توسط وکتور بیانی pBudCE4.1 بر رده سلولی سرطان پروستات Du145 دكتر سعيدعابدی    
  ۳ منصوره خیام نکویی ۹۸۰۰۹۴۴۸۰ بررسی ارتباط اینتگرون های کلاس I و کلاس II  در سویه های بالینی کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران بیمارستان های شهر اصفهان دکتر فرشته قندهاری دکتر لاله هویدا  
  ۴ محمد سعید گلابی ۹۷۰۱۹۹۷۰۷ بررسی فراوانی عفونت های ثانویه باکتریایی در مبتلایان به بیماری کووید ۱۹ و ردیابی ژن های مقاومت به اریترومایسین ermB. ermA,  و mefA در آنها دکتر مریم محمدی دکتر سودابه رستمی  
  ۵ مائده پناهی

  ۱۷۲۲۹۱۲۸۱۸۱۶۸۰۹۱

  ۴۰۰۱۶۲۴۲۳۱۹۵

  بررسی پلی مورفیسم ناحیه RBD ژن گلیکوپروتئین S تکثیر شده با روش  PCR در ویروس COV-2-SARS دکتر نفیسه السادات نقوی    
  تصویب عنوان رساله های دانشجویان دکتری گروه بیوشیمی جهت اخذ کد  
  ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور

   

  داور

  ۱ آسيه جوادی نژاد ۹۸۰۰۱۵۰۰۳ بررسی اثر نانوذرات کلسیم استخراج شده از پوست تخم شترمرغ برمیزان کلسیم، فسفر، منیزیم، آلبومین پلاسما، پروفایل کبدی، بافت استخوان و بیان ژن کلسی تونین متعاقب ایجاد پوکی استخوان در موش های صحرایی ماده اورکتومی شده

   

  دکتر نقش

   

  کهین شاهانی پور

   
  تصویب نهایی پروپوزل دانشجویان دکتری گروه میکروبیولوژی
  ۱ نوشین شفیعی ۹۵۰۳۲۷۶۸۲ بررسی تاثیرات بیوکنترلی مخمرها روی تعدادی پاتوژن­های کپکی سیب زمینی و بهینه سازی تولید توکسین آن­ها به منظور افزایش فعالیت کشندگی

  دکتر کیوان بهشتی مال

  دکتر حمید رضا عکافی

  دکتر هاشم نیری  
  ۲ اکرم جوکار ۹۵۰۵۲۰۳۰۳ بررسی بیان و تولید اینترفرون گاما از لنفوسیت های جداشده از بیماران مبتلا به توبرکلوزیس در مواجهه با پروتئین مهندسی شده نوترکیب ESAT-6 به منظور تولید محلول تست تشخیصی توبرکلوزیس و مقایسه نتایج با تست تجاری IGRA

  دکتر مریم محمدی

  دکتر مسلم جعفری ثانی

  دکتر علی حسین زاده

  دکتر کیوان بهشتی­مآل

   
  تصویب نهایی پروپوزل دانشجویان ارشد گروه میکروبیولوژی
  ۱ مریم رضاییان چمگردانی

  ۱۷۲۲۹۰۰۶۲۴۶۴۲۷۲۱

  ۴۰۰۱۶۲۴۳۶۶۶۶

  بررسی فراوانی ژن­های مقاومت به کارباپنم­ها در ایزوله‌های خانواده انتروباکتریاسه ، سودوموناس آئروژینوزا و اسینتوباکتر بومانی جداشده از گوشت خام مرغ عرضه‌شده در بازار شهرستان اصفهان دکتر لاله هویدا  
  ۲ ساراسادات حسینی تهرانی

  ۱۷۲۲۹۰۰۶۲۴۶۴۲۷۲۱

  ۴۰۰۱۶۲۴۳۵۲۸۰

  بررسی فراوانی ژن­های کوئروم سنسینگ در جدایه­های بالینی سودوموناس­آئروژینوزا جدا شده ازنمونه­های بالینی و میزان توانایی آن­ها در ایجاد بیوفیلم باکتریایی دکتر لاله هویدا دکتر فرشته قندهاری  
  ۳ المیرا شاه­چراغی

  ۱۷۲۲۹۰۰۵۴۸۱۶۶۹۶۱

  ۴۰۰۱۶۲۴۳۴۷۴۰

  بررسي مقاومت آنتي بيوتيکي مرتبط با پمپهای افلاكس mexAB-oprM  در سويه های

  باليني سودوموناس آئروژينوزا

  دکتر مژگان قیاسیان  
  ۴ فرزانه طاهری فسخودی

  ۱۷۲۲۹۱۰۹۰۵۱۴۹۷۲۱

  ۴۰۰۱۶۲۴۳۶۶۶۴

  بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و ژنتیکی اینتگرونها در جدایه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس در بیمارستان های اصفهان

  دکتر فرشته قندهاری

   

   

   

     
  تصویب نهایی پروپوزل دانشجویان ارشد گروه زیست شناسی
  ۱ سجاد علامه ۹۸۰۰۷۷۴۴۹ مقایسه تاثیر عصاره قهوه سبز و لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر روی برخی از شاخص های هیپرگلیسمی و تغییرات آنزیم های کبدی در موش های سوری نر دیابتی شده دکتر نوشین نقش دکتر عبدالامیر علامه  
  ۲ امین  میرزاخانیان ۹۷۰۱۹۱۴۴۶ تاثیر تغذیه کلسیمی بر بیان ژن sos3  در گیاه کلزا تحت تنش شوری دکتر منیره رنجبر دکتر احدی  
  تصویب نهایی پروپوزل دانشجویان ارشد گروه حسابداری
  ۱ سيد محمد سادات ۹۸۰۰۳۷۰۱۲ عدم قطعيت سياست اقتصادي و ريسك سقوط سهام آقاي دكتر سعيد براتي    
  ۲ الناز نجاتي ۹۸۰۰۱۸۶۹۲ تحليل نقش كيفيت حاكيمت شركتي بر كفايت دارائي و بازده حسابداري آقاي دكتر سعيد براتي    
  ۳ عاطفه رجالی ۹۴۰۴۶۴۳۹۶ بررسی تاثیر تنظیم جریان سرمایه بر نقدینگی با توجه به نقش کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آقاي دكتر ناصر ریاحی    
  ۴ سید داود صفوی ۹۸۰۰۸۲۲۴۷ بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کارایی سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به نقش تعدیل گری استراتژی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آقای دکتر ناصر ریاحی