نيمسال دوم 95-94
New Page 7

برنامه كارآموزي رشته مامايي نيمسال اول 95-94

دانشجويان ترم 2 رشته مامايي

اصول و فنون فلاورجان

دانشجويان ترم 4 رشته مامايي

بارداري و زايمان 2 -خميني شهر
بارداري و زايمان 2 -امين
درمانگاه ترم4 ANC 2
عيسي بن مريم Ob2
فلاورجان Ob2
نشانه شناسي فلاورجان 95

دانشجويان ترم 5 رشته مامايي

بارداري وزابمان 2 ترم 5 زرين شهر
بارداري وزابمان 2 ترم 5.فلاورجان
كارآموزي كودكان
نوزادان امين
نوزادان فلاورجان

دانشجويان ترم 6 رشته مامايي

بهداشت مادر و كودك 1
بهداشت مادر و كودك 2
بهداشت مادر و كودك 3.
بهداشت مادر و كودك 4
بهداشت مادر و كودك 5
بهداشت مادر و كودك 6
داخلي و جراحي عيسي بن مريم
زنان الزهرا 6.
زنان فلاورجان6
ناباروري مشتاق
ناباروري بهشتي

دانشجويان ترم 7 رشته مامايي

بارداري و زايمان 2 ترم 7
بارداري و زايمان الزهرا ترم7
بارداري و زايمان در عرصه خميني شهر ترم7
بارداري وزايمان زرين شهر  ترم7
بهداشت مادر و كودك 7 ترم7
داخلي و جراحي فلاورجان ترم7
نوزادان امين ترم7

دانشجويان ترم 8 رشته مامايي

8 بهداشت مادر و كودك-ترم ب
8 بهداشت مادر و كودك ترم
بارداري و زايمان الزهرا ت 8
فلاورجان درعرصه 4Ob

 

1394/11/03
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal