فعاليتهاي گروه

 

در واقع، در مورد دانش ژنتيك، نيازي به گفتگوي زياد نمي باشد؛ ولي در يك جمله مي توان گفت از زماني كه حيات در روي كره زمين آغاز شد و آفرينش، به وجود آمد- كه حدود يك ميليارد سال مي باشد- مي بايستي هر موجودي صفات خود را به نسل بعدي به ارث بگذارد و در نتيجه دانش ژنتيك از همان زمان، حاكم بر دنياي امروز و حيات شد.

دانشجويان اين رشته، براي آشنايي با دنياي وسيع اين دانش و دستاوردهاي مختلف آن، مباحثي پراهميت همچون ژنتيك سرطان، روشهاي تشخيص بيماريهاي ژنتيك پيش و پس از تولد، شناخت ناقل بيماريها، اصول مشاوره ژنتيكي، نقش ژنتيك در بروز رفتارهاي فردي و اجتماعي، شناخت جمعيتهاي مختلف ژنتيكي و نژادهاي انساني، ژن درماني، پزشكي قانوني و روشهاي اصلاح نژاد ژنتيك مولكولي را مورد بررسي قرار مي دهد. در بين اهداف گوناگوني كه براي اين رشته برشمرده اند، اصلاح ژنها با چشم انداز بهبود نقصهاي آتي، توليد انبوه واكسنهاي انساني و حيواني و توليد داروهاي جديد و پروتئين هاي گوناگون از جمله مهمترين اهداف، به حساب مي آيند.

 فارغ التحصيلان اين رشته  مي‌توانند در مراكز تحقيقاتي‌ وزارت‌ بهداشت‌ و درمان‌ فعاليت‌ نموده‌ و سيستم‌هاي‌ پيشگيري‌ و درمان‌ بيماري‌هاي‌ ژنتيكي‌ را راه‌ اندازي‌ كنند و از بروز اين‌ دسته‌ از بيماريهاي‌ ژنتيكي‌ جلوگيري‌ نمايند. همچنين‌ در پيشگيري‌ و درمان‌ بيماران‌ ژنتيكي‌ مؤثر باشندهمچنين در پزشك‌ قانوني‌ نيز ميتوانند حضوري‌ فعال‌ داشته‌ باشند. فارغ‌التحصيلان‌ كارشناسي‌ ارشد اين‌ رشته‌ ميتوانند بهترين‌ نيرو براي‌ فعاليت‌ در آزمايشگاههاي‌ ژنتيك‌ باشد. زيرا اين‌ دسته‌ آزمايشها بسيار تخصصي‌ بوده‌ و متخصصان‌ ژنتيك‌ بايد در اين‌ زمينه‌ فعاليت‌ كنند.

 

 

1394/02/05
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal