راهنماي انتخاب واحد
 

 

* دانشجويان در هر نيمسال تحصيلي فقط يك عنوان درسي (2واحد) مي توانند انتخاب كنند .

* در صورت ضرورت و با نظر مساعد گروه معارف دانشجويان مي توانند دو درس (حداكثر 4 واحد) انتخاب نمايند . (گروه معارف اين مورد را به دانشجويان ترم آخر اختصاص داده است) .

* دروس وصيت نامه امام "ره" ، آشنايي با روانخواني قرآن و همچنين درس آشنايي با مباني دفاع مقدس از قانون فوق استثنا بوده و دانشجو در هر ترم مي تواند دروس فوق را اخذ نمايد .

* درس انسان در اسلام مي تواند جايگزين درس انديشه اسلامي 1 يا انديشه اسلامي 2 شود .

* در اخذ واحدهاي دروس معارف لازم است ترتيب زير رعايت شود :

الف) انديشه 1                  ب) انديشه 2            ج) اخلاق                 د) تفسير موضوعي (قرآن يا نهج البلاغه)

و) تاريخ (تحليلي يا امامت)     ه) فرهنگ و تمدن اسلام و ايران( در صورت ارايه شدن درس )         ي) انقلاب اسلامي

 

* اخذ درس آشنايي با مباني دفاع مقدس به ارزش 2 واحد از نيمسال اول 88-87 براي دانشجويان ورودي 87 و بعد از آن اعم از دوره هاي كارداني پيوسته و ناپيوسته و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته الزامي مي باشد .

* اخذ درس فرهنگ و تمدن اسلام و ايران ( در صورت ارايه شدن درس) به ارزش 2 واحد براي دوره هاي كارشناسي ورودي هاي 87 و بعد از آن الزامي است كه بايد بعد از درس تاريخ و قبل از درس انقلاب اخذ گردد .

گذراندن درس فرهنگ و تمدن اسلام و ايران به ارزش 2 واحد براي ورودي هاي 91 به بعد دانشجويان كارشناسي پيوسته و ناپيوسته الزامي است .

*به منظور تكميل واحدهاي ضروري و جلوگيري از اخذ دروس به صورت تكراري و نيز با توجه به امكانات و تصميم شوراي گروه دروس هر مقطع به صورت تفكيك شده ذيلا اعلام مي گردد :

الف) دانشجويان دوره كارداني (پيوسته و ناپيوسته) ملزم به گذراندن دروس زير مي باشند :

1.مباني نظري اسلام يكي از گرايشهاي (انديشه اسلامي 1 يا انسان در اسلام) به ارزش 2 واحد

2.اخلاق اسلامي يكي از گرايشهاي (مباني و مفاهيم يا آيين زندگي يا فلسفه اخلاق يا عرفان عملي) به ارزش 2 واحد

3.آشنايي با مباني دفاع مقدس (براي ورودي هاي 87 به بعد) به ارزش 2 واحد

4.آشنايي با روانخواني و صحيح خواني قرآن كريم به ارزش 1 واحد

5. وصيت نامه حضرت امام خميني "ره" به ارزش 1 واحد

 

 ب) دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته ملزم به گذراندن دروس زير مي باشند :

1.مباني نظري اسلام يكي از گرايشهاي (انديشه اسلامي 1 يا انسان در اسلام) به ارزش 2 واحد

2.مباني نظري اسلام يكي از گرايشهاي (انديشه اسلامي 2 يا حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام يا انسان در اسلام) به ارزش 2 واحد

3.اخلاق اسلامي يكي از گرايشهاي (مباني و مفاهيم يا آيين زندگي يا فلسفه اخلاق يا عرفان عملي) به ارزش 2 واحد

4.انقلاب اسلامي يكي از گرايشهاي (انقلاب اسلامي ايران يا انديشه سياسي امام خميني "ره" يا آشنايي با قانون اساسي)

5.تاريخ و تمدن اسلام يكي از گرايشهاي (تاريخ امامت يا تاريخ تحليلي صدر اسلام) به ارزش 2 واحد

6.آشنايي با منابع اسلامي (متون) يكي از گرايشهاي (تفسير موضوعي قرآن يا تفسير موضوعي نهج البلاغه) به ارزش 2 واحد

7.فرهنگ و تمدن اسلام و ايران (براي ورودي هاي 91 به بعد) به ارزش 2 واحد

8.آشنايي با مباني دفاع مقدس (براي ورودي هاي 87 به بعد) به ارزش 2 واحد

9.آشنايي با روانخواني و صحيح خواني قرآن كريم به ارزش 1 واحد

10.وصيت نامه حضرت امام خميني "ره" به ارزش 1 واحد

ج) دانشجويان دوره كارشناسي ناپيوسته :

به غير از دروسي كه در دوره كارداني گذرانده اند بقيه دروس مقطع كارشناسي را با شرايط و خصوصياتي كه در بند ب آمده را بايد بگذرانند .

 

  

1395/06/29
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان می باشد.
Powered by DorsaPortal