راهنماي نگارش مقاله
New Page 1
 

*چكيده به همراه اصل مقاله در قالب CD و پرينت شده به مديريت گروه مربوطه تحويل گردد.
٭ چكيده حداكثر 200 كلمه و در يك صفحه
٭اصل مقاله حداكثر 20 صفحه A4 يك رو
٭ مقاله مي‌بايستي بصورت كامل و تحت نرم افزار Word 2003 و يا Word 2007 در سيستم عامل windows XP به صورت فايل word document ارسال گردد.
 

نوع قلم و فونتها به شرح ذيل :


٭ عنوان مقاله : قلم B Titr فونت 14
٭ تيتر مقـــاله ، متن مقاله ، نام نويسنده و يا نويسندگان ، نام واحد دانشگاهي : قلم B Nazanin فونت 12
٭ مقاله هاي برگرفته از پايان نامه ها در صورتي قابل بررسي است
كه مسئـوليت تأييد آن را استاد راهنمــا پذيرفتــه باشد.
٭ مقاله براي نخستيــن بار ارائه و قبلاً در همـــايش و يا نشريه
ديگري به چاپ نرسيده باشد و يا در حال بررسي درمحل ديگري
نباشد، بر همين اساس ضرورت دارد كه از ارسال همزمان مقاله به
مجامع علمي و يا نشريات ديگر خودداري شود.
٭ مقالات، نمودار آراي نويسندگان آنها است و دبيرخانه در
قبال آنها هيچگونه مسئوليتي را بر عهده نمي گيرد.
٭ مقالات ارسالي توسط كميته داوران بررسي و مقالات
منتخب جهت ارائه به صورت سخنراني يا پوستر معرفي خواهد شد.
٭ دبيرخانه حق رد يا قبول مقالات را براي خود محفوظ
مي دارد و از بازگرداندن مقالات دريافتي معذور است.
٭ تكميل فرم ثبت‌نام و‌ارسال آن همزمان با مقاله ضروري مي باشد.
٭ ترتيب تقدم و تأخر چاپ مقالات بر حسب موضوع و
يا حروف الفبا است و دليل برتري آنها نيست.
٭ يك عدد CD حاوي مجموعه مقالات چاپ شده در روز
برگزاري همايش به ارائه دهنده اصلي مقاله اهداء مي گردد.
٭ گواهي ارائه مقاله فقط به نويسنده اول مقاله اهداء مي گردد.
٭ تمامي صفحات به ترتيب شماره گذاري شود.


٭ منابع و مآخذ به ترتيب ذيل ذكر شود:

الف) درزيرنام نويسنده مقاله،آدرس دانشگاهي ذكرگردد.
مثال: مريم داوودي
دانشگاه آزاداسلامي،واحدفلاورجان
ب) در متن مقاله :
نام خانوادگي نويسنده مقاله ، سال ، شماره صفحه ، مثال:
(اكبري،1392،36) ضمناً نقل قول مستقيم حتماً در ميان گيومه
آورده شود
ب) در پايان مقاله:
٭ نام خانوادگي نويسندهBoldباشد0 نام نويسنده 0 سال 0
عنوان كتاب0 شهر: انتشارات0 صفحات
*نام خانوادگي نويسندهBoldباشد، نام نويسنده ، عنوان
مقاله Boldباشد، نام نشـريه ، دوره و شماره، تاريخ نشر، صفحات
ابتدا وانتهاي مقاله درنشريه
٭ منابع و مأخذ به تفكيك زبان فارسي و زبان انگليسي بر
حسب فهرست الفبايي نام و نام خانوادگي نويسندگان
مرتب وسپس شماره گذاري شود.
ج) مقالات دانشجوئي با نظارت استاد مربوطه انجام گرفته و در پايان مقاله ازاستادناظر تاييديه دريافت گردد.

 

 

1394/10/07
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal