• پروپوزالهای تصویب شده سال ۹۹

  ردیف نام و نام خانوادگی کد پروپوزال عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ راضیه جعفرزاده ۹۶۰۰۷۲۵۵۹ بررسی اثر سايتوتوکسيک عصاره متانولی زرين گياه( Dracocephalum Kotschyi) بر رده سلولی SK-BR-3 در مقايسه با مشتقی از پيرازول وآناليز بيان ژن های آپوپتوزی کاسپاز ۳ و ۹ با استفاده از روش Real time PCR دكتر شاهانی پور دکتر منجمی

  پروپوزالهای تصویب شده دکترا

  ردیف نام و نام خانوادگی کد پروپوزال عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ فرزانه کریمی ۹۴۰۵۲۱۲۱۴ مقایسه تاثیر ترکیبات نانوذره ّFe3O4 سنتز شده به روش سبز و شیمیایی  و شیمیایی پوشش دار شده با چیتوزان برشاخص های سلامت کبد و آنتی اکسیدانی در رت های نر نژاد ویستار و میزان بیان ژن های گلوتاتیون ردوکتاز و متالوتیونین ۱ به روش Real time PCR

  دکترشاهاني پور

  دكتر نقش

  دکتر نوشا ضیا
  ۲ ماندانا صالحی ۹۵۰۴۶۳۸۶۶ بررسی اثرات مقایسه ای عصاره ی گیاهان جنسینگ و چای سبز با داروی پومئول برولر بر پارامترهای سرمی متابولیسم لیپیدها، مارکرهای التهابی و بیان ژنهای BMP7 وUCP1 در بافت چربی رتهای تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب

  دکترشاهاني پور

  دكتر منجمی

  دکتر پریسا محمدی نژاد
  ۳ فاطمه سعیدی دهکی ۹۵۰۳۱۵۵۰۲

  فتودینامیک تراپی سرطان پوست با استفاده از نانوامولسیون روغن فندق حاوی زینک پتالوسیانین در شرایط  in

   vitro و  in vivo

  دکتر رضایی

  دکتر فاطمی

  دکتر قندهاری

  دکتر منجمی

  ۴ راضیه جوانی ۹۴۰۴۳۶۱۳۹ ارزیابی تاثیر ویتکسین (Vitexin) و تیموکینون(Thymoquinone) بر فعالیت آروماتاز در رده سلولی SKBR3   (سرطان سینه) وبررسی اینترکشن آن ها توسط داکینگ مولکولی

  دکترشاهاني پور

  دکتر منجمی

   

  دكتر خادمی

  دکتر پروانه شفیعیون

  ردیف نام و نام خانوادگی کد پروپوزال عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ اکرم راست پور ۹۷۰۱۸۸۳۹۴ بررسی تاثیر پاداش هیئت مدیره بر خطر سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران محمدرضا خدابخشیان
  ۲ پریسا رئیسی ۹۷۰۲۱۳۱۰۸ اثر مالکیت مدیریتی بر اندازه و حق الزحمه موسسه حسابرسی محمدرضا خدابخشیان
  ۳ محمد آقاجانی ۹۷۰۲۱۷۱۹۱ اثر نسبت بدهی بر گزینش مدیریت سود یا اجتناب مالیاتی سعید براتی
  ۴ افسانه گلستانی فر ۹۷۰۲۰۲۱۱۴ اثر مدیریت سود و راهبرد تجاری بر ریسک ورشکستگی رحمان ساعدی
  ۵ حسین صفدریان ۹۷۰۱۱۹۵۲۸ روایت شناسی داستان یوسف نبی در قرآن کریم با عنایت به اسالیب ادبی” اکرم السادات میرممتاز ماجد نجاریان
  ۶ نجمه اکبر پور بنی ۹۷۰۱۳۲۲۴۷ بازتاب معضلات جامعه در داستانهای نزار اباظه و م.ا. به آذین سهیلا پرستگاری اکرم السادات میرممتاز
  ۷ زهره همدانیان ۹۷۰۱۲۸۶۰۶ بررسی ومقایسه نمادهای حیوانات در ضرب المثل های عربی وفارسی ماجد نجاریان سهیلا پرستگاری

   

  پروپوزال های دکتری تصویب شده

   

  ردیف نام و نام خانوادگی کد پروپوزال عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ آرزو حقیقی ۹۶۰۰۰۱۲۵۱ بررسی اثر سیتوتوکسیک ترکیب موثره تیمول بارگذاری شده بر نانو پارتیکل­های مغناطیسی Fe3O4 پوشش دارشده با آلبومین و چیتوزان بر رده سلولی MDA-231 و بیان ژن­ اتوفاژیکMAP1LC3A

  دکترشاهاني پور

  دكتر رامش منجمی

  دکتر نسرین یزدان پناهی – دکتر مسعود فولادگر
  ۲ مرضیه اسمعیلی ۹۵۰۴۷۳۲۷ بررسی پلی مورفیسم (rs3832490) ژن REPIN1 انسان و ارتباط آن با خانواده آپولیپوپروتئین C در بیماری کبد چرب غیر الکلی (NAFLD)

  دکتررستگاری

  دکتر یزدان پناهی

  دکتر بهادرانی

  پروپوزال های دکتری تصویب شده

  ردیف نام و نام خانوادگی کد پروپوزال عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ فروغ کریمی ۹۵۰۳۲۴۵۵۱۵ بررسی تاثیرات ترکیبات حاوی نانو نقره سنتز شده به روش شیمیایی و سبز بر میزان فاکتورهای کبدی و تاثیر آنها بر بیان ژنهای گلوتاتیون پراکسیدتز و کاتالازو تغییرات بافت کبدی و پروتئینهای سرم در رتهای نر نژاد ویستار دکتر نوشین نقش

  دکتر نسرین پزدان پناهی

  دکتر غلامرضا امیری

  ۲ زهرا سینایی پور فرد ۹۶۰۰۰۱۲۴۵ بررسی تاثیرات یک کرم بر پایه نانو ذرات روی با کرم اکیسدوزینک  بر میزان فاکتورهای کبدی و تغییرات بافت پوستی و تاثیر آنها بر بیان ژنهای گلوتاتیون پراکسیدتز و کاتالاز و فاکتور شبه انسولینی کبدی متعاقب ایجاد سوختگی در رتهای نر نژاد ویستار دکتر نوشین نقش دکتر نسرین پزدان پناهی
  ۳ کیومرث میرابی زاده ۹۵۰۳۳۴۴۹۵ بررسی بیان ژن‌های ۱ – دئوکسی – دی – گزیلوز – ۵ – فسفات ردوکتاز ایزومراز (DXR) و الفاتریپنئول سینتاز (Tctps5) در ارتباط با مسیر بیوسنتز تیمول در گیاه آویشن باغی تحت تأثیر دو تنظیم کننده رشد گیاهی سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید در شرایط مزرعه‌ای دکتر منیره رنجبر و دکترزهرا رضایتمند کوروش سایه میری
  ۴ بهاره برجیان بروجنی ۹۶۰۰۰۱۲۶۰ جداسازی و شناسایی باسیلوس های پروبیوتیک از استخرهای پرورش میگو در استان هرمزگان و تاثیر آنها بر بیماری های ویبریوزیس و لکه سفید میگو

  دکتر زرین­دخت امامی

  دکتر مریم محمدی

  دکتر علیرضا نظری
  ۵ علی یوسفی راد ۹۵۰۴۶۱۵۹۴

  بررسی تاثیر عصاره های

  Moringa گیاهان

  oleifera و Salvia rosmarinus بر مهار رشد و القای آپوپتوز از طريق مسير بيوشيميايي Bcl2/Bax در رده ی سلولي ۴T1 وin vivo  وin  vitro

  دکتر رستگاری دکتر شاهانی پور، دکتر منجمی
  ۶ سعیده رزمی ۹۴۰۵۲۱۷۴۰ بررسي اثرات لیرا گلوتاید و ورزش بر بیان ژنهای PGC1 آلفا و UCP1 همراه با اندازه گیری غلظت های سرمی آیریزین و انسولین و منتخبی از پارامترهای سرمی چربیها در موش های صحرایی دیابتیک

  دكتر مشتاقي

  دکتر محمد سیدآبادی

  دکتر هاجر جابری

  دکتر نیری

   

  پروپوزال های کارشناسی ارشد تصویب شده

  ردیف نام و نام خانوادگی کد پروپوزال عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ ندا آقاخانی ۹۶۰۲۵۲۹۴۹ مقایسه برخی پارامترهای زیستی (BMI, SEX,AGE,GlU, Uric Acid, Cr,BUN,Alp, ALT,AST)  در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو و تشخیص این بیماری با استفاده از رویکرد ماشین یادگیری دكتر شاهانی پور دکتر رستگاری
  ۲

  شروین

  حافظی بختیاری

  ۹۷۰۱۷۳۸۱۶ بررسی اثر گالیک اسید  و کافئیک اسید بر سمیت کبدی ناشی از استرس اکسیداتیو سیس پلاتین و دوکسوروبیسین در رت های نر دکتر رستگاری

  دکتر سیدعلی اصغر

  مشتاقی

  پروپوزال های دکتری تصویب شده

   

  ردیف نام و نام خانوادگی کد پروپوزال عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ مژگان قاسمیان

  ۱۷۲۴۸۱۲۸۸۸۲۱۸۹۱۱

  ۳۹۹۱۶۲۲۸۶۷۶۴

  توالی­یابی و آنالیز پروتئومیکی ژن‌های خانواده متالوتیونین و ظرفیت جذب فلزات توسط این پروتئین ها در باکتری‌های جداشده از پساب حاوی فلزات

  ۱- دکتر مریم محمدی

  ۲- دکتر علی محمد احدی

  ۱- دکتر علی اصغر رستگاری

  ۲- دکتر مژگان قیاسیان

  پروپوزال های کارشناسی ارشد تصویب شده

  ردیف نام و نام خانوادگی کد پروپوزال عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ زهره رستمی

  ۱۷۲۲۹۰۰۶۲۴۶۴۲۷۲

  ۱۳۹۹۱۶۲۳۱۱۵۹۷

  بررسی توزیع فراوانی نسبی ژنهای مقاومت به کارباپنم­ها در باکتریهای گرم منفی جداشده از کشت خون بیماران بستری در مراکز درمانی شهر اصفهان دکتر لاله هویدا دکتر فرشته قندهاری
  ۲ سحر تفضلی

  ۱۷۲۲۹۱۲۸۳۵۸۱۰۶۱

  ۱۳۹۹۱۶۲۳۲۹۲۹۳

  تاثیر ضایعه در لوب فرونتال مغز بر پاسخ های رفتاری و فعالیت های کل مغز در آزمایش سنجش حافظه با استفاده از سیگنال های الکتروانسفالوگرام دکتر رستگاری دكتر شاهانی پور

   

  پروپوزال های دکتری تصویب شده

  ردیف نام و نام خانوادگی کد پروپوزال
  عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ منیره رموزی

  ۱۷۲۴۸۱۲۸۳۶۰۵۳۲۵۱

  ۳۹۹۱۶۲۳۴۲۲۵۲

  بررسی اثر عصاره غنی از پلاکت بر روی پارامترهای بیوشیمیایی اسپرم و بیان ژن های casp9 و BCL2 و Bax  تحت شرایط انجماد

  دکتر رامش منجمی

  دکتر سید علی تحویلدار

  دکتر کامبیز روشنایی
  ۲ سارا زاهدنیا

  ۱۷۲۴۸۱۲۹۱۱۱۸۶۹۱۱

  ۳۹۹۱۶۲۳۴۰۴۸۸

  ارزیابی شرایط تولید و تعیین خصوصیات و سمیت سلولی پلی ساکارید مانان خالص شده از مایکوباکتریوم بوویس با هدف استفاده در فرمولاسیون واکسن به عنوان ادجوانت

  دکتر محبوبه مدنی

  دکتر دلارام درود

  دکتر مهدی حسن زاده

  دکتر مریم محمدی

  ۳ منا محمودی

  ۱۷۲۴۸۱۲۸۳۵۸۱۰۶۱۱

  ۳۹۹۱۶۲۳۴۰۵۷۱

  بررسی ارتباط پلی مورفیسم  های ژن IncRNA GAS5  با استعدادابتلا به دیابت نوع دو بر اساس مطالعات بیوانفورماتیکی و آزمایشگاهی

  دکتر رستگاری

  دكتر پریسا محمدی نژاد

  دکتر ملاحت رضایی

  دکتر فاطمه بندریان

   

  پروپوزال های کارشناسی ارشد تصویب شده

  ردیف نام و نام خانوادگی کد پروپوزال
  عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور
  ۱ نیلوفرترکزاده اصفهانی ۱۷۲۲۹۱۲۸۷۹۷۳۷۳۶

  ۱۳۹۹۱۶۲۳۲۹۲۹۴

   

  آنالیز شیمیایی دود برگ های گزنه(Urtica dioica L.) و مرزه(Satureja hortensis L.) و بررسی اثرات استنشاق دود آن ها بر پروفایل کبدی، پروفایل لیپیدی و قندی رت های نر نژاد ویستار

   

  دكتر لیلا امجد

   

  دکتر شاهانی پور

  ۲ مهشاد سلیمانی

  ۱۷۲۲۹۱۲۸۷۶۰۶۹۱۱

  ۱۳۹۹۱۶۲۳۴۱۲۱۰

  اثرات حفاظتی منیزیم بر پارامترهای مرتبط برمتابولیسم چربی در رت ها تحت درمان با نیکل دکتر مشتاقی دکتر فولادگر

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

   

  پروپوزال های دکتری تصویب شده

  ردیف نام و نام خانوادگی کد پروپوزال
  عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور داور
  ۱ لیلا شفیعی ۹۵۰۳۲۳۵۹۸۰ بررسی بیان ژن و فعالیت آنزیم های پراکسیداز کلاس III در واریته های کلم تحت تنش شوری

  دکتر رنجبر

  دکتر یزدان پناهی

  دکتر شاهانی پور

  دکتر هاشم نیری

  دکتر زهرا رضایتمند

  دکتر پریسا محمدی نژاد

  پروپوزال های کارشناسی ارشد تصویب شده

  ردیف نام و نام خانوادگی کد پروپوزال
  عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور داور
  ۱ مریم سعید بخش ۹۴۰۱۹۳۸۹۶ مقایسه اثر ترکیب تیتانیوم و نانواکسید تیتانیوم بر شاخصهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی فلفل تند دکتر رضایتمند دکتر رستگاری

   

  دکتر رنجبر

  ۲ مرضیه اقایی ۹۷۰۱۵۷۶۳۸ اثر اجتناب مالیاتی بر ریسک ورشکستگی شرکت دکتر رحمان ساعدی
  ۳ شیرین کتیرایی ۹۶۰۱۰۱۰۴۴ اثر تعدیلی بدهی و سیاست تقسیم سود بر ارتباط بین سرمایه گذاری مازاد و عملکرد شرکت دکتر محمد رضا خدابخشیان نایینی

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

   

  پروپوزال های دکتری تصویب شده

  ردیف نام و نام خانوادگی کد پروپوزال
  عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور داور
  ۱ آزاده پسته ای ۹۴۰۴۳۴۰۱۶ بررسی اثر عصاره گیاه کارلا بر گلایکهشدن غیر آنزیمی پروتئین های HSA و BSA در شرایط آزمایشگاهی

  دکتر نیری

  دکتر مهران میراولیایی

  دکتر رستگاری
  ۲ مائده شیرازی ۹۷۰۰۱۴۸۴۴ ارزیابی تاثیر سیتوتوکسیکی و آنتی اکسیدانی برخی ترکیبات موثره و عصاره گیاهان گلپر، پولک، پوست نارنج، انگور قرمز و اسفناج بر رده سلولی سرطان معده و بیان ژنهای … دکتر شاهانی پور دکتر محمدی نژاد

   

  دکتر رنجبر

  دکتر احدی

  دکتر اروجی

  ۳ صبا فروغی ۹۷۰۰۰۳۲۷۳ بررسی اثر سیتوتوکسیکی و آنتی اکسیدانی ترکیبات موثره و عصاره گیاهان انگور شانی، آویشن باغی و پیاز قرمز بر بیان ژنهای مهم درگیر  در بیماری آلزایمر در سلول های PC12

  دکتر شاهانی

  دکتر منجمی

  دکتر احدی

   

  دکتر رنجبر

  دکتر محمدی نژاد

  دکتر اروجی

  ۴ مهشیسد نصوحیان ۹۷۰۰۱۵۱۶۴ خصوصیات سم عقرب ایرانی در کشت لنفوسیت های انسانی و تجزیه و تحلیل ترانسکریپتومتریک دکتر رستگاری دکتر شاهانی دکتر محمد رضا شیخ سجادیه

  دکتر نوری

  دکتر اروجی

  دکتر احدی

  ۵ زهره علیجانیان ۹۶۰۰۰۱۲۵۶ تولید و بهینه سازی آنزیم گلوکز ایزومراز توسط جدایه های میکروارگانیسمی و ایجاد سیستمی برای تولید شربت غنی لز فروکتوز با استفاده از آنزیم های تثبیت شده روی بستر نانو

  دکتر نقوی

  دکتر مهران میراولیایی

  دکتر دودی

  دکتر ملاحت رضایی

   
  ۶ اکرم جوکار ۹۴۰۴۳۷۳۷۸ بررسی بیان و تولید اینترفرون گاما از لنفوسیت های جداشده از بیماران مبتلا به توبرکلوزیس در مواجهه با پروتئین نوترکیب اختصاصی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس(ESAT-6) و مقایسه میزان تولید اینترفرون گاما با نتایج تست تجاری IGRA  در بیماران

  دکتر مریم محمدی

  دکتر مسلم جعفری ثانی

  دکتر علی حسین زاده

  دکتر کیوان بهشتی مآل

   

  پروپوزال های کارشناسی ارشد تصویب شده

  ردیف نام و نام خانوادگی کد پروپوزال
  عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور داور
  ۱ بنفشه رسولی زاده ۹۷۰۱۵۹۴۲۰ بررسی اثر بیان ژن آزورین باکتری سودوموناس آئروژینوزا بر رده سلولی  MCF-HGH از سلول های سرطانی پستان دکتر عابدی  
  ۲ سید وهاب ربیع زاده ۹۷۰۱۷۲۳۹۸ بررسی اثر بیان ژن انتروتوکسین باکتری کلستریدیوم پرفرنجنس در رده سلولی سرطانی LNcap دکتر عابدی  
  ۳ شیما زیدی ۹۳۰۳۸۹۱۸۱ مقایسه وضعیت D-dimer, PT, INR, PTT))، سطح آنزیم های کبدیALT, AST) ) و سطح LDH  در بیماران سرپایی کووید ۱۹ بدون نیاز به ونتیلاتور زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال دکتر مریم محمدی دکتر متین شریعتی

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

   

  پروپوزال های دکتری تصویب شده

  ردیف نام و نام خانوادگی کد پروپوزال
  عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور داور
  ۱ مائده شیرازی ۹۷۰۰۱۴۸۴۴ ارزیابی تاثیر سیتوتوکسیکی و آنتی اکسیدانی برخی ترکیبات موثره و عصاره گیاهان گلپر، پولک، پوست نارنج، انگور قرمز و اسفناج بر رده سلولی سرطان معده و بیان ژنهای … دکتر شاهانی پور دکتر محمدی نژاد

   

  دکتر رنجبر

  دکتر احدی

  دکتر اروجی

  ۲ صبا فروغی ۹۷۰۰۰۳۲۷۳ بررسی اثر سیتوتوکسیکی و آنتی اکسیدانی ترکیبات موثره و عصاره گیاهان انگور شانی، آویشن باغی و پیاز قرمز بر بیان ژنهای مهم درگیر  در بیماری آلزایمر در سلول های PC12

  دکتر شاهانی

  دکتر منجمی

  دکتر احدی

   

  دکتر رنجبر

  دکتر محمدی نژاد

  دکتر اروجی

  ۳ نوشین شفیعی ۹۵۰۳۲۷۶۸۲ بررسی عملکردهای بیوکنترلی مخمرها روی تعدادی پاتوژن های قارچی سیب زمینی و بهینه سازی تولید توکسین آنها به منظور افزایش فعالیت کشندگی

  دکتر کیوان بهشتی مال

  دکتر حمید رضا عکافی

  دکتر هاشم نیری

   

  دکتر مهران میراولیایی

  دکتر رسول شفیعی

  دکتر لیلا امجد

  دکتر محبوبه مدنی

  ۴ اکرم جوکار ۹۴۰۴۳۷۳۷۸ بررسی بیان و تولید اینترفرون گاما از لنفوسیت های جداشده از بیماران مبتلا به توبرکلوزیس در مواجهه با پروتئین نوترکیب اختصاصی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس(ESAT-6) و مقایسه میزان تولید اینترفرون گاما با نتایج تست تجاری IGRA  در بیماران

  دکتر مریم محمدی

  دکتر مسلم جعفری ثانی

  دکتر علی حسین زاده

  دکتر کیوان بهشتی مآل

  دکتر هاشم نیری

  دکتر فرشته قندهاری

  دکتر رسول روغنیان

  دکتر وجیهه کرباسی زاده

  ۵ علی احسانی ۹۷۰۰۰۰۸۵۶ بررسی تاثیرات نانوذرات سلنیوم پوشش­دار شده با عصاره گزنه بر سنگ کلیه و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی و بافت کلیه و بیان برخی از ژن­های مرتبط با آن در موش­های سوری نر از نژاد ویستار دکتر نوشین نقش

  دکتر علی محمداحدی

  دکتر نسرین طالبیان

   

  دکتر شاهانی پور

  دکتر مهرداد مدرسی

  دکتر مختار مختاری

  ۶ اعظم شیاسی ۹۶۰۰۰۱۲۴۶ ارزیابی آنزیم های سیستاتیونین β سنتاز، سیستاتیونین Ƴ لیاز و هم اکسیژناز-۱ و تاثیر آلفا لیپوئیک اسید، تائورین و ویتامینB6 بر اسپرماتوژنز و عملکرد اسپرم در موش های صحرائی القا شده دکتر رامش منجمی – دکتر  مرضیه تولائی دکتر محمد حسین نصر اصفهانی – دکتر مزدک رازی

  دکتر شاهانی پور

  دکتر مهرداد مدرسی

  دکتر مختار مختاری

  پروپوزال های کارشناسی ارشد تصویب شده

  ردیف نام و نام خانوادگی کد پروپوزال
  عنوان پروپوزال استاد راهنما استاد مشاور داور
  ۱ فتانه کیان ۹۶۰۰۸۸۵۶۱ بررسی فراوانی باکتری های گرم منفی در عفونت های بیمارستانی بیمارستان خورشید اصفهان در سال ۱۳۹۹ و تعیین فراوانی و بیان ژنCTX-M، SHV،TEM در ایزوله هایبالینی کلبسیلا پنومونیه جدا شده با استفاده از روش PCR، q-PCR دکتر سعید عابدی دکتر رامین سامی
  ۲ مریم نصر اصفهانی ۹۸۰۰۲۲۹۱۱   بررسی تاثیرات نانو ذرات اکسید منیزیم پوشش دار شده با عصاره هیدرواتانولی انجیر وزیتون بر فاکتورهای کبدی و بافت کبد در موش های سوری نر تزریق شده با تیواستامید . دکتر غلامرضا امیری دکتر نوشین نقش
  ۳ سیده ریحانه حسینی ۹۷۰۲۴۸۰۷۸ بررسی تاثیر کیتوزان بر بیان ژن Hsp70 درگیاه آفتابگردان تحت تنش شوری دکتر منیره رنجبر دکتر علی محمد احدی

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.