نقشه سایتmaplineتماس با ماcontactlineصفحه اصلیhome
 
۱۳۹۳ شنبه ۲۹ آذر
datelineگالری عکسlineپست الکترونیکlineانتقادات و پیشنهاداتlineدرباره دانشگاه
شبکه بیسیم دانشگاه راه اندازی شد
گزارش برگزاری کلاسها

 

گزارش برگزاری کلاس در ترمهای گذشته
 

 

كلاسهاي فوق برنامه نيمسال دوم تحصيلي 92- 91

عنوان کل

مربی

تعداد جلسات

تعداد شرکت کنندگان

چرمدوزی

فرحناز سلیمیان

 

20

9

سرمه دوزی

شکیبا عبدالهی

24

5

نقاشی روی جیر

الهام مدرسی

20

14

نقاشی برجسته

20

سبزی و سفره آرایی

مریم برهانی

14

7

 

كلاسهاي فوق برنامه نيمسال اول تحصيلي 92- 91

عنوان کلاس

مربی

تعداد جلسات

تعداد شرکت کنندگان

چرمدوزی 1

فرحناز سلیمیان

 

17

15

سرمه دوزی

شکیبا عبدالهی

14

5

راندو

هاجر مجاهدی

24

11

عکاسی

 نسیم محمدی

16

14

نقاشی روی جیر

الهام مدرسی

18

8

نقاشی برجسته

18

10

ورد و اینترنت

نرگس کریمی

11

17

ویندوز و پاورپوینت

7

16

سبزی و سفره آرایی

مریم برهانی

16

20

 

 

كلاسهاي فوق برنامه نيمسال اول  تحصيلي 90- 89 در 79 ساعت آموزشی و با شرکت 120 دانشجو

عنوان کلاس

مربی

تعداد جلسات

تعداد شرکت کنندگان

شمع سازی

فرحناز سلیمیان

7ساعت

8 نفر

تزئینات روبانی

فرحناز سلیمیان

7 ساعت

13نفر

تاج عروس

فرحناز سلیمیان

6 ساعت

10نفر

گلهای کریستالی

فرحناز سلیمیان

6 ساعت

8نفر

فرنز

فرحناز سلیمیان

20 ساعت

35نفر

پرنده های حجمی

فرحناز سلیمیان

7ساعت

11نفر

گلهای کاغذی

فرحناز سلیمیان

6 ساعت

7نفر

سرمه دوزی

شکیبا عبداللهی

16 ساعت

12نفر

ملیله کاری روی شیشه

زهرا صدری ایرانی

2 ساعت

8نفر

تکنیک برنز و سیاه قلم

زهرا صدری ایرانی

2ساعت

8نفر

 

كلاسهاي فوق برنامه نيمسال سوم تحصيلي 89- 88 در83 ساعت آموزشی و با شرکت 47دانشجو 

عنوان كلاس

مربي

تعداد جلسات

تعداد  شركت كنندگان

شمع سازی

فرحناز سلیمیان

6

7

روبان دوزی

فرحناز سلیمیان

8

3

تاج عروس

فرحناز سلیمیان

6

5

گلهای کریستالی

فرحناز سلیمیان

6

9

فرنز

فرحناز سلیمیان

9

6

رنگ و روغن برجسته

الهام مدرسی

48

17

 

 كلاسهاي فوق برنامه نيمسال دوم  تحصيلي 89- 88 در 164 ساعت آموزشی و با شرکت 128دانشجو

عنوان كلاس

مربي

تعداد جلسات

تعداد شركت كنندگان

سبزی  وسفره آرایی

مریم برهانی

8

12

شمع سازی

فرحناز سلیمیان

6

13

آیینه و کنسول

فرحناز سلیمیان

4

10

تزئینات روبانی

فرحناز سلیمیان

5

3

گلهای کاغذی

فرحناز سلیمیان

6

7

گلهای کریستالی

فرحناز سلیمیان

11

21

نقاشی روی جیر

الهام مدرسی

17

5

رنگ و روغن برجسته

الهام مدرسی

34

14

طراحی سیاه قلم

شکیبا داوری

13

8

راندو

هاجر مجاهدی

45

19

مقاله نویسی

لیلا امجد

15

16

 

   كلاسهاي فوق برنامه نيمسال دوم تحصيلي89- 88 در ایام قبل عید در 21ساعت آموزشی وبا شرکت81 دانشجو

عنوان كلاس

مربي

تعداد جلسات

تعداد  شركت كنندگان

هفت سین طرح سنتی

فرحناز سلیمیان

1 ساعت

6

هفت سین دختر کولی

فرحناز سلیمیان

2 ساعت

11

هفت سین سفال آبی

فرحناز سلیمیان

1 ساعت

9

تزئین سبزه

فرحناز سلیمیان

1 ساعت

4

هفت سین تکنیک رنگ

فرحناز سلیمیان

1 ساعت

8

هفت سین جاشمعی

فرحناز سلیمیان

2 ساعت

5

تخم مرغ اکلیلی

فرحناز سلیمیان

1 ساعت

5

کریستال بافی روی جام

فرحناز سلیمیان

2 ساعت

8

هفت سین برگ کریستالی 1

فرحناز سلیمیان

2 ساعت

12

هفت سین برگ کریستالی 2

فرحناز سلیمیان

2 ساعت

11

نقاشی روی شیشه

زهرا صدری ایرانی

2 ساعت

7

طراحی روی شیشه

زهرا صدری ایرانی

2 ساعت

7

نمای ترک اسپایدر

زهرا صدری ایرانی

2 ساعت

8

 

 كلاسهاي فوق برنامه نيمسال اول تحصيلي89- 88 در 131 ساعت آموزشی و با شرکت 236دانشجو

عنوان كلاس

مربي

تعداد جلسات

تعداد شركت كنندگان

پرورش قارچهای خوراکی

شکیبا داوری

3

9

طراحی و سیاه قلم

شکیبا داوری

9

9

نقاشی روی ظروف

زهرا صدری ایرانی

4

5

سبزی و سفره آرایی

مریم برهانی

24

40

راندو

هاجر مجاهدی

40

21

شمع سازی

فرحناز سلیمیان

8

21

تاج عروس

فرحناز سلیمیان

5

16

گلهای کریستالی

فرحناز سلیمیان

14

23

تزئینات روبانی

فرحناز سلیمیان

8

10

طرح فرش

فرحناز سلیمیان

8

10

کامپیوتر 1

نرگس کریمی

8

26

کامپیوتر 2

نرگس کریمی

8

25

کاریکاتور

هاجر دهقانیان

7

4

سرمه دوزی

شکیبا عبداللهی

8

9

مکالمه زبان

خانم هنرجو

7

8

 

كلاسهاي فوق برنامه نيمسال  دوم  تحصيلي۸۹- ۸۸ در   164  ساعت آموزشی و با شرکت  128  دانشجو

عنوان كلاس

مربي

تعداد جلسات

تعداد شركت كنندگان

سبزی  وسفره آرایی

مریم برهانی

8

12

شمع سازی

فرحناز سلیمیان

6

13

آیینه و کنسول

فرحناز سلیمیان

4

10

تزئینات روبانی

فرحناز سلیمیان

5

3

گلهای کاغذی

فرحناز سلیمیان

6

7

گلهای کریستالی

فرحناز سلیمیان

11

21

نقاشی روی جیر

الهام مدرسی

17

5

رنگ و روغن برجسته

الهام مدرسی

34

14

طراحی سیاه قلم

شکیبا داوری

13

8

راندو

هاجر مجاهدی

45

19

مقاله نویسی

لیلا امجد

15

16

 

كلاسهاي فوق برنامه نيمسال  اول  تحصيلي90- 89 در  79 ساعت آموزشی و با شرکت 120  دانشجو

عنوان کلاس

مربی

تعداد جلسات

تعداد شرکت کنندگان

شمع سازی

فرحناز سلیمیان

7ساعت

8 نفر

تزئینات روبانی

فرحناز سلیمیان

7 ساعت

13نفر

تاج عروس

فرحناز سلیمیان

6 ساعت

10نفر

گلهای کریستالی

فرحناز سلیمیان

6 ساعت

8نفر

فرنز

فرحناز سلیمیان

20 ساعت

35نفر

پرنده های حجمی

فرحناز سلیمیان

7ساعت

11نفر

گلهای کاغذی

فرحناز سلیمیان

6 ساعت

7نفر

سرمه دوزی

شکیبا عبداللهی

16 ساعت

12نفر

ملیله کاری روی شیشه

زهرا صدری ایرانی

2 ساعت

8نفر

تکنیک برنز و سیاه قلم

زهرا صدری ایرانی

2ساعت

8نفر

 

كلاسهاي فوق برنامه نيمسال  دوم  تحصيلي90- 89 در 160 ساعت آموزشی و با شرکت 173دانشجو

عنوان کلاس

مربی

تعداد جلسات

تعداد شرکت کنندگان  

طراحی و نقاشی

الهام جعفری

16

9

هفت سین

فرحناز سلیمیان

2

7

گلهای کریستالی

7

4

فرانز

6

5

پرنده های حجمی

8

4

سبزی و سفره آرایی

مریم برهانی

16

17

سرمه دوزی

شکیبا عبداللهی

13

9

نقاشی روی ماسه

الهام مدرسی

4

16

نقاشی برجسته

48

21

نقاشی روی جیر

15

6

هفت سین

2

7

ویندوز و ورد و پاورپوینت

نرگس کریمی

7

15

اینتر نت و وبلاگ نویسی

7

7

ترک اسپایدر

زهرا صدری ایرانی

2

10

ملیله کاری روی شیشه

4

26

ظروف سیاه قلم

2

10

 

كلاسهاي فوق برنامه نيمسال  اول  تحصيلي 91- 90 در   196 ساعت آموزشی و با شرکت  201 دانشجو

عنوان کلاس

مربی

تعداد جلسات

تعداد شرکت کنندگان

روبان دوزی

فرحناز سلیمیان

 

7

6

گلهای کریستالی

16

23

فرنز

8

7

نقاشی روی ماسه

الهام مدرسی

3

6

نقاشی روی جیر

16

7

نقاشی برجسته 1

16

7

نقاشی برجسته 2

16

7

نقاشی و طراحی

الهام جعفری

32

12

کلاس زبان فرانسه

دکتر ادیب نژاد

16

41

کلاس زبان آلمانی

آقای زمانیان

18

26

کلاس فتوشاپ

نرگس کریمی

20

10

سبزی و سفره آرایی

مریم برهانی

24

34

تزئینات شب یلدا

4

15

 

 

کلاسهای فوق برنامه نیمسال دوم تحصیلی در 131 ساعت آموزشی و با شرکت 109 دانشجو

 

عنوان کلاس

مربی

تعداد جلسات

تعداد شرکت کنندگان

تاج عروس

فرحناز سلیمیان

 

6

5

گلهای کریستالی

14

20

فرنز

6

7

آموزش صدف

12

3

هفت سین کریستالی

4

8

هفت سین عروسکی

الهام مدرسی

4

14

نقاشی روی جیر

14

9

نقاشی برجسته

20

8

نقاشی و طراحی

الهام جعفری

27

14

کلاس زبان آلمانی

آقای زمانیان

14

14

سبزی و سفره آرایی

مریم برهانی

10

7

 

 

 

 
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات تعداد نظرات : 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
 
Powered by DorsaPortal