مقررات امتحان پايان دوره تحصيلي دانشجويان مامايي
New Page 4
  مقررات امتحان پايان دوره تحصيلي دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته و ناپيوسته مامايي

 

 

ماده 1- علاوه بر امتحانات داخلي كه در پايان هر ترم به عمل مي آيد دانشجو براي دريافت دانشنامه ليسانس بايد در امتحان پايان دوره تحصيلي عملي مامائي شركت نمايد.

ماده 2- موعد برگزاري امتحان در پا يان دوره تحصيلي و پس از تكميل واحدها و آمار زايماني خواهد بود.

ماده 3- دانشجويي حق شركت در امتحان پايان دوره تحصيلي عملي مامايي را خواهد داشت كه از همه دروس نظري و عملي مامايي دوره تحصيل نمره قبولي دريافت كرده باشد.

ماده 4- امتحان پايان دوره تحصيلي عملي مامايي توسط دانشكده پرستاري و مامايي برگزار مي شود.

ماده 5- شرط قبولي در امتحانات پايان دوره تحصيلي عملي مامايي كسب نمره 12 از 20 در هر يك از فيلدهامي باشد.

ماده 6- نمره امتحان پايان دوره تحصيلي عملي مامايي درا حتساب ميانگين كل ترمهاي تحصيلي دانشجويان دخالت نخواهد داشت.

ماده 7- اگر نمره دانشجويي در امتحان پايان دوره تحصيلي عملي بحدنصاب (12) نرسد دانشجو به مدت 6 هفته (حداقل هفته اي 24ساعت) كارآموزي در بخشهاي اختصاصي مامايي را بايد تكرار نمايد تا بتواند مجددا در امتحان عملي شركت نمايد.

ماده 8- در صورت عدم موفقيت در امتحان عملي مجددا دانشجو بايد حداقل مدت سه ماه كارآموزي در بخشهاي اختصاصي مامايي را تكرار نمايد. تصميم گيري در مورد نحوه كارآموزي بسته به نظر شوراي آموزشي موسسه مي باشد. در صورت عدم موفقيت در اين امتحان دانشجو مردود شناخته مي شود .

ماده 9- اگر دانشجويي بعلت غيبت موجه (بيماري، زايمان، فوت پدر يا مادر، خواهر يا برادر و يا فرزند) نتواند در امتحان عملي شركت كند مي تواند در اولين نوبت امتحان بعدي كه توسط دانشكده پرستاري و مامايي برگزار مي شود شركت نمايد و مواد 7 و 8 اين مقررات در مورد اين گروه دانشجويان نيز بايستي در نظر گرفته شود و در صورت برگزار شدن امتحانات تجديدي، موعد امتحان بنا به نظر و تصميم شوراي آموزشي موسسه مربوطه، خواهد بود.

ماده 10- اگر دانشجويي بعلت غيبت غيرموجه در امتحان عملي شركت ننمايد مردود شناخته مي شود .

ماده 11- تصميم گيري درباره موقعيت دانشجوي مردود با توجه به طول مدت مجاز تحصيل، بعهده شوراي آموزشي دانشكده مربوطه مي باشد.

تبصره: با توجه به اجراي مفاد ماده 11 چنانچه مدت تحصيل دانشجويي از مدت مجاز افزايش يافت مراتب بايد جهت تصميم گيري نهايي از طرف دانشكده مربوطه به شوراي آموزي دانشگاه اعلام گردد.

ماده 12- مواد امتحاني در امتحانات جامع شامل:

زايمان طبيعي همراه با اپي زياتومي

مراقبتهاي دوران بارداري (Prenatal care)

بيماريهاي زنان

بهداشت مادر و كودك و تنظيم خانواده

منابع آزمون جامع پايان دوره مامايي عبارت است از :

 1- بارداري و زايمان ويليامز

 2- بيماريهاي زنان نواك

 3- جزوات و آئين نامه هاي مربوط به بهداشت مادر و كودك

 4- بيماريهاي داخلي جراحي در مامايي - جلد 3 ويليامز

 5 - بيماريهاي نوزادان نلسون

 

1393/12/10
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal