در مورد پراتيك
New Page 3
 

مقدمه:

 در هر دقيقه در دنيا يك  مادر جان خود را به علت بارداري  و زايمان و عوارض ناشي از ان از دست مي دهد و هدف اصلي رشته مامايي تربيت دانشجوياني توانمند در زمينه هاي علمي وعملي مي باشد تا  ميزان اين مرگ و مير ها را كاهش دهد..كسب قابليت در انجام مهارت هاي باليني از ضروريات حرفه  مامايي است . در پايان دوره آموزش مامايي ، فارغ التحصيلان بايد در انجام مهارت هاي بينادي پزشكي- مامايي  مهارتهاي لازم را بدست آورند و آن را به ظهور برسانند. ، با توجه به محدوديتهاي يادگيري بر بالين بيمار به علت شرايط اورژانسي اين بيماران و مورد توجه قرار گرفتن حقوق بيماران، امروزه تأكيد بر آموزش مهارتهاي باليني  و ارتباطي و ايجاد نگرش در دانشجويان بسيار  ضروري ومورد توجه قرار گرفته است

مركز يادگيري مهارتهاي باليني (CSLC) در پاسخ به تغييرات ايجاد شده در نحوة آموزش، فرصتي را فراهم مي‌آورد تا دانشجويان مامايي با استفاده از انواع وسايل كمك آموزشي، مدلها و مانكن ها بتوانند مهارتهاي باليني و ارتباطي خود را در محيطي آرام و كنترل شده افزايش دهند تا به بهترين  شكل  مهارت كسب شده را در بالين بيمار به عرصه ظهور  دراورند  و روز به روز با انگيزه بيشتري به  تكميل اين مهارتها به پردازند  تا انشائ... افرادي تربيت شوند كه   حضور انها عامل اصلي دركاهش مرگ و مير مادران   محسوب شود.

واحد  مهارت هاي باليني مامايي:

در اين مركز با با ايجاد يك محيط ايمن و شبيه سازي شده ،شرايط ارتقاي مهارتهاي باليني ،ارتباطي ،تفكر انتقادي ،كار گروهي ، شيوه هاي ارزشيابي باليني ،ايجاد فرصت هايي براي يادگيري مستقل و مداوم و همچنين فراگيري علم همراه با عمل را براي نيروهاي متخصصي كه رسالت مراقبت از انسان را به عهده دارند ،به صورت همه جانبه و با تسلط كامل فراهم آوريم .

يكي از ويژگي هاي آموزش علوم پزشكي لزوم آموزش تعداد زيادي از مهارت هاي عملي و ارتباطي در كنار حيطه هاي دانش و نظري است . پژوهش ها در مورد يادگيري مهارت هاي باليني نشان داده اند كه دانشجويان در برخوردهاي اوليه خود با بيماران اضطراب دارند و اگر دانشجو تمرين كافي نداشته باشد ،ترس از شكست و اشتباه كردن مانع عملكرد درست وي مي شود . اين مطالعات باعث شد كه دانشگاه ها به دنبال روش صحيح آموزش مهارت ها باشند . در دو دهه گذشته مراكز متعدد آموزش مهارت هاي باليني در دانشكده هاي پزشكي تأسيس شده است . هدف عمده مراكز آموزش مهارت هاي باليني شبيه سازي يك محيط باليني است ،به طوري كه بتوان آموزش مهارت هاي باليني را كنترل و تمرين كرد .اين مركز به عنوان پل ارتباطي بين آموزش و بالين بيمار يكي از اساسي ترين بخش هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي محسوب مي شود .

اهداف مركز :

* ارتقاي مهارت هاي باليني

* ارتقاي مهارت هاي ارتباطي

* ارتقاي مهارت هاي تفكر انتقادي و كارگروهي

* ايجاد فرصت هايي براي يادگيري مستقل و مداوم

*ارتقاي شيوه هاي ارزشيابي باليني

*انجام پژوهش هاي مرتبط با فعاليت هاي فوق

* توسعه امكانات خدمات آموزشي مركز متناسب با نيازهاي جامعه

  علاوه بر اين امتحان عملي OSCE براي دانشجويان مامايي در اين مركزبرگزار مي گردد.

پراتيك به لحاظ ساختماني داراي چهار قسمت مي باشد (مراقبتهاي دوران بارداري- زنان- زايمان نوزادان)كه در هر قسمت تجهيزات موردنياز براي آموزش و تمرين در نظر گرفته شده است .

مزاياي مركز مهارتهاي باليني

* در مركز انجام مهارت، قابل تكرار است در صورتيكه بر روي بيمار واقعي اين امكان وجود ندارد.

* اشتباه در مركز قابل پذيرش است ولي روي بيمار واقعي نه.

* در مركز امكان بازخورد مستقيم با استفاده از وسايل سمعي و بصري، بازخورد همكاران و ارزشيابي مدرسان و پرسنل ممكن است.

* آموزش در اين مكان وابسته به بيمار نيست و اين در حاليست كه اگر تعداد بيماران مراكز درماني كاهش يابد آموزش محقق مي شود.

*آموزش مهارتها باعث يادگيري استاندارد (رويه هاي انجام مهارت) مي شود.

*كاهش استرس مدرسان، استادان و دانشجويان در امر آموزش و فراگيري مهارتها (به دليل واقعي نبودن بيماران

*يادگيري در اين مركز مي تواند به صورت خودآموزي و يادگيري فعال صورت گيرد

فعاليتهاي مركز مهارتهاي باليني

* آموزش مهارتهاي باليني

* آموزش مهارتهاي ارتباطي: ارتباط پزشك و بيمار، پزشك با همكاران و كاركنان آموزش بيماران

*خودآموزي

*توليد مواد كمك آموزشي

قوانين  مركز مهارتهاي باليني  واحد مامايي

1-رعايت يونيفرم كامل

* روپوش سفيد ، شلوار مشكي ساده ، مقنعه مشكي ، كفش طبي مشكي ( بي صدا ) ، اتيكت مشخصات

* دانشجو موظف است زيورآلات ، آرايش ، ناخن بلند ، لاك ناخن و .... نداشته باش

2-آدامس و استفاده از خوردني و آشاميدني در محيط پراكتيك ممنوع است .

3-موبايل در كلاس پراكتيك و ساعات تمرين خاموش باشد

4-دانشجويان موظفند 5 دقيقه قبل از شروع كلاس با يونيفرم كامل در پراكتيك حضور داشته باشند

* دانشجو موظف است در ساعات تمرين موظفي 5 دقيقه قبل از ساعت كلاس حضور داشته باشد و لوازم مربوط به تمرين را آماده كند

* دانشجو موظف است سر ساعت وارد كلاس و بعد از اتمام زمان كلاس خارج شود . دانشجوي خاطي اجازه حضور در كلاس را نخواهد داشت و بعنوان غيبت غير موجه شمرده خواهد شدد .

دانشجوي عزيز : عدم رعايت قوانين ذيل منجر به تذكر يا كسر نمره يا غيبت خواهد شد .

* قوانين ساعات تمرين عيناً مثل ساعات درسي مي باشد.

*ساعات تمرين اضافي طي هماهنگي قبلي با مسئول مهارتهاي باليني قابل انجام است .

* غيبت موجه و غير موجه بيش از يك جلسه طبق قوانين آموزشي در درس عملي صفر منظور مي شود

*رعايت نظم و ترتيب لوازم و محيط پراكتيك بر عهده دانشجو است.

* دانشجو موظف است بعد از استفاده از لوازم آنها را شسته ، خشك كرده و در محل اصلي خود قرار دهد

*در هر جلسه درسي يك دانشجو موظف به برقراري نظم در محيط پراكتيك است كه طبق ليست كلاسي ادامه پيدا مي كند.

* امتحان پايان ترم به هيچ عنوان تكرار نخواهد شد . ( نمره قبولي در دروس عملي از 12 است)

* رعايت شئونات اسلامي وموازين اخلاقي در محيط مهارتهاي بليني اجباري مي باشد

 

  مهارت هاي هدف در مركز مهارتهاي باليني

1- نحوه شرح حالگيري و ارتباط با مددجو  

2-  معاينه فيزيكي مددجو     

3-انجام مانور لئوپولد       

4-  سمع قلب جنين 

5- چيدمان ست زايمان و اموزش اصول و مقرات اتاق زايمان   

6-   معاينه وازينال تعيين ديلاتاسيون و افاسمان    

7-تعيين  استيشن  و پلويمتري  

8- اداره مراحل زايمان واموزش پاتوگراف ونحوه استفاده از ان   

9-  اموزش اپي زياتومي اموزش

10- اداره خونريزي بعد از زايمان 

  11-زايمان بريچ  

  12-زايمان با ديستوشي شانه

13- احيائ نوزاد 

14- تكميل پرونده هاي بهداشتي و زايماني  

15-اموزش روشهاي تنظيم خانواده     

16-  گذازدن IUD 

17-معاينه سينه 

18-  معاينه زنان

19- معاينه فيزيكي نوزاد

20- تزريقات  گاواز و لاواژ

21- مراقبت در انكو باتور  

 

 

1393/12/10
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal