آگهي مناقصه و مزايده امور خدمات نظافتي وسرويس و نگهداري تاسيسات
شماره مناقصه: 3
New Page 1
 

آگهي مناقصه و مزايده

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان در نظر دارد موارد ذيل:

مناقصه:1- امور خدمات نظافتي  2- سرويس و نگهداري تاسيسات

مزايده: اجاره محل تاكسي سرويس را از طريق شركت ها و افراد واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از علاقمندان دعوت مي شود با در دست داشتن معرفي نامه و بازديد از محل و واريز فيش بانكي به مبلغ 400000ريال به شماره سيبا 0108683239002 به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان (مستقلا براي هر مورد) تا 10روز پس از انتشار آگهي به امور اداري دانشگاه مراجعه نمايند.

ضمنا دانشگاه در رد يا قبول پيشنهاد مختار است و هزينه درج آگهي به عهده برنده مي باشد.

شماره تماس:  03137434081

 

آدرس: فلاورجان- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان www.iaufala.ac.ir

 

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان

 

 

فایل پیوست :
آخرین مهلت : 1395/10/11
Powered by DorsaPortal